Toate articolele scrise de Daniel Chera

Doriți să plecați la muncă în străinătate?

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane vă reamintește:

Verificați temeinic, utilizând mai multe surse de informare (site-uri, Facebook – grupuri destinate locurilor de muncă, Registrul Comerțului

etc.) firma la care urmează să vă angajați, precum și agenția de plasare a foței de muncă (dacă este cazul).

Înainte de părăsirea țării, semnați un contract de muncă în limba română sau într-o limbă pe care o cunoașteți foarte bine. Contractul trebuie să conțină clauze clare referitoare la activitățile pe care urmează să le desfășurați, programul de muncă, drepturile salariale, etc.

Refuzați orice angajament care ar putea duce ulterior la şantajarea dumneavoastră (plata unor servicii, a transportului, oferirea unor bani cu împrumut etc.).

Anunțați persoanele de încredere când, unde și cu cine urmează să plecați și stabiliți o parolă de urgență pe care să o folosiți în caz de pericol.

Notați coordonatele Ambasadei sau ale misiunii diplomatice a României în țara de destinație sau datele de contact ale unei organizații anti-trafic din țara respectivă.

Dacă pe timpul călătoriei aveți suspiciuni, reţineți orice detalii privind traseul efectuat şi persoanele care vă însoțesc.

În cazul în care ajungeți din nefericire într-o împrejurare periculoasă, anunțați autoritățile (poliție, ambasadă) și informați orice persoană cu care intrați în contact despre situația în care vă aflați.

ANALIZĂ SUCCINTĂ PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN ANUL 2019

ANITP a centralizat și analizat datele privind situația victimelor traficului de persoane la nivel național din anul 2019 și a realizat cuantificarea comparativă a unora dintre indicatorii acestei analize cu cele ale anului 2018, în scopul  de a verifica amploarea fenomenului, dar și progresele realizate ca urmare a acțiunilor și a campaniilor de prevenire și combatere a acestui fenomen.(…click pentru continuare)

BILANT 2019

Evaluarea activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane

– pentru anul 2019 –

 

 

Astăzi, 14.02.2020, a avut loc evaluarea activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, pentru anul 2019, la sediul central acesteia din str. Ion Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, Bucureşti.

Evaluarea a surprins principalele repere calitative şi cantitative ale activităţilor derulate prevenirea situațiilor de victimizare, cercetarea aplicată a fenomenului traficului de persoane, monitorizarea asistenței acordate victimelor traficului, sprijinirea procesului judiciar și exercitarea rolului de actor european anti-trafic. ANITP a urmărit asigurarea îndeplinirii acestui mandat la un nivel calitativ ce are ca referință bunele practici și standardele internaționale din domeniu.

Astfel, cu sprijinul partenerilor (instituţii de stat, ONG, autorităţi locale şi mediul privat), au fost desfăşurate activităţi care au vizat implementarea Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022  şi a Planului Naţional de Acţiune 2018-2020, a fost monitorizată asistenţa acordată unui numar de 495 de victime ale traficului, au fost repatriate 30 de victime, cetăţeni români, şi a fost facilitată participarea în cadrul procedurilor penale pentru un număr de 808 victime.

În ceea ce priveşte eforturile de prevenire a traficului de persoane, au fost realizate peste 2.500 de activităţi informativ-preventive, în cadrul a 30 de campanii/proiecte de prevenire, la nivel naţional şi local. Prin intermediul acestor activităţi, mesajele şi recomandările preventive au ajuns la aproximativ 180.000 de persoane.

De asemenea, au fost încheiate 5 noi protocoale de colaborare şi 20 de planuri de acţiune. Prin intermediul Centrelor Regionale au fost organizate 55 de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene, 160 de sesiuni de instruire, de care au beneficiat aproximativ 4.000 de specialişti, şi s-a asigurat participarea la 236 evenimente interinstituţionale – seminarii, şedinţe de lucru, mese rotunde, work-shop-uri etc.

Tot in cursul anului 2019, au fost implementate două proiecte finanţate prin fonduri externe nerambursabile, unul care a vizat domeniul identificării şi referirii victimelor, iar altul care s-a axat pe prevenirea traficului de persoane.

Dorim să mulţumim tuturor partenerilor noştri pentru iniţiativele avute în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, precum şi pentru colaborarea consistentă oferită de-a lungul întregului an.

Informaţii de background:

Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului, valorilor sociale şi morale.

 

Traficul de persoane afectează în mod direct persoana prin impactul pe care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri substanţiale din acest tip de activitate afectând stabilitatea economică şi securitatea regională.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

Analiza privind victimele identificate în primul semestru – 2019

Analiza privind victimele identificate în primul semestru – 2019

Identificarea, protecția și asistența victimelor traficului de persoane au fost și sunt acțiuni prioritare în lupta împotriva traficului de persoane. Prevenirea prin informare și prin măsuri specifice de combatere a marginalizării sociale, sunt de asemenea acțiuni importante pentru instituțiile statului și ONG-uri specializate în domeniul traficului de persoane.

Raport privind evoluția traficul de persoane în anul 2018

Acest Raport național privind traficul de persoane ne oferă o evidență cu privire la victimele înregistrate în Mecanismul Național de Identificare și Referire (MNIR), în anul 2018.

  • MNIR, prin instituția Raportorului Național (ANITP) înregistrează orice victimă care îi este referită.
  • Responsabilitatea raportării către ANITP/MNIR a oricărei persoane victimă sau victimă prezumată a traficului de persoane, aparține acelei persoane sau instituții care intră în contact cu acea persoană.
  • În țară și afara țării, capacitatea de răspuns a autorităților în ceea ce privește detectarea și identificarea victimelor este influențată și de limitele competenței sau jurisdicției teritoriale a acestora, lucru demonstrat și de datele care arată că majoritatea victimelor înregistrate în MNIR reprezintă rezultatul detectării și identificării acestora în țară (90%).

 Raport national 2018