ANUNȚ CONTRACTARE EXPERT SESIUNI DE FORMARE – RO 20

Proiectul RO 20 – “ Best practice model on assistance for victims of trafficking in human beings – Pilot Project “.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în București, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea livrării sesiunilor de formare în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin H.G. 1238/2007 şi standardele de bune practici internaţionale.
Activitatea de contractare a expertului face parte din proiectul RO 20 – “ Best practice model on assistance for victims of trafficking in human beings – Pilot Project “.
În acest sens, ofertanții care doresc să participe la procedura de contractare, pot descărca de pe site specificaţiile tehnice care cuprind informaţii şi documentele necesare calificării.
Se vor lua în considerare numai ofertele care respectă în totalitate criteriile de clarificare. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Documentele se vor transmite la adresa de email anitp@mai.gov.ro sau direct la sediul A.N.I.T.P. în plic sigilat, ştampilat şi semnat până la data de 26 Octombrie 2015 ora 12.00.

Pentru relații suplimentare :
Persoana de contact : Robert FULGEANU Telefon: 021-311.89.73 Mobil: 0723392308 Email : logistic.anitp@mai.gov.ro

Descarcă:
Caiet de sarcini