Activități de prevenire 2019

COMUNICAT DE PRESĂ
21.12.2019

Activități de prevenire a traficului de persoane derulate de ANITP în anul 2019

În vederea reducerii vulnerabilității la traficul de persoane și a cererii de servicii furnizate de către victimele acestui fenomen, A.N.I.T.P. a derulat în acest an o serie de activități informativ-preventive, în cadrul mai multor campanii și proiecte de prevenire.

Din punct de vedere strategic, acestea au urmărit acoperirea unui spectru larg din punct de vedere al formelor de manifestare a acestui fenomen (exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie), abordarea grupurilor țintă în funcție de vulnerabilitățile la diferite tipuri de exploatare (femei, copii, bărbați) și acoperirea, proporțională, a întregului teritoriu al țării (mediul urban și rural).

În acest sens, campaniile de prevenire au vizat în principal sensibilizarea opiniei publice cu privire la traficul de persoane, dar şi o interacţiune directă cu grupurile ţintă prin punerea la dispoziţia populaţiei a informaţiilor necesare evitării situaţiilor periculoase, precum şi a unor recomandări utile pentru cazurile când traficul propriu-zis şi exploatarea au avut deja loc și au fost adaptate atât specificului local cât şi regional.

Astfel, structura centrală a agenției și centrele regionale au fost implicate, alături de partenerii instituționali, neguvernamentali și din mediul privat, în aproximativ 60 de proiecte/ campanii/ inițiative de prevenire a traficului de persoane.

În cadrul acestora, au fost derulate peste 2800 de activități, în urma cărora s-a înregistrat 180.000 de beneficiari direcți și un număr estimat de peste 1.500.000 beneficiari indirecți/ tangențiali (persoane care au intrat în contact cu mesajele anti-trafic prin intermediul pliantelor, afișelor, spot-urilor video și în mediul online).

De asemenea, au fost organizate 55 de întâlniri ale echipelir interinstituționale antitrafic și 140 de sesiuni de instruire a specialiștilor care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane, lșa care au participat aproximativ 3.800 de persoane.

Informaţii de background:

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

Comunicat 19.12.2019

Dezvoltarea colaborării cu societatea civilă în domeniul traficului de persoane

17 decembrie 2019

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a organizat cea de-a treia masă rotundă cu tema Dezvoltarea colaborării cu societatea civilă în domeniul traficului de persoane”, în data de 17 decembrie 2019, la București, cu sprijinul Asociației pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație – ADPARE.

Această serie de evenimente se înscrie în concepția strategică a A.N.I.T.P. de consolidare a dialogului şi cooperării între ONG-urile care activează în domeniul traficului de persoane și reprezentanții sectorului public și privat, prin promovarea schimbului de experiență și de bune practici.

La activitate au participat 30 de reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități anti-trafic (Asociatia Telefonul Copilului, Asociația Betania, Institutul Bucovina, Asociația INCA România, A.D.P.A.R.E., Organizația Salvați Copiii, Asociația eLiberare, Fundația Micu Bogdan, AIDRom, O.I.M., Asociația F.R.E.E., A.N.D.P.D.C.A., A.N.E.S., Asociația Sfinții Spiridon și Irina, Asociația Dintr-un Basm, Asociația Incubator Social, Federația Industriei Hoteliere din România, OLX, Machteam Soft – Site-ul Sentimente.ro, Blânduben S.R.L).

Agenda reuniunii a cuprins o prezentare a A.N.I.T.P. cu privire la contextul anti-trafic actual, la nivel național și european; prezentarea inițiativelor și proiectelor derulate de participanți; discuții asupra aspectelor conceptuale și a modului de colectare a datelor referitoare la fenomenul traficului de persoane.

Printre rezultatele pozitive ale acestei mese rotunde, din punctul de vedere al dezvoltării relațiilor de colaborare, a fost și acela că, în cadrul discuțiilor, au fost făcute oferte concrete de parteneriat și de sprijinire reciprocă a unora dintre activitățile/proiectele prezentate.

A.N.I.T.P. va continua să cultive dialogul și să promoveze cooperarea între profesioniștii care desfășoară activități concrete de prevenire a traficului de persoane, de asistență și protecție a victimelor, prin organizarea a cel puțin două evenimente similare în cursul anului următor.

 

Informaţii de background:

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

 

Informaţii suplimentare:

Telefon:  021-303 70 80 / int 15470,   Fax: 021-319 01 83,
E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane