EXTRAS din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice  (http://www.anitp.mai.gov.ro/acte-normative-care-reglementeaza-organizarea-si-functionarea-anitp/);

b) structura organizatorica (http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Despre%20Noi/Anexe/organigrama.doc ),  atributiile departamentelor (http://www.anitp.mai.gov.ro/acte-normative-care-reglementeaza-organizarea-si-functionarea-anitp/), programul de functionare (http://www.anitp.mai.gov.ro/contact/ ), programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice (http://www.anitp.mai.gov.ro/contact/);

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice (http://www.anitp.mai.gov.ro/despre-noi/),si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice (http://www.anitp.mai.gov.ro/responsabil-cu-informarea-publica/);

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet (http://www.anitp.mai.gov.ro/contact/);

e) sursele financiare (http://www.anitp.mai.gov.ro/buget/), bugetul (http://www.anitp.mai.gov.ro/buget/), bilantul contabil (http://www.anitp.mai.gov.ro/bilant/);

f) programele si strategiile proprii (la punctul 4 în http://www.anitp.mai.gov.ro/despre-noi/);

g) lista cuprinzand documentele de interes public (http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Informare%20Publica/De%20la%20Presa/LISTA_DOCUMENTELOR_DE_INTERES_PUBLIC.pdf);

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii (http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Informare%20Publica/Lista%20cu%20categ%20de%20doc%20prod%20sau%20gestionate.docx);

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate (http://www.anitp.mai.gov.ro/modalitati-de-contestare-a-deciziei-autoritatii/).