Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea ANITP

1.HG 460 din 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului
de Persoane