Venituri salariale

 

Venituri salariale

2019 IANUARIE

2019 FEBRUARIE

2019 MARTIE

2019 APRILIE

2019 MAI

2019 IUNIE

2019 IULIE

2019 AUGUST

2019 SEPTEMBRIE

2019 OCTOMBRIE

2019 NOIEMBRIE

——————————————————————————

2018 IANUARIE

2018 FEBRUARIE

2018 MARTIE

2018 APRILIE

2018 MAI

2018 IUNIE

2018 IULIE

2018 AUGUST

2018 SEPTEMBRIE

2018 OCTOMBRIE

2018 NOIEMBRIE

2018 DECEMBRIE

—————————————————————————————————

2017 decembrie

2017 noiembrie

2017 octombrie

2017 septembrie

2017 august

2017 iulie

2017 iunie

2017 mai

2017 aprilie

2017 martie

2017 februarie

2017 ianuarie

—————————————————————————————————

2016 decembrie

2016 noiembrie

2016 octombrie

2016 septembrie

2016 august

2016 iulie

2016 iunie

2016 mai

2016 aprilie

2016 martie

2016 februarie

2016 ianuarie

—————————————————————————————————

2015 decembrie

2015 noiembrie

2015 octombrie

2015 septembrie

2015 august

2015 iulie

2015 iunie

2015 mai

2015 aprilie

2015 martie

2015 februarie

2015 ianuarie

—————————————————————————————————

2014 decembrie

2014 noiembrie

2014 octombrie

2014 septembrie

2014 august

2014 iulie

2014 iunie

2014 mai

2014 aprilie

2014 martie

2014 februarie

2014 ianuarie

—————————————————————————————————

2013 decembrie

2013 noiembrie

2013 octombrie

2013 septembrie

2013 august

2013 iulie

2013 iunie

2013 mai

2013 aprilie

2013 ianuarie

—————————————————————————————————

2012 decembrie

2012 noiembrie

2012 octombrie

2012 septembrie

2012 aprilie

2012 martie

2012 februarie

 

 

Drepturile polițistului - Extras din Legea 360/2002

Potrivit art. 28, secţiunea „Drepturile poliţistului”, cap. III din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, personalul ANITP beneficiază de următoarele drepturi:

ART. 28

(1) Poliţistul are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanenta şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

e) concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f) concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;

g) bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;

j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;

m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei

juridice a poliţistului, pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

(2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii.