Arhive categorie: Evenimente

Proiectul „Prevention, Identification, Protection”

In cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat in prezent de ANITP, in baza Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timisoara, in perioada 07-08 aprilie 2014 seminarul local in vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile si consolidarii capacitatii autoritatilor locale de mobilizare a resurselor financiare.
Activitatea si-a propus sa identifice programele de cooperare transfrontaliera in vederea imbunatatirii capacitatii autoritatilor locale de a aplica si primi fonduri externe nerambursabile pentru activitati transnationale in domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul celor doua zile, reprezentanti ai autoritatilor locale din Timisoara, Arad, Hunedoara, Caras-Severin au beneficiat de expertiza in domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele intreprinse in procesul de planificare, implementare si evaluare a unui proiect.
Participantii in cadrul evenimentului au fost activ implicati in discutii pe marginea procesului de implementare a proiectelor si au luat parte la o serie de exercitii in cadrul unor grupuri de lucru create special in vederea adresarii nevoilor practice.
Concluziile seminarului s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, intrucat informatiile furnizate asigura baza necesara pentru identificarea si aplicarea de proiecte pe diverse linii de finantare.

Forumului societății civile implicate în lupta împotriva traficului de persoane

În baza invitatiei transmise de catre Coordonatorul European Anti-Trafic, d-na Myria Vassiliadou, domnul comisar de politie Romulus Nicolae UNGUREANU, director al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, a participat, In perioada 09 – 10 decembrie 2013, la Bruxelles, la cea de a doua Intalnire a Forumului societatii civile implicate In lupta Impotriva traficului de persoane.
Evenimentul organizat de Comisia Europeana, sub auspiciile Coordonatorului European Anti-Trafic, a beneficiat de prezenta doamnei Cecilia Malmstrom, Comisar European pentru Afaceri Interne si s-a circumscris cadrului politic si legislativ european. La lucrari au participat organizatii neguvernamentale din toata Uniunea Europeana si reprezentanti a trei State Membre, printre care si Romania.
Principalul obiectiv al acestei Intalniri a fost acela de a facilita schimbul de informatii si experienta precum si de a consolida cooperarea Intre actori cheie ai luptei Impotriva traficului de persoane.
De asemenea au fost organizate trei ateliere de lucru In cadrul carora au fost abordate aspecte cum ar fi: implicarea societatii civile In punerea In aplicare a Directivei 2011/36 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si protejarea victimelor acestuia, precum si de Inlocuire a Deciziei – cadru 2002/629/JAI a Consiliului, reducerea cererii si problemele din jurul asistentei si protectiei victimelor (identificare, NR/EMS, etc.).
Domnul Romulus Nicolae UNGUREANU a fost invitat sa deschida lucrarile atelierului pe tema reducerii cererii. In interventia avuta, directorul ANITP a prezentat modul In care Romania a abordat aceasta problematica, atat In plan intern cat si In plan extern, prin crearea unor parteneriate Intre tarile de origine si cele de destinatie. Cu aceasta ocazie, a mentionat faptul ca reducerea cererii se poate face si prin educarea potentialilor consumatori, conform profilului realizat pe diferite tipuri de exploatare.
Modul In care Romania, prin structurile sale specializate, actioneaza In acest domeniu este considerat exemplu de buna practica, la nivelul Uniunii Europene.

Traficul de Minori Are Fețe Ascunse!

Astăzi, 18.10.2010, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, lansează Campania de Prevenire a Traficului de Minori Exploatării Copiilor Folosește Internetul cu grijă… Traficul de Minori Are Fețe Ascunse!
Sub sloganul Folosește Internetul cu grijă…! Traficul de minori are Fețe Ascunse ! campania se desfășoară în cadrul proiectului JLS/2007/DAP-1/174 30 „Raising awareness and Empowerment Against Child Trafficking”- “Creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare împotriva traficului de copii”.
Proiectul este coordonat de către ONG Salvați Copiii Italia, cu fonduri prin grantul de finanțare DAPHNE având caracterul unui proiect transnațional implementat în 4 țări: Italia, Bulgaria, România și Danemarca.
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane are calitatea de partener în cadrul proiectului și este instituția responsabilă de implementarea acestuia pe teritoriul României.

Campania urmărește creșterea conștientizării la nivel național cu privire la riscurile aferente utilizării necorespunzătoate a mijloace tehnologice (internetul, telefonul mobil, aparate video și foto, etc) și se desfășoară pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 18.10.2010.
Pentru desfășurarea activităților prevăzute în cadrul campaniei au fost produse un spot animat, afișe și alte tipuri de materiale de sensibilizare și informare a grupului țintă.

Campania va avea două componente:
– Virtuală: popularizarea imaginii campaniei, a mesajului și a clip-urilor create în cadrul campaniei prin intermediul retelelor sociale și prin intermediul site-ului anitp.mai.gov.ro
– Clasică: activități ale Centrelor Regionale ANITP de diseminare a materialelor informative în unități de învățământ.

Raport privind evoluția traficul de persoane în anul 2013

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a elaborat Raportul privind evoluția traficului de persoane în anul 2013.

Raportul conține trei secțiuni, prima surprinzând principalele caracteristici ale victimelor și traficanților, analiza de risc a victimelor și o radiografie a logicii criminale în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane.

A doua secțiune supune atenției publice cele mai importante din acțiunile, evenimentele și manifestările din spectrul luptei împotriva traficului de persoane.

Raportul concluzionează prin decuparea acelor constatări relevante, relative la fiecare din subdomeniile supuse analizei, și încearcă, în același timp să indice posibile perspective asupra cărora să se îndrepte atenția celor interesați.

Click aici pentru RAPORTUL COMPLET !

Raport privind traficul de persoane in 2012

Din ce în ce mai mult, traficul de persoane este considerat a fi o afacere, de cele mai multe ori controlată de crima organizată, care încearcă să obţină maximum de profit din ceea ce ei consideră a fi “bunul” lor, principiul care le guvernează acţiunile fiind „low risk- high profit”.
Reacţia împotriva traficului de persoane trebuie să fie în forță, centrată pe mai multe paliere ale securității, respectării drepturilor și protecției persoanelor precum și justiției, întrucât, ca activitate economică ilegală, traficul este una dintre resursele financiare principale ale crimei organizate; ca încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale omului, este o ofensă adusă demnităţii umane pe care România nu o poate trece cu vederea; ca activitate ilegală transfrontalieră, este un element care ameninţă securitatea şi un domeniu de cooperare important în interiorul UE şi în parteneriat cu state, regiuni şi terţe organizaţii internaţionale.

Click aici pentru RAPORTUL COMPLET !