Arhive categorie: Evenimente

Proiectul ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”

ANITP lansează Proiectul

”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”
RO21-MAI-ANITP-PDP 3

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), alături de Consiliului Europei demarează implementarea proiectului ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane” (National approach to compensation of victims of human trafficking) RO21-MAI-ANITP-PDP 3.

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare “Cooperare în spațiul SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante”– Programul RO 21.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, privind acordarea de asistență victimelor traficului de persoane în vederea asigurării accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Grupul ţintă al activităților de informare prevăzute în proiect este format din:
– victime ale traficului de persoane (cuprinzând toate categoriile și formele de exploatare)
– actori guvernamentali (judecători, procurori, ofițeri de poliție, asistenți sociali etc.) și nonguvernamentali implicați în lupta împotriva traficului de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 elaborarea unui studiu național în vederea identificării posibilelor neajunsuri în exercitarea dreptului victimelor la compensație financiară,
 organizarea unor workshop-uri și sesiuni de instruire privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară și consiliere juridică, precum și modalitățile de accesare, pentru factorii interesați (poliție, procurori, judecători, reprezentanți ai ANITP) și reprezentanți ai ONG-urilor,
 elaborarea unei broșuri cu informații privind dreptul victimelor de a solicita compensație financiară, consiliere juridică și modalitățile de accesare,
 organizarea unei conferințe finale pentru a prezenta principalele rezultate ale proiectului, incluzând studiul național privind compensația, materialele elaborate și sesiunile de instruire organizate în acest sens pentru reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, media, societății civile, organizațiilor non-guvernamentale cu competențe în acordarea de asistență pentru victimele traficului, reprezentanți ai Consiliului Europei, Operatorului de Program,
 organizarea unei conferințe internaționale în vederea facilitării schimbului de experiență și de intensificare a cooperării între statele membre UE, țări terțe și reprezentanți a sectorului privat, în acordarea de asistență victimelor pentru a beneficia de compensație financiară și consiliere juridică.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni (termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor este de 12 luni de la termenul limită pentru implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2016).

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti și în cele 7 regiuni din România

Informaţii de background:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 1.097.050 lei, din care:
– 85% – 932.492,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian;
– 15% – 164.557,5 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Persoana de contact: Madălina TURZA; ofiţer de presă al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.
 tel: 021.311.89.81;
 fax: 021.319.01.83;
 e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.
 web: http://www.anitp.mai.gov.ro/

UNODC a lansat cerere de propunere de proiecte

UNODC

Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) a lansat o cerere de propuneri de proiecte în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, deschisă până la data de 30 septembrie 2014.
Organizațiile non-guvernamentale, din întreaga lume, ce oferă asistență directă victimelor traficului de persoane sunt invitate să trimită propuneri de proiecte, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite în Ghidul pentru Cerere de Propuneri.
Pentru mai multe informații accesați:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2014-call-for-proposals-small-grants-facility.html

Proiectul “Prevention, Identification, Protection”

In cadrul proiectului “Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat in prezent de ANITP, in baza Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timisoara, in perioada 07-08 aprilie 2014 seminarul local in vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile si consolidarii capacitatii autoritatilor locale de mobilizare a resurselor financiare.
Activitatea si-a propus sa identifice programele de cooperare transfrontaliera in vederea imbunatatirii capacitatii autoritatilor locale de a aplica si primi fonduri externe nerambursabile pentru activitati transnationale in domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul celor doua zile, reprezentanti ai autoritatilor locale din Timisoara, Arad, Hunedoara, Caras-Severin au beneficiat de expertiza in domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele intreprinse in procesul de planificare, implementare si evaluare a unui proiect.
Participantii in cadrul evenimentului au fost activ implicati in discutii pe marginea procesului de implementare a proiectelor si au luat parte la o serie de exercitii in cadrul unor grupuri de lucru create special in vederea adresarii nevoilor practice.
Concluziile seminarului s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, intrucat informatiile furnizate asigura baza necesara pentru identificarea si aplicarea de proiecte pe diverse linii de finantare.

Forumului societății civile implicate în lupta împotriva traficului de persoane

În baza invitatiei transmise de catre Coordonatorul European Anti-Trafic, d-na Myria Vassiliadou, domnul comisar de politie Romulus Nicolae UNGUREANU, director al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, a participat, In perioada 09 – 10 decembrie 2013, la Bruxelles, la cea de a doua Intalnire a Forumului societatii civile implicate In lupta Impotriva traficului de persoane.
Evenimentul organizat de Comisia Europeana, sub auspiciile Coordonatorului European Anti-Trafic, a beneficiat de prezenta doamnei Cecilia Malmstrom, Comisar European pentru Afaceri Interne si s-a circumscris cadrului politic si legislativ european. La lucrari au participat organizatii neguvernamentale din toata Uniunea Europeana si reprezentanti a trei State Membre, printre care si Romania.
Principalul obiectiv al acestei Intalniri a fost acela de a facilita schimbul de informatii si experienta precum si de a consolida cooperarea Intre actori cheie ai luptei Impotriva traficului de persoane.
De asemenea au fost organizate trei ateliere de lucru In cadrul carora au fost abordate aspecte cum ar fi: implicarea societatii civile In punerea In aplicare a Directivei 2011/36 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si protejarea victimelor acestuia, precum si de Inlocuire a Deciziei – cadru 2002/629/JAI a Consiliului, reducerea cererii si problemele din jurul asistentei si protectiei victimelor (identificare, NR/EMS, etc.).
Domnul Romulus Nicolae UNGUREANU a fost invitat sa deschida lucrarile atelierului pe tema reducerii cererii. In interventia avuta, directorul ANITP a prezentat modul In care Romania a abordat aceasta problematica, atat In plan intern cat si In plan extern, prin crearea unor parteneriate Intre tarile de origine si cele de destinatie. Cu aceasta ocazie, a mentionat faptul ca reducerea cererii se poate face si prin educarea potentialilor consumatori, conform profilului realizat pe diferite tipuri de exploatare.
Modul In care Romania, prin structurile sale specializate, actioneaza In acest domeniu este considerat exemplu de buna practica, la nivelul Uniunii Europene.

Traficul de Minori Are Fețe Ascunse!

Astăzi, 18.10.2010, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, lansează Campania de Prevenire a Traficului de Minori Exploatării Copiilor Folosește Internetul cu grijă… Traficul de Minori Are Fețe Ascunse!
Sub sloganul Folosește Internetul cu grijă…! Traficul de minori are Fețe Ascunse ! campania se desfășoară în cadrul proiectului JLS/2007/DAP-1/174 30 „Raising awareness and Empowerment Against Child Trafficking”- “Creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare împotriva traficului de copii”.
Proiectul este coordonat de către ONG Salvați Copiii Italia, cu fonduri prin grantul de finanțare DAPHNE având caracterul unui proiect transnațional implementat în 4 țări: Italia, Bulgaria, România și Danemarca.
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane are calitatea de partener în cadrul proiectului și este instituția responsabilă de implementarea acestuia pe teritoriul României.

Campania urmărește creșterea conștientizării la nivel național cu privire la riscurile aferente utilizării necorespunzătoate a mijloace tehnologice (internetul, telefonul mobil, aparate video și foto, etc) și se desfășoară pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 18.10.2010.
Pentru desfășurarea activităților prevăzute în cadrul campaniei au fost produse un spot animat, afișe și alte tipuri de materiale de sensibilizare și informare a grupului țintă.

Campania va avea două componente:
– Virtuală: popularizarea imaginii campaniei, a mesajului și a clip-urilor create în cadrul campaniei prin intermediul retelelor sociale și prin intermediul site-ului anitp.mai.gov.ro
– Clasică: activități ale Centrelor Regionale ANITP de diseminare a materialelor informative în unități de învățământ.