Arhive categorie: Evenimente

Lansare cerere de proiecte

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a lansat în data de 24.02.2016, cererea de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată victimelor traficului de persoane.

Cererea de proiecte se adresează organizaţiilor neguvernamentale de profil şi pune la dispoziţie un buget de 1.200.000 CHF pentru finanţarea a minim 3 proiecte, pentru o perioadă cuprinsă între 12 şi 20 de luni.

Finanţarea se realizează în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român şi este gestionată de A.N.I.T.P., în calitate de Agenţie de Implementare.

Mai multe informaţii privind acordarea de granturi se pot găsi pe website-ul A.N.I.T.P., la Secţiunea Programe:

RO    www.anitp.mai.gov.ro/proiect a.v.

EN   www.anitp.mai.gov.ro/project-v-a/

COMUNICAT 23.02.2015

Bucureşti, 22 Februarie 2016

  INVITAŢIE PRESĂ

Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) vă invită joi, 25.02.2016, la sediul A.N.I.T.P. din Strada Ion Câmpineanu, nr. 20, Etaj 5, începând cu ora 13:00, la Conferinţa de Presă prilejuită de lansarea primei cereri de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată victimelor traficului de persoane.

Cererea de proiecte lansată de A.N.I.T.P. pune în premieră la dispoziţia organizațiilor neguvernamentale din România un buget de 1.200.000 CHF pentru finanţarea a minim 3 proiecte, pe o perioadă cuprinsă între 12 şi 20 de luni. Finanţarea va acoperi 100 % costurile totale eligibile ale proiectului, din care 85 % – contribuţia Agenţiei Elveţiene de Cooperare şi Dezvoltare şi 15 % – contribuţia A.N.I.T.P. de la bugetul stat.

Pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei victimelor traficului de persoane, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român va susţine în perioada 2016-2018, în cadrul a două cereri de proiecte, asistenţa directă acordată victimelor, prin alocarea de fonduri nerambursabile organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Evenimentul se derulează în cadrul Proiectului Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”, finanțat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

   AGENDA CONFERINȚEI  (click)  

***

Mai multe informaţii privind acordarea de granturi se pot găsi pe website-ul A.N.I.T.P., la Secţiunea Programe: www.anitp.mai.gov.ro/proiect a.v.

În acest sens, toate documentele de interes pentru aplicanți (ghidul aplicantului, cererea de proiecte, documente ce trebuie înaintate de către aplicanți/ parteneri – anexe) se vor regăsi pe site-ul A.N.I.T.P., la secțiunea Programe – Proiect A.V.: http://www.anitp.mai.gov.ro/proiect-a-v/, începând cu data de 24 februarie 2016.

Pentru orice neclarități, potențialii aplicanți pot adresa întrebări la adresa de e-mail: asistenta.victime.anitp@mai.gov.ro.

Persoană de contact pentru presă: Maria Turza: 0737545955 fax: 021.319.01.83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.

Ziua Naţională de Informare

„Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a organizat în data de 16 decembrie 2015, în Bucureşti, la sediul ANITP, Ziua Naţională de Informare.

Evenimentul a fost desfăşurat în cadrul proiectului „Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane depus în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Bugetul total al proiectului este de 2.082.767.23 CHF, cu o contribuţie elveţiană de 1.770.352,14 CHF reprezentând 85% din valoarea totală) şi co-finanţarea ANITP de 312.415,08 CHF (reprezentând 15% din bugetul total).

Partenerii proiectului sunt:

 • Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
 • Centrul de Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – ACT-212,
 • Grupul de lucru Elveţiano – Român privind traficul de persoane.

În calitate de beneficiar, ANITP implementează proiectul pe o perioadă de 38 de luni, începând din februarie 2015.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonatorul Naţional în implementarea politicilor privind traficul de fiinţe umane, având rolul de a conduce prevenirea şi monitorizarea activităţilor acestui fenomen.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Eficientizarea sistemului de redistribuire financiară (mecanismul de grant), ANITP stabilind sprijinirea ONG-urilor care oferă asistenţă victimelor traficului de persoane;
 • Asistarea victimelor traficului de persoane în cadrul serviciilor de calitate oferite de către ONG-uri, prin sistemul naţional de asistenţă anti-trafic (mecanismul de grant) în România.

Principale rezultate ale proiectului:

 • Finanţarea activităţilor de asistenţă dezvoltate de către organizaţiile neguvernamentale prin acordarea de granturi în urma selecţiei propunerilor de proiecte;
 • Organizarea unor conferinţe de presă, zile naţionale de informare pentru ONG-urile care desfăşoară activităţi de luptă împotriva traficului de persoane;
 • Editarea şi publicarea unor cereri de oferte împreună cu Ghidul Aplicantului şi documentele suport;
 • Evaluarea aplicanţilor de către Comitetul Independent Elveţiano – Român.

Scopul Zilei Naţionale de Informare a fost de a informa publicul cu privire la oportunităţile de finanţare şi procedura de aplicare a proiectului.

Experţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane au prezentat condiţiile generale privind oportunităţile de finanţare, acţiunile care vor fi sprijinite, participanţii eligibili, priorităţile şi obiectivele.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Thomas Stauffer din cadrul Biroului Contribuţiei Elveţiene în România şi a doamnei Stela Haxhi finanţator în cadrul proiectului, dar şi de partenerii externi, OIM Berna – doamna Claire Potaux şi ACT 212 – doamna Irene Hirzel, respectiv reprezentanţi ai societăţii civile din România, instituţii guvernamentale implicate în lupta împotriva traficului de persoane.

 Ziua Nationala de Informare

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Mădălina Turza: telefon: 021 311 89 82, fax: 021.319.01.83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă/postuniversitar de perfecționare ” PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA INTEGRATĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE”

Anul universitar 2015-2016

 1. Motivaţie

Traficul de persoane, ca formă a criminalității transfrontaliere organizate, a atins o cotă alarmantă, fiind un fenomen omniprezent, nu doar la nivel global ci și în țara noastră. În pofida măsurilor de prevenire și combatere întreprinse de instituțiile statului și de organizațiile non – guvernamentale active în acest domeniu, România continuă să se situeze pe primul loc din cadrul țărilor membre ale Uniunii Europene din perspectiva numărului de victime traficate.

Consecințele traficului de persoane se răsfrâng însă nu doar asupra subiectului activ sau pasiv al acestei infracțiuni ci au potențialul de a provoca destabilizări profunde în sfera socială, economică, a migrației, a pieței forței de muncă, sănătății, al nivelului educațional și securității publice.

Acordarea asistenţei specializate, de înaltă calitate, conform nevoilor individuale și în concordanță cu standardele de calitate existente, este un element extrem de important întrucât acesta este determinant în procesul de reabilitare psiho-socială a victimelor traficului de persoane și cheia prevenirii revictimizării.

Pornind de la nevoia pregătirii de specialiști și formării unei rețele de profesioniști în ceea ce privește protecția și asistența integrată a victimelor traficului de persoane Facultatea de Sociologie şi Psihologie – Departamentul de Asistență Socială, a elaborat un program postuniversitar de formare a competenţelor specifice prevenirii, protecției, evaluării şi consilierii victimelor traficului de persoane.

 

 1. Scop

Scopul programului este de a forma-dezvolta și actualiza cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice în acest domeniu. Acest program apare ca o resursă esențială pentru formarea de specialiști în domeniu, în colaborarea dintre mediul academic și instituția publică responsabilă de coordonarea politicilor în domeniu și implicit de formarea de specialiști – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

 

 1. Obiective

Obiectivele acestuia sunt:
O1- Formare de competenţe în domeniul prevenirii, protecției și asistenței integrate a victimelor traficului de persoane;
O2- Însuşire de informaţii referitoare la aspectul legislativ privind
       infracţiunile de trafic de persoane;
O3- Achiziţionarea de noi strategii, metode privind terapia şi asistenţa
       victimelor traficului de persoane ;
O4- Dobândire de cunoştinţe referitoare la protecţia victimelor traficului de persoane
O5- Internalizarea codului deontologic specific muncii de prevenire, protecție și asistența victimelor traficului de persoane.

 

 1. Detalii program postuniversitar

Programul postuniversitar de specializare ”Protecția și asistența integrată a victimelor traficului de persoane”, va avea durata de 6 luni și se organizează având la bază art. 70 alin. (1) și (2) din legea Învățământului nr. 94/1995 precum și art. (1) și (2) din Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii Învățământului nr. 84/1995. Acesta se va derula pe parcursul semestrului al-II-lea, al anului universitar 2015-2016.

Activitățile didactice, respectiv cursurile, seminariile și practica, se vor desfășura modular, preponderent la sfârșit de săptămână sau în după – amiezile zilelor de lucru, pentru a facilita accesul participanților la curs. De asemenea, se vor organiza și cursuri în sistem de prezentare Skype dacă sunt mai mulți participanți din alte județe decât județul Timiș pentru a evita deplasări repetate. Activitatea de practică va fi realizată de către fiecare cursant în județul de domiciliu.

Procesul de învățământ va fi derulat de către cadre didactice din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Asistenţă Socială și de către alți specialiști recunoscuți din țară și străinătate, precum și din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Programul postuniversitar se încheie cu dizertație. Absolvenții programului dobândesc o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de Ministerul Educației Naționale (MEN) și un număr de 30 de credite transferabile.

 

 1. Înscriere

Perioada de înscriere 20 noiembrie 2015 – 01 februarie 2016.
La înscrierea la acest program postuniversitar, candidatul va depune un dosar de înscriere care trebuie să conţină:
a) Fişa tip de înscriere completată de către candidat (ANEXA 1)
b) Copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;
c) Copia cărţii de identitate (C.I.);
d) Copia legalizată a certificatului de naştere;
e) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
f) 3 poze format ¾;

Taxa de înscriere este de 100 RON, iar cea de școlarizare este în valoare de 600 RON și se poate achita la Casieria UVT sau prin virament bancar. Taxa de școlarizare acoperă și suportul de curs pe care cursanții îl vor primi.

Pentru a facilita procesul de înscriere, candidații din Județul Arad sunt rugați să transmită dosarul de înscriere D-nei Adina Schwartz – 0786257770, iar candidații din Județul Timiș, D-lui Laurențiu Dincă – 0726888855. Candidații din alte județe pot opta pentru înscriere, la oricare din cele două persoane.

 

 1. IMPORTANT!

Având în vedere contextul actual migraționist, cursul va cuprinde și o componentă privind migrația, regimul juridic a refugiaților, asistența acestora și prevenirea victimizării. Diploma obținută va face referire și la această componentă.

Evidenţiem faptul că înfiinţarea acestui program postuniversitar răspunde unei cereri reale a pieţei pregătirii profesionale, susține dezvoltarea profesională în domeniu și va contribui la îmbunătăţirea și eficientizarea rețelei de specialiști. Acest program poate reprezenta un model de bune practici pentru colaborarea dintre mediul academic și instituțiile publice ale statului, respectiv Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.