Arhive categorie: Activități

Vizita delegaţiei Direcţiei Cooperare Internaţională şi Integrare Europeană din MAI al Republicii Moldova

La data de 17 mai 2012, a avut loc vizita delegaţiei Direcţiei Cooperare Internaţională şi Integrare Europeană din MAI al Republicii Moldova, la sediul ANITP. Membrilor delegaţiei le-a fost prezentat rolului şi responsabilităţile ANITP, precum şi a mecanismului instituţional referitor la traficul de persoane, urmată de o prezentare a legislaţiei în domeniu.
Reprezentanţii delegaţiei din Moldova au făcut o scurtă prezentare a mecanismului instituţional naţional referitor la traficul de persoane, arătându-şi totodată, interesul şi aprecierea acestora cu privire la sistemul de colectare a datelelor SIMEV, existent la nivelul Agenţiei. Ambele părţi au concluzionat necesitatea utilizării resurselor de cooperare între cele două instituţii, accentuându-se necesitatea unei abordării comune a problematicii, într-o manieră profesionistă, în vederea obţinerii de maximum de rezultate.

Proiectul „Prevention, Identification, Protection”

(P)REVENIRE, (I)DENTIFICARE, (P)ROTECŢIE
– Prezentare Proiect –

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul (P)revenire, (I)dentificare, (P)rotecţie pentru o perioadă de 32 de luni, începând cu luna Aprilie 2012 şi cu termen limită de finalizare Noiembrie 2014.
Valoarea totală a proiectului este de 531.745 CHF, cu o contribuție din partea elveţiană de 451.983 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) și cofinanțat de către ANITP cu 79.761 CHF (reprezentând 15% din totalul bugetului).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la scăderea traficului de ființe umane în România.

Obiective specifice:
– Consolidarea capacității de intervenție a actorilor guvernamentali din România (reprezentanți ai ANITP, ofițeri de poliție, procurori, judecători) implicați în prevenirea, identificarea, repatrierea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane;
– Vizarea potențialelor victime ale traficului de persoane din România, prin campanii de prevenire publice cu accent pe grupurile cele mai vulnerabile;
– Dezvoltarea activităților în domeniul prevenirii traficului de ființe umane prin consolidarea capacității locale de identificare și absorbție a fondurilor externe nerambursabile (FEN) și mobilizarea resurselor;
– Elaborarea unor recomandări pentru Planul Naţional de Acţiune PNA 2014-2016.

Rezultate:
– Capacitate instituţională sporită a ANITP în gestionarea sarcinilor ce-i revin în relație cu partenerii locali și internaționali;
– Creșterea gradului de conștientizare în rândul potențialelor victime ale traficului de persoane în România cu privire la riscurile de a fi exploatate și traficate;
– Cooperare și capacitate locală sporită de a dezvolta activități viitoare;
– Recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență victimelor din România.

Vizite de studiu în cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 -“Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie

În cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 – „Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie”, proiect co-finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii 2009, ANITP a organizat două vizite de studiu în vederea realizării schimbului de experienţă privind măsurile întreprinse de ţările de origine şi destinaţie pentru reducerea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane.
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane dezvoltă acest proiect în cadrul unui parteneriat între autorităţile guvernamentale şi neguvernamentale din Grecia, Bulgaria, Cipru, Ungaria şi FYROM.
Prima vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 07-09 martie 2012, la Atena-Grecia, fiind realizate o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor/organizaţiilor elene implicate în lupta împotriva traficului de persoane, reprezentanţi ai societăţii civile, respectiv: Centrul Naţional pentru Solidaritate Socială, OIM Grecia, Biroul Secretariatulului General al Ministerului Afacerilor Externe, Organizaţia neguvernamentală Klimaka, Departamentul de Combatere a Traficului de Persoane, organizaţiilor nonguvernametale Arsis – Social Organisation for the Support of Youth şi The Smile of the Child.”
Cea de-a doua vizită de studiu s-a desfăşurat în perioada 21-23 martie 2012, la Bucureşti, ocazie cu care reprezentanţi ai ANITP au însoţit delegaţia la sediul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, Organizaţiei „Salvaţi Copiii” România, Oficiului Român de Imigrări în vederea prezentării sistemului anti-trafic la nivelul României.
Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor Departamentului de Combatere a traficului de persoane din Grecia, Departamentului pentru Egalitate de Şanse din cadrul Ministerului Muncii şi de Politici Sociale din FYROM, Departamentului de Cooperare în domeniul Afacerilor Europene al Ministerului de Interne din Ungaria, organizaţiei neguvernamentale KISA din Cipru, respectiv Comisiei Naţionale privind Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria, instituţii şi organizaţii partenere în cadrul proiectului amintit mai sus

Întâlnirea Reprezentantului Special OSCE şi Coordonator pentru combaterea traficului de persoane, doamna Maria Grazia Giammarinaro, cu autorităţile române, organizată de ANITP

În perioada 27 – 29 februarie 2012, s-au reunit la Bucureşti reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale care activează în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Europa, pentru încheierea proiectului „Îmbunătăţirea cooperării transnaţionale în cazurile de trafic de persoane din Europa de Sud-Est” (TRM-II), finanţat de USAID (Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite) şi implementat de ICMPD (Centrul Internaţional pentru Elaborarea de Politici în Domeniul Migraţiei).
Seminarul Transnaţional Final, organizat în colaborare cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, a fost deschis de către dl. Mihai Cătălin Necula – Director General al Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (MAI), dl. Peter Widermann, Director General al ICMPD, dna. Maria Grazia Giammarinaro, Reprezentant Special OSCE şi Coordonator pentru Combaterea traficului de persoane, precum şi de dna. Catherine Cozzarelli, Consilier Grupuri Vulnerabile şi Antitrafic şi Consilier al Biroului pentru Egalitatea de Gen, USAID.

În continuarea zilei de 28 februarie 2012, Reprezentantul special al OSCE şi Coordonatorul pentru combaterea traficului de persoane, dna. Maria Grazia Giammarinaro, împreună cu dl. subcomisar de poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU, Director ANITP, au avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii autorităţile române de la nivel înalt, respectiv dl. Mihai Botorog – Director General al Departamentului pentru Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dna. Alina Bica – Secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi dl. chestor de poliţie Ioan Dascălu – Secretar de Stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică,
Dna. Maria Grazia Giammarinaro a încurajat efortul autorităţilor române în ceea ce priveşte consolidarea capacităţii de a identifica, în mod proactiv, cazuri de exploatare prin muncă, şi de a spori monitorizarea agenţiilor de recrutare şi a intermediarilor privind ocuparea locurilor de muncă, în vederea reducerii vulnerabilităţii de a deveni victime ale traficului de persoane.
Totodată, dna. Maria Grazia Giammarinaro a subliniat importanţa abordării traficului de persoane în ceea ce priveşte exploatarea prin muncă, având în vedere creşterea continuă a cazurilor de trafic, în diferite sectoare precum agricultură, construcţii şi turism.
În cursul întâlnirilor sale, reprezentantul special al OSCE a salutat interesul reprezentanţilor României de a participa în cadrul sesiunilor de formare a specialiştilor privind recunoaşterea şi abordarea fenomenului traficului de persoane, în special cu privire la exploatarea prin muncă.
În încheiere, dna. Maria Grazia Giammarinaro a subliniat importanţa colaborării internaţionale în identificarea celor mai eficiente soluţii în abordarea fenomenului traficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin muncă, din perspectiva îmbunătăţirii sistemului de identificare, referire şi asistenţă a victimelor, cât şi din perspectiva informării publicului larg şi a factorilor de decizie implicaţi.

 

 

Vizita unei delegaţii din Republica Franceză

La data de 07 martie 2012 o delegaţie din Republica Franceză, a efectuat o vizită la sediul ANITP, delegaţia a fost alcătuită din:
– dl. Frédéric TEILLET – Magistrat de legătura pe lângă Ministerul de Justiţiei din România.
– dl. Yann SOURISSEAU – Şeful Oficiului Central de Represiune a Traficului de Persoane din cadrul Direcţiei Generale a Politiei Naţionale (OCRETH).
Vizita înscrindu-se în cadrul activităţilor proiectului REFRACT – Întărirea capacităţii autorităţilor din Franţa şi România de a combate traficul de persoane (aplicant – Ministerul Public, ANITP – statut de partener), obiectivul general al proiectului vizând stimularea, promovarea şi dezvoltarea uneltelor necesare pentru prevenirea strategică şi lupta împotriva traficului de persoane prin facilitarea contactului direct şi a bunelor practici.