Arhive categorie: Noutăți

Conferinţa Naţională pentru facilitarea schimbului de experienţă şi închiderea proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”

program

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) va organiza la București, Hotel Ramada Majestic, în perioada 16 – 17 octombrie 2014, o Conferinţă Naţională menită să marcheze finalul Proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”.

Proiectul şi evenimentul se derulează în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. În calitate de beneficiar, A.N.I.T.P. a implementat acest proiect pe o perioadă de 32 de luni, începând cu aprilie 2012, cu termen limită de finalizare noiembrie 2014. Valoarea totală a bugetului de proiect este de 531.745 CHF cu o contribuţie a partenerului elveţian în valoare de 451.983 CHF (reprezentând 85% din bugetul proiectului). Valoarea co-finanţării A.N.I.T.P. este de 79.761 CHF (reprezentând 15% din bugetul proiectului).

Obiectivul general al proiectului a vizat reducerea dimensiunii traficului de fiinţe umane în România. Activităţile proiectului au inclus:
• Sesiuni de instruire pentru A.N.I.T.P. și autorităţile de aplicare a legii privind identificarea, reintegrarea, protecţia şi prevenirea traficului de fiinţe umane;
• Elaborarea studiului privind exploatarea prin cerşetorie în relaţie cu traficul de persoane;
• Vizite de studiu în Elveţia şi România;
• Campania de prevenire „Nu te lăsa păcălită – Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” cu actorul Dragoş Bucur;
• Seminarii locale privind managementul de proiect, organizate în Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi;
• Elaborarea unei broşuri „Identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane”, ce va fi distribuită în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Scopul Conferinţei Naţionale vizează facilitarea schimbului de experienţă între principalii actori implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, prin prezentarea activităţilor proiectului şi evaluarea rezultatelor acestuia.

Conferinţa va beneficia de prezenţa Directorului Adjunct al FEDPOL Elveţia, domnul Adrian LOBSIGER; Excelenţei Sale, domnul JEAN-HUBERT LEBET, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România; Preşedintelui Comisiei pentru Afaceri Europene în România, domnul Angel TÎLVAR (TBC); Secretarului de Stat al Ministerului Afacerilor Interne (TBC); Directorului ANITP, domnul Romulus – Nicolae UNGUREANU. Totodată, vor participa reprezentanţi ai Statelor Membre U.E., societăţii civile şi instituţiilor guvernamentale implicate în lupta traficului de persoane.

Caravana #FREEDOMTOUR a pornit la drum

photo 11
București, 11 septembrie 2014. Organizația eLiberare, împreună cu partenerii săi, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Bancpost, Avis și organizațiile ADPARE și MATTOO au dat startul caravanei #FREEDOMTOUR.

Caravana #FREEDOMTOUR va călători în 16 orașe din România, cumulând 896 ore de călătorie – o oră pentru fiecare victimă a traficului de persoane identificată în anul 2013 în România, pentru a duce mai departe mesajul de prevenire și conștientizare asupra pericolului traficului de persoane – sclavia erei moderne. Turul va începe la data de 11 septembrie și se va încheia sâmbătă, 18 octombrie 2014, cu prilejul Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane, la ștafeta organizată de Bancpost, Run4Freedom.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai partenerilor implicați în campanie, ai Ambasadei Statelor Unite la București, reprezentanți ai societății civile și mass media.

Prezent la eveniment, Însărcinatul cu Afaceri a.i. al S.U.A., domnul Dean THOMPSON a arătat că acest proiect este un exemplu excelent în care autorităţile, mediul de afaceri și societatea civilă acţionează împreună pentru a sprijini o cauză importantă. „Toţi suntem responsabili să găsim modalităţi de a sprijini victimele și de a ne opune celor care le exploatează”, a spus Dean THOMPSON.

Directorul adjunct al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, domnul Comisar Șef de poliție Marius Cătălin DRAGOTĂ a declarat: „Ne bucurăm să fim astăzi alături de partenerii noștri pentru a marca începutul de drum al caravanei numite simbolic #FREEDOMTOUR, care va duce în țară, prin vocea tinerilor voluntari, mesaje directe de prevenire. Ne dorim ca traficul de persoane să nu mai facă victime în rândul tinerilor, iar ANITP va încerca să găsească cele mai inovatoare soluții de a informa și preveni asupra riscurilor existente”.

Anthony C. HASSIOTIS, președinte executiv și CEO Bancpost, a declarat: „Sprijinul acordat de Bancpost în lupta împotriva traficului de persoane este modul nostru de a spune că odată ce știm, alegem să nu ignorăm, ci mai degrabă să facem ceva în privința asta.

Implicarea noastră în lupta împotriva traficului de persoane este ceva ce nu are un sfârșit și merge dincolo de noi sau de persoanele implicate. Țelul final? Să protejăm și să salvăm de la suferință măcar o persoană. Gândiți-vă la asta! Merită?”

Motivul care a stat la baza proiectului demarat de asociația eLiberare este necesitatea implicării societății civile. Organizația dorește să creeze un precedent pozitiv prin care să inspire oamenii la acțiune în propriile comunități. România se bucură de sprijinul autorităților în lupta împotriva traficului de persoane, însă reprezentanții societății civile recunosc nevoia unei mișcări sociale împotriva sclaviei moderne. #FREEDOMTOUR dorește să faciliteze acest lucru pe plan național prin activitățile demarate în cadrul proiectului.

Mai multe detalii despre traficul de persoane, prevenire și #FREEDOMTOUR puteți afla aici:
www.thefreedomtour.ro și www.eliberare.com.

Proiectul ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”

ANITP lansează Proiectul

”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”
RO21-MAI-ANITP-PDP 3

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), alături de Consiliului Europei demarează implementarea proiectului ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane” (National approach to compensation of victims of human trafficking) RO21-MAI-ANITP-PDP 3.

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare “Cooperare în spațiul SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante”– Programul RO 21.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, privind acordarea de asistență victimelor traficului de persoane în vederea asigurării accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Grupul ţintă al activităților de informare prevăzute în proiect este format din:
– victime ale traficului de persoane (cuprinzând toate categoriile și formele de exploatare)
– actori guvernamentali (judecători, procurori, ofițeri de poliție, asistenți sociali etc.) și nonguvernamentali implicați în lupta împotriva traficului de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 elaborarea unui studiu național în vederea identificării posibilelor neajunsuri în exercitarea dreptului victimelor la compensație financiară,
 organizarea unor workshop-uri și sesiuni de instruire privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară și consiliere juridică, precum și modalitățile de accesare, pentru factorii interesați (poliție, procurori, judecători, reprezentanți ai ANITP) și reprezentanți ai ONG-urilor,
 elaborarea unei broșuri cu informații privind dreptul victimelor de a solicita compensație financiară, consiliere juridică și modalitățile de accesare,
 organizarea unei conferințe finale pentru a prezenta principalele rezultate ale proiectului, incluzând studiul național privind compensația, materialele elaborate și sesiunile de instruire organizate în acest sens pentru reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, media, societății civile, organizațiilor non-guvernamentale cu competențe în acordarea de asistență pentru victimele traficului, reprezentanți ai Consiliului Europei, Operatorului de Program,
 organizarea unei conferințe internaționale în vederea facilitării schimbului de experiență și de intensificare a cooperării între statele membre UE, țări terțe și reprezentanți a sectorului privat, în acordarea de asistență victimelor pentru a beneficia de compensație financiară și consiliere juridică.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni (termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor este de 12 luni de la termenul limită pentru implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2016).

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti și în cele 7 regiuni din România

Informaţii de background:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 1.097.050 lei, din care:
– 85% – 932.492,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian;
– 15% – 164.557,5 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Persoana de contact: Madălina TURZA; ofiţer de presă al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.
 tel: 021.311.89.81;
 fax: 021.319.01.83;
 e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.
 web: http://www.anitp.mai.gov.ro/

UNODC a lansat cerere de propunere de proiecte

UNODC

Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) a lansat o cerere de propuneri de proiecte în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, deschisă până la data de 30 septembrie 2014.
Organizațiile non-guvernamentale, din întreaga lume, ce oferă asistență directă victimelor traficului de persoane sunt invitate să trimită propuneri de proiecte, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite în Ghidul pentru Cerere de Propuneri.
Pentru mai multe informații accesați:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2014-call-for-proposals-small-grants-facility.html

Seminarii locale PIP

În cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat în prezent de ANITP, în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi, în perioadele 07-08.04.2014, 26-27.05.2014, 23-24.06.2014 respectiv 26-27.06.2014, 4 seminarii locale în vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile şi consolidării capacităţii autorităţilor locale de mobilizare a resurselor financiare.

Seminar GalatiActivităţile şi-au propus să identifice programele de cooperare transfrontalieră în vederea îmbunătăţirii capacităţii autorităţilor locale de a aplica şi primi fonduri externe nerambursabile pentru activităţi transnaţionale în domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul zilelor alocate desfăşurării acestor activităţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin, Suceava, Botoşani, Iaşi, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vrancea, Brăila şi Galaţi au beneficiat de expertiză în domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele întreprinse în procesul de planificare, implementare şi evaluare a unui proiect.
Participanţii în cadrul evenimentelor au fost activ implicaţi în discuţii pe marginea procesului de implementare a proiectelor şi au luat parte la o serie de exerciţii în cadrul unor grupuri de lucru create special în vederea adresării nevoilor practice.
Concluziile seminariilor s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, întrucât informaţiile furnizate asigură baza necesară pentru identificarea şi aplicarea de proiecte pe diverse linii de finanţare.