Campanie împotriva exploatării sexuale a copiilor

Încă din anii 1990 și până în prezent, atât instituțiile guvernamentale, cât și societateta civilă au depus eforturi considerabile pentru a preveni și combate exploatarea sexuala a copiilor în scopuri comerciale. Au fost adoptate legi, au fost create planuri naționale de acțiune și strategii de combatere a fenomenului. Participanții la Primul Congres Mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scop comercial (1996, Stockholm), reprezentând guvernele a 122 de țări, s-au angajat într-un parteneriat global împotriva acestui flagel. Congresul Mondial a adoptat Declarația și Planul de Acțiune pentru a susține protecția copiilor și implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copilului (CDC) și a altor instrumente relevante în acțiunea de diminuare/stopare a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale în întreaga lume. Articolul 34 din Convenția Națiunilor Unite obligă Statele Părți să protejeze copilul contra oricărei forme de abuz sexual sau exploatare sexuală, inclusiv împotriva prostituției și a pornografiei. Articolul 35 al aceleiași Convenții prevede că Statele Părți trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni vânzarea, traficul și răpirea copiilor.
Scopul campaniei îl reprezintă sensibilizarea opiniei publice asupra consecințelor abuzului și exploatării sexuale asupra dezvoltării copilului, cunoașterea și respectarea prevederilor legale care sancționează abuzul sexual asupra copilului.

Obiectivele campaniei:

  • – promovarea legislației în domeniu;
  • – informarea și formarea profesioniștilor în domeniul prevenirii și intervenției în cazurile cu copii victime ale exploatării sexuale.

Campanie de prevenire a traficului de persoane – Ferește-te de ocazii „PERFECTE” cu locuri de muncă „PERFECTE”!

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, împreună cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom), Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație (ADPARE) și CARITAS București, a lansat, joi 12 iulie 2007, Campania de prevenire a traficului de persoane sub genericul <<Ferește-te de ocazii „PERFECTE” cu locuri de muncă „PERFECTE”!>>.
Campania s-a desfășurat în perioada iulie 2007 – februarie 2008 și a avut ca obiective informarea și sensibilizarea populației în vederea conștientizării riscurilor asociate traficului de persoane și întărirea capacității de autoprotecție la amenințările acestui fenomen, reducerea vulnerabilității grupurilor de risc (în primul rând copiii neînsoțiți, nesupravegheați sau instituționalizați, dar și femei, persoane cu handicap, bătrâni, solicitanți de azil și persoane care au primit o formă de protecție în România), reducerea cererii pentru exploatarea sexuală a femeilor și reducerea cererii pentru exploatarea prin muncă.
Mesajul campaniei se adresează tinerilor și adolescenților, dar și adulților care pleacă la muncă în străinătate sau sunt adepți ai locurilor de muncă perfecte datorită miturilor referitoare la “poveștile de succes” trăite în occident.