ANUNȚ CONTRACTARE EXPERT SESIUNI DE FORMARE–RO 20 – RELUARE SELECȚIE

Agentia Natională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea livrării sesiunilor de formare în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin H.G. 1238/2007 şi standardele de bune practici internaţionale.
Activitatea de contractare a expertului face parte din proiectul RO 20 – “ Best practice model on assistance for victims of trafficking in human beings – Pilot Project “.
În acest sens, ofertantii care doresc să participe la procedura de contractare, pot descărca de pe site specificaţiile tehnice care cuprind informaţii şi documentele necesare calificării.

Se vor lua în considerare numai ofertele care respectă în totalitate criteriile de calificare.

Atribuirea se va face conform grilei de evaluare ataşate.

Documentele se vor transmite la adresa de email anitp@mai.gov.ro sau direct la sediul ANITP în plic sigilat, ştampilat şi semnat până la data de 06 noiembrie 2015.

Pentru relatii suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU
Tel birou : 021-311.89.73
Mobil: 0723392308
Email : anitp@mai.gov.ro
logistic.anitp@mai.gov.ro

Descarcă:
Caiet de sarcini serviciu expert formare
Grila calificare si evaluare expert formare