Arhive categorie: Noutăți

Proiectul ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”

ANITP lansează Proiectul

”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”
RO21-MAI-ANITP-PDP 3

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), alături de Consiliului Europei demarează implementarea proiectului ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane” (National approach to compensation of victims of human trafficking) RO21-MAI-ANITP-PDP 3.

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare “Cooperare în spațiul SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante”– Programul RO 21.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, privind acordarea de asistență victimelor traficului de persoane în vederea asigurării accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Grupul ţintă al activităților de informare prevăzute în proiect este format din:
– victime ale traficului de persoane (cuprinzând toate categoriile și formele de exploatare)
– actori guvernamentali (judecători, procurori, ofițeri de poliție, asistenți sociali etc.) și nonguvernamentali implicați în lupta împotriva traficului de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 elaborarea unui studiu național în vederea identificării posibilelor neajunsuri în exercitarea dreptului victimelor la compensație financiară,
 organizarea unor workshop-uri și sesiuni de instruire privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară și consiliere juridică, precum și modalitățile de accesare, pentru factorii interesați (poliție, procurori, judecători, reprezentanți ai ANITP) și reprezentanți ai ONG-urilor,
 elaborarea unei broșuri cu informații privind dreptul victimelor de a solicita compensație financiară, consiliere juridică și modalitățile de accesare,
 organizarea unei conferințe finale pentru a prezenta principalele rezultate ale proiectului, incluzând studiul național privind compensația, materialele elaborate și sesiunile de instruire organizate în acest sens pentru reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, media, societății civile, organizațiilor non-guvernamentale cu competențe în acordarea de asistență pentru victimele traficului, reprezentanți ai Consiliului Europei, Operatorului de Program,
 organizarea unei conferințe internaționale în vederea facilitării schimbului de experiență și de intensificare a cooperării între statele membre UE, țări terțe și reprezentanți a sectorului privat, în acordarea de asistență victimelor pentru a beneficia de compensație financiară și consiliere juridică.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni (termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor este de 12 luni de la termenul limită pentru implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2016).

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti și în cele 7 regiuni din România

Informaţii de background:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 1.097.050 lei, din care:
– 85% – 932.492,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian;
– 15% – 164.557,5 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Persoana de contact: Madălina TURZA; ofiţer de presă al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.
 tel: 021.311.89.81;
 fax: 021.319.01.83;
 e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.
 web: http://www.anitp.mai.gov.ro/

UNODC a lansat cerere de propunere de proiecte

UNODC

Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) a lansat o cerere de propuneri de proiecte în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, deschisă până la data de 30 septembrie 2014.
Organizațiile non-guvernamentale, din întreaga lume, ce oferă asistență directă victimelor traficului de persoane sunt invitate să trimită propuneri de proiecte, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite în Ghidul pentru Cerere de Propuneri.
Pentru mai multe informații accesați:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2014-call-for-proposals-small-grants-facility.html

Seminarii locale PIP

În cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat în prezent de ANITP, în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi, în perioadele 07-08.04.2014, 26-27.05.2014, 23-24.06.2014 respectiv 26-27.06.2014, 4 seminarii locale în vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile şi consolidării capacităţii autorităţilor locale de mobilizare a resurselor financiare.

Seminar GalatiActivităţile şi-au propus să identifice programele de cooperare transfrontalieră în vederea îmbunătăţirii capacităţii autorităţilor locale de a aplica şi primi fonduri externe nerambursabile pentru activităţi transnaţionale în domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul zilelor alocate desfăşurării acestor activităţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin, Suceava, Botoşani, Iaşi, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vrancea, Brăila şi Galaţi au beneficiat de expertiză în domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele întreprinse în procesul de planificare, implementare şi evaluare a unui proiect.
Participanţii în cadrul evenimentelor au fost activ implicaţi în discuţii pe marginea procesului de implementare a proiectelor şi au luat parte la o serie de exerciţii în cadrul unor grupuri de lucru create special în vederea adresării nevoilor practice.
Concluziile seminariilor s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, întrucât informaţiile furnizate asigură baza necesară pentru identificarea şi aplicarea de proiecte pe diverse linii de finanţare.

Proiectul “Prevention, Identification, Protection”

In cadrul proiectului “Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat in prezent de ANITP, in baza Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timisoara, in perioada 07-08 aprilie 2014 seminarul local in vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile si consolidarii capacitatii autoritatilor locale de mobilizare a resurselor financiare.
Activitatea si-a propus sa identifice programele de cooperare transfrontaliera in vederea imbunatatirii capacitatii autoritatilor locale de a aplica si primi fonduri externe nerambursabile pentru activitati transnationale in domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul celor doua zile, reprezentanti ai autoritatilor locale din Timisoara, Arad, Hunedoara, Caras-Severin au beneficiat de expertiza in domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele intreprinse in procesul de planificare, implementare si evaluare a unui proiect.
Participantii in cadrul evenimentului au fost activ implicati in discutii pe marginea procesului de implementare a proiectelor si au luat parte la o serie de exercitii in cadrul unor grupuri de lucru create special in vederea adresarii nevoilor practice.
Concluziile seminarului s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, intrucat informatiile furnizate asigura baza necesara pentru identificarea si aplicarea de proiecte pe diverse linii de finantare.

Raport privind evoluția traficul de persoane în anul 2013

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a elaborat Raportul privind evoluția traficului de persoane în anul 2013.

Raportul conține trei secțiuni, prima surprinzând principalele caracteristici ale victimelor și traficanților, analiza de risc a victimelor și o radiografie a logicii criminale în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane.

A doua secțiune supune atenției publice cele mai importante din acțiunile, evenimentele și manifestările din spectrul luptei împotriva traficului de persoane.

Raportul concluzionează prin decuparea acelor constatări relevante, relative la fiecare din subdomeniile supuse analizei, și încearcă, în același timp să indice posibile perspective asupra cărora să se îndrepte atenția celor interesați.

Click aici pentru RAPORTUL COMPLET !