Arhive categorie: Evenimente

ZIUA EUROPEANĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

București, 17 octombrie 2014.

Cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane, celebrată anual la data de 18 octombrie, ANITP lansează Campania ”Exploatarea ucide suflete – Alege să CUNOȘTI, Alege să nu JUDECI, Alege să PREVII”, care se va desfășura în perioada octombrie – martie 2014.

Scopul campaniei este acela de a contribui la reducerea cererii din perspectiva celor trei forme de exploatare (sexuală, cerșetorie, muncă) prin informarea grupului țintă și a publicului larg asupra condiției victimei, a metodelor de recrutare și a repercusiunilor legale.

Campania ANITP iși propune în premieră să utilizeze mijloace inovatoare de comunicare, prin utilizarea noilor tehnologii, pentru a asigura o diseminare eficientă a mesajului atitrafic către un public larg și eterogen.1. Componenta online

Componenta online urmărește dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor de social media prin lansarea unui concurs cu premii online, care presupune cunoașterea unor informații de bază cu privire la cele trei tipuri de exploatare și redactarea unui scurt eseu, în care concurenții trebuie să justifice de ce nu ar utiliza serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual, prin cerșetorie sau prin muncă. Cele mai creative eseuri vor fi premiate de ANITP.

In paralel cu desfășurarea concursului, ANITP va promova mesaje și advertoriale online cu privire la condiția victimei, tipurile de exploatare și repercusiunile legale. Campania online va fi promovată prin rețelele de socializare cu sprijinul Centrelor Regionale ale ANITP și al partenerilor instituționali și din societatea civilă.2. Componenta outdoor

Materialele outdoor, structurate pe trei categorii de exploatare (sexuală, cerșetorie, muncă), vor fi distribuite la nivel naţional, de către reprezentanții Centrelor Regionale, în locații adecvate potențialelor grupuri țintă vizate pentru reducerea cererii, pe categorii de exploatare. În acest sens, reprezentanţii A.N.I.T.P., vor derula o serie de activităţi preventive specifice, respectiv:

-întâlniri cu elevii şi studenţii organizate în cadrul unităţilor de învăţământ;

-activităţi de diseminare în diferite spaţii publice a materialelor informative realizate;

-postări ale materialelor de promovare în spaţii cu grad ridicat de vizibilitate: sedii ale consiliilor locale, primăriilor, societăţi comericiale, aeroporturi, mijloace de transport public, gări, autogări, zone adiacente instituţiilor de cult, etc.;

-activităţi de diseminare a materialelor informative în cadrul târgurilor de locuri de muncă;

-diseminarea materialelor în cluburi, baruri, spaţii de cazare, etc..Informații de background:

În anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, data de 18 octombrie a fost desemnată „Zi Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.

Acest demers a fost considerat un pas important întreprins de către Comisia Europeană în contextul asumării, pe termen lung, a angajamentului de a preveni şi combate traficul de fiinţe umane.

Potrivit datelor statistice, la nivelul anului 2013, din totalul de 896 victime identificate, 577 au fost de sex feminin, 300 având sub 18 ani. Din acestea, 439 au fost exploatate sexual, 375 au fost exploatate prin muncă, iar 82 prin cerşetorie, pornografie şi obligare la comiterea de furturi.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Mădălina TURZA, telefon: 021.311.89.81, fax: 021.319.01.83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro .

Conferinţă Naţională (P)revenire, (I)dentificare, (P)rotecţie: addressing anti-trafficking in human beings

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) organizează în perioada 16 – 17 octombrie 2014, o Conferinţa Naţională menită să marcheze finalul Proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”.

Proiectul şi evenimentul s-a derulat în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. În calitate de beneficiar, ANITP a implementat acest proiect pe o perioadă de 32 de luni, începând din Aprilie 2012, cu termen limită de finalizare Noiembrie 2014. Valoarea totală a bugetului de proiect este de 531.745 CHF cu o contribuţie a partenerului elveţian în valoare de 451.983 CHF (reprezentând 85% din bugetul proiectului). Valoarea co-finanţării ANITP este de 79.761 CHF (reprezentând 15% din bugetul proiectului).

Obiectivul general al proiectului a vizat reducerea dimensiunii traficului de fiinţe umane în România. Activităţile proiectului includ:

• Sesiuni de instruire pentru autorităţile de aplicare a legii şi ANITP privind identificarea, reintegrarea, protecţia şi prevenirea traficului de fiinţe umane;

• Elaborarea studiului privind exploatarea prin cerşetorie în relaţie cu traficul de persoane;

• Vizite de studiu în Elveţia şi România;

• Campanie de prevenire „Nu te lăsa păcălită – Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” cu actorul Dragoş Bucur;

• Seminarii locale privind managementul de proiect organizate în Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi;

• Elaborarea unei broşuri „Identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane”, ce va fi distribuită în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Scopul Conferinţei Naţionale vizează facilitarea schimbului de experienţă între principalii actori implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, prin prezentarea activităţilor proiectului şi evaluarea rezultatelor acestuia.

Conferinţa a beneficiat de prezenţa Directorului Adjunct al FEDPOL Elveţia, domnul Adrian LOBSIGER, Excelenţa Sa, domnul JEAN-HUBERT LEBET, Ambasadorului Confederaţiei Elveţiene în România; Directorului ANITP, domnul Romulus – Nicolae UNGUREANU. Totodată au participat reprezentanţi ai Statelor Membre U.E., societăţii civile şi instituţii guvernamentale implicate în lupta traficului de persoane.

Caravana #FREEDOMTOUR a pornit la drum

photo 11
București, 11 septembrie 2014. Organizația eLiberare, împreună cu partenerii săi, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Bancpost, Avis și organizațiile ADPARE și MATTOO au dat startul caravanei #FREEDOMTOUR.

Caravana #FREEDOMTOUR va călători în 16 orașe din România, cumulând 896 ore de călătorie – o oră pentru fiecare victimă a traficului de persoane identificată în anul 2013 în România, pentru a duce mai departe mesajul de prevenire și conștientizare asupra pericolului traficului de persoane – sclavia erei moderne. Turul va începe la data de 11 septembrie și se va încheia sâmbătă, 18 octombrie 2014, cu prilejul Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane, la ștafeta organizată de Bancpost, Run4Freedom.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai partenerilor implicați în campanie, ai Ambasadei Statelor Unite la București, reprezentanți ai societății civile și mass media.

Prezent la eveniment, Însărcinatul cu Afaceri a.i. al S.U.A., domnul Dean THOMPSON a arătat că acest proiect este un exemplu excelent în care autorităţile, mediul de afaceri și societatea civilă acţionează împreună pentru a sprijini o cauză importantă. „Toţi suntem responsabili să găsim modalităţi de a sprijini victimele și de a ne opune celor care le exploatează”, a spus Dean THOMPSON.

Directorul adjunct al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, domnul Comisar Șef de poliție Marius Cătălin DRAGOTĂ a declarat: „Ne bucurăm să fim astăzi alături de partenerii noștri pentru a marca începutul de drum al caravanei numite simbolic #FREEDOMTOUR, care va duce în țară, prin vocea tinerilor voluntari, mesaje directe de prevenire. Ne dorim ca traficul de persoane să nu mai facă victime în rândul tinerilor, iar ANITP va încerca să găsească cele mai inovatoare soluții de a informa și preveni asupra riscurilor existente”.

Anthony C. HASSIOTIS, președinte executiv și CEO Bancpost, a declarat: „Sprijinul acordat de Bancpost în lupta împotriva traficului de persoane este modul nostru de a spune că odată ce știm, alegem să nu ignorăm, ci mai degrabă să facem ceva în privința asta.

Implicarea noastră în lupta împotriva traficului de persoane este ceva ce nu are un sfârșit și merge dincolo de noi sau de persoanele implicate. Țelul final? Să protejăm și să salvăm de la suferință măcar o persoană. Gândiți-vă la asta! Merită?”

Motivul care a stat la baza proiectului demarat de asociația eLiberare este necesitatea implicării societății civile. Organizația dorește să creeze un precedent pozitiv prin care să inspire oamenii la acțiune în propriile comunități. România se bucură de sprijinul autorităților în lupta împotriva traficului de persoane, însă reprezentanții societății civile recunosc nevoia unei mișcări sociale împotriva sclaviei moderne. #FREEDOMTOUR dorește să faciliteze acest lucru pe plan național prin activitățile demarate în cadrul proiectului.

Mai multe detalii despre traficul de persoane, prevenire și #FREEDOMTOUR puteți afla aici:
www.thefreedomtour.ro și www.eliberare.com.

Proiectul ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”

ANITP lansează Proiectul

”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”
RO21-MAI-ANITP-PDP 3

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), alături de Consiliului Europei demarează implementarea proiectului ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane” (National approach to compensation of victims of human trafficking) RO21-MAI-ANITP-PDP 3.

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare “Cooperare în spațiul SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante”– Programul RO 21.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, privind acordarea de asistență victimelor traficului de persoane în vederea asigurării accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Grupul ţintă al activităților de informare prevăzute în proiect este format din:
– victime ale traficului de persoane (cuprinzând toate categoriile și formele de exploatare)
– actori guvernamentali (judecători, procurori, ofițeri de poliție, asistenți sociali etc.) și nonguvernamentali implicați în lupta împotriva traficului de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 elaborarea unui studiu național în vederea identificării posibilelor neajunsuri în exercitarea dreptului victimelor la compensație financiară,
 organizarea unor workshop-uri și sesiuni de instruire privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară și consiliere juridică, precum și modalitățile de accesare, pentru factorii interesați (poliție, procurori, judecători, reprezentanți ai ANITP) și reprezentanți ai ONG-urilor,
 elaborarea unei broșuri cu informații privind dreptul victimelor de a solicita compensație financiară, consiliere juridică și modalitățile de accesare,
 organizarea unei conferințe finale pentru a prezenta principalele rezultate ale proiectului, incluzând studiul național privind compensația, materialele elaborate și sesiunile de instruire organizate în acest sens pentru reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, media, societății civile, organizațiilor non-guvernamentale cu competențe în acordarea de asistență pentru victimele traficului, reprezentanți ai Consiliului Europei, Operatorului de Program,
 organizarea unei conferințe internaționale în vederea facilitării schimbului de experiență și de intensificare a cooperării între statele membre UE, țări terțe și reprezentanți a sectorului privat, în acordarea de asistență victimelor pentru a beneficia de compensație financiară și consiliere juridică.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni (termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor este de 12 luni de la termenul limită pentru implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2016).

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti și în cele 7 regiuni din România

Informaţii de background:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 1.097.050 lei, din care:
– 85% – 932.492,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian;
– 15% – 164.557,5 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Persoana de contact: Madălina TURZA; ofiţer de presă al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.
 tel: 021.311.89.81;
 fax: 021.319.01.83;
 e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.
 web: http://www.anitp.mai.gov.ro/

UNODC a lansat cerere de propunere de proiecte

UNODC

Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) a lansat o cerere de propuneri de proiecte în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, deschisă până la data de 30 septembrie 2014.
Organizațiile non-guvernamentale, din întreaga lume, ce oferă asistență directă victimelor traficului de persoane sunt invitate să trimită propuneri de proiecte, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite în Ghidul pentru Cerere de Propuneri.
Pentru mai multe informații accesați:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2014-call-for-proposals-small-grants-facility.html