Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

 

 

Cuprins:

 1. Legislaţie (organizarea şi funcţionarea instituţiei)
 2. Conducere
  • Lista persoanelor din conducere şi agenda de lucru a acestora
  • Directorul Agenţiei

2.2.1. Directorul Agenţiei

2.2.2. Fotografia

2.2.3. Atribuţiile directorului Agenţiei

2.2.3.1. Definirea sumară a atribuţiilor  postului

2.2.3.2. Sarcini şi îndatoriri

2.2.3.3. Responsabilităţi

2.2.4. Curriculum – Vitae

2.2.5. Agenda de lucru a conducerii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane

 • Directorul adjunct al Agenţiei
  • Director adjunct
  • Fotografia
  • Atribuţiile directorului adjunct
   • Definirea sumară a atribuţiilor postului
   • Sarcini şi îndatoriri
   • Responsabilităţi

3.Organizare

 • Regulament de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea / coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză
 • Carieră (anunţurile posturilor scoase la concurs)
 1. Programe şi strategii
  • Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016;
  • Planul Naţional de Acţiune 2015 – 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016;
  • Planul Naţional de Acţiune 2012 – 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016.
 2. Rapoarte şi studii
  • Rapoarte
   • Raportul anual de activitate pe anul 2015;
   • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2016
   • Raport periodic de activitate pe anul 2016.

5.1.1.1. Introducere

5.1.1.2. Evaluarea și cercetarea fenomenului

5.1.1.3. Monitorizare, evaluare şi coordonare victime

5.1.1.4. Prevenire

5.1.1.5. Programe şi relaţii internaţionale

5.1.1.6. Concluzii

 • Studii

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Legislaţie (organizarea şi funcţionarea instituţiei)

Disponibil pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/acte-normative-care-reglementeaza-organizarea-si-functionarea-anitp/

 

 1. Conducere

2.1 Lista persoanelor din conducere şi agenda de lucru a acestora

 • Director – director, comisar-şef de poliţie Maximilian-Axel NICOLAE;
 • Director adjunct – vacant;
 • Şef Serviciu Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – şef serviciu, comisar-şef de poliţie Adrian PETRESCU;
 • Şef Serviciu Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire -împuternicit şef serviciu, subcomisar de poliţie Marius Daniel BURCEA;
 • Unitatea Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale – împuternicit comisar de poliţie Dragoș ENE;
 • Compartimentul financiar contabilitate – comisar-şef de poliţie Mihăiţă STANCA.

 

2.2 Directorul Agenţiei

 

2.2.1. Directorul Agenţiei – comisar-şef de poliţie Maximilian-Axel NICOLAE

2.2.2. Fotografia

Fotografia la: http://www.anitp.mai.gov.ro/echipa-manageriala/

 

2.2.3. Atribuţiile directorului Agenţiei:

 

Potrivit Anexei 3 la Ordinul nr. 220 din 7 septembrie 2012
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
(fişa postului directorului ANITP), directorul Agenţiei are următoarele sarcini, competenţe şi responsabilităţi:

2.2.3.1. Definirea sumară a atribuţiilor  postului:

 • conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi este ordonator terţiar de credite în subordinea ordonatorului principal.

 

2.2.3.2. Sarcini şi îndatoriri:

 • conduce întreaga activitate a Agenţiei;
 • coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;
 • colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
 • urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
 • fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei;
 • propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul subordonat.
 • asigură sistemul relaţional între structurile din cadrul ANITP cu celelalte structuri din Ministerului Administraţiei şi Internelor ori alte instituţii;
 • studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare. Verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;
 • organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;
 • asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;
 • iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;
 • propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţa perceput de populaţie;
 • identifică şi atrage parteneri cu care sa sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane, şi de asistenţă acordată victimelor;
 • organizează controale tematice pe linii de muncă;
 • coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigură generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;
 • iniţiază demersuri privind colaborarea ANITP cu structuri similare sau alţi parteneri sociali;
 • aprobă organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii iniţiate de ANITP;
 • avizează şi coordonează campaniile mass-media ale ANITP;
 • coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;
 • aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane;
 • conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din subordine;
 • decide măsuri la nivelul ANITP pentru întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor
 • asigură managementul financiar al fondurilor existente.

 

2.2.3.3. Responsabilităţi

 

Responsabilităţi de planificare:

 • stabileşte obiectivele ANITP;
 • coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale ANITP;
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul ANITP;
 • urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

 

Responsabilităţi de raportare

 

 • raportează conducerii MAI sarcinile executate şi cele planificate;
 • coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii ANITP;
 • raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin ANITP din documentele cu principalele activităţi ale MAI.

 

Responsabilităţi de lucru cu publicul

 

 • audienţe
 • seminarii, conferinţe, simpozioane;

 

Responsabilităţi de luare a deciziilor

 

 • aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;
 • propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior sau cu caracter intern;
 • dispune măsuri către structurile ANITP.

 

Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

 

 • acces la informaţii clasificate, clasa Secret de Stat, nivelul Strict Secret.

 

 

2.2.4. Curriculum – Vitae

 

Experienţa profesională

Septembrie 2017 – prezent

Director Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

Aprilie 2017 – August 2017

Împuternicit Director Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

Aprilie 2016 –Aprilie 2017

Şef Serviciu Cooperare Interinstituţională şi Programe Naţionale de Prevenire – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

Februarie 2012 –Septembrie 2015

Şef Serviciu Cooperare Interinstituţională şi Programe Naţionale de Prevenire – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

Mai 2010 –Decembrie 2011

Adjunct al Şefului Departamentului de Consiliere Strategică – Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene in Bosnia-Herzegovina (EUPM)

Martie 2009 – Mai 2010

Şeful Agenţiei Naţionale Antidrog

Noiembrie 2005Martie 2009

Director Adjunct al Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului   General al Poliţiei Române

Aprilie 2003 – Aprilie 2005

Project officer/Program Manager – Misiunea de Politie a Uniunii Europene in Bosnia-Herzegovina (EUPM)

August 1996 – Aprilie 2003

Ofiţer specialist în cadrul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii din Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Educaţie şi Pregătire

August 2014International Visitors Leadership Programme (IVLP), Washington DC, Denver, New Orleans, Statele Unite ale Americii

Iunie 2013 – Curs de pregătire “Managementul de Proiect”, cu experţi de la Academia de Studii Economice, Bucureşti

Aprilie 2013 – Curs de pregătire „Instituţiile UE şi politicile europene”, cu experţi Media One-Intratest-Fromenerg

Octombrie 2007 – Curs de pregătire “Leadership”, organizat de POINTMAN Leadership Institute, Sibiu

Martie 2003 – Curs de pregătire “Planificare Strategică”, organizat de Jandarmeria Regală Canadiană (RCMP), la Tirana, Albania

Octombrie 2002 – Decembrie 2002 – Curs postuniversitar “Police Management and Criminal Justice”, în cadrul „International Commanders Programme” organizat de Colegiul de Poliţie Bramshill si Universitatea Leicester, Marea Britanie

Iulie 2002 – Curs de pregătire “Managementul de Proiect”, organizat de ECO FIMAN si Ministerul Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, Romania

Martie 2002 – Curs de pregătire “Managementul Diversităţii”, organizat de Jandarmeria Regală Canadiană (RCMP), Banja Luka, Bosnia – Herzegovina

Noiembrie 1998 – Curs de pregătire “Police Dynamics and Community Policing”, organizat de Institutul pentru Principiile Fundamentale ale Vieţii, Indianapolis, SUA

1997-1998 – Curs postuniversitar, „Drept Internaţional Umanitar”, Universitatea Bucureşti

Noiembrie 1997 – Curs de pregătire “Medierea Conflictelor”, cu experţi americani,  Braşov, Romania

Octombrie 1996 – Curs de pregătire “Prevenirea Conflictelor Interetnice”, cu experţi britanici, olandezi şi spanioli, Bucureşti, Romania

1992-1996 –Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

Ianuarie 1992 –Certificat de cunoaştere a limbii franceze, Institutul Francez, Bucureşti

1985 – 1989 – Liceul “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti

 

Limbi străine

Engleză – scris, vorbit – foarte bine

Franceză – scris, vorbit – foarte bine

 

2.2.5. Agenda de lucru a conducerii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 

pentru

 

Directorul adjunct al Agenţiei

 

2.3.1. Director adjunct – vacant

 

 • Fotografia la:

 

 • Atribuţiile directorului adjunct:

Potrivit Anexei 4 la Ordinul nr. 220 din 7 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (fişa postului directorului adjunct al ANITP), directorul adjunct are următoarele sarcini, competenţe şi responsabilităţi:

 

 • Definirea sumară a atribuţiilor postului

Gestionează activitatea de monitorizare, cercetare şi prevenire a traficului de persoane desfăşurată de ANITP asigurând coordonarea cu celelalte structuri ale MAI.

 

 • Sarcini şi îndatoriri
 • planifică, îndrumă şi sprijină activitatea structurilor din subordine;
 • înlocuieşte directorul la comanda Agenţiei, în absenţa acestuia;
 • participă la elaborarea Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;
 • colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
 • urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
 • fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei;
 • urmăreşte modul de executare a dispoziţiilor şi măsurilor luate pentru eficientizarea muncii;
 • participă la asigurarea sistemul relaţional între structurile din cadrul ANITP cu celelalte structuri din Ministerului Administraţiei şi Internelor ori alte instituţii;
 • studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare. Verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;
 • organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;
 • asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;
 • iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;
 • propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţa perceput de populaţie;
 • identifică şi atrage parteneri cu care sa sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane, şi de asistenţă acordată victimelor;
 • organizează controale tematice pe linii de muncă;
 • coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigură generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;
 • iniţiază demersuri privind colaborarea ANITP cu structuri similare sau alţi parteneri sociali;
 • propune spre aprobare organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii iniţiate de ANITP;
 • coordonează campaniile mass-media ale ANITP;
 • coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;
 • aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane;
 • conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din subordine;
 • decide măsuri pentru întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor
 • este funcţionar de securitate şi îndeplineşte atribuţiile conform art. 31 din G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a  informaţiilor clasificate în România;
 • participă la aplicarea şi verificarea respectării prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • elaborează programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate pentru A.N.I.T.P.;
 • în colaborare cu D.G.I.P.I. organizează activităţii de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate ;
 • întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 • coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 • asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze mãsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 • consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 • informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlăturarea acestora;
 • acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate;
 • asigura păstrarea şi organizează evidenta certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 • actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 • întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
 • prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanta deosebita pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicita sprijinul instituţiilor abilitate;
 • efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • elaborează şi supune aprobării conducerii ANITP normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

 

 

 • Responsabilităţi

 

Responsabilităţi de planificare

 • participă la stabilirea obiectivelor ANITP;
 • coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale structurilor din subordine;
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul structurilor din subordine;
 • urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

 

Responsabilităţi de raportare

 • raportează directorului ANITP sarcinile executate şi cele planificate;
 • coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii structurilor din subordine;
 • raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin structurilor din subordine din documentele cu principalele activităţi ale MAI.

 

Responsabilităţi de lucru cu publicul

 • audienţe;
 • seminarii, conferinţe, simpozioane

 

 

 

Responsabilităţi de luare a deciziilor

 • aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;
 • propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior sau cu caracter intern;
 • dispune măsuri către structurile ANITP.

 

Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

 • acces la informaţii clasificate, clasa Secret de Stat, nivelul Strict Secret.

 

 

 1. Organizare
  • Regulament de organizare şi funcţionare

Disponibil  pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/acte-normative-care-reglementeaza-organizarea-si-functionarea-anitp/

 

 • Organigrama

Organigrama – Link

 

 • Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea / coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză

Pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/contact/

 

 • Carieră (anunţurile posturilor scoase la concurs)

Pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/posturi-vacante/

 

 1. Programe şi strategii

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016;

Planul Naţional de Acţiune 2015 – 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016;

Planul Naţional de Acţiune 2012 – 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016.

 

 1. Rapoarte şi studii

 

5.1.1.1. Introducere

Complexitatea și implicațiile, la nivel individual și social, ale infracțiunii de trafic de persoane au reprezentant din totdeauna principala provocare pentru cei implicați în prevenirea şi combaterea acestui tip de criminalitate. Varietatea activităților desfășurate in anul 2015 a urmărit asigurarea îndeplinirii mandatului agenţiei, la un nivel calitativ avand ca referință bunele practici și standardele internaționale din domeniu. Reușitele și nereușitele puse în balanță înclină în favoarea performanței pe care această structură a MAI o atinge în mod constant, în ciuda unor limitări existente în planurile funcționalității sale.

Cu o echipă tânără și coezivă, ANITP se preocupă constant de indeplinirea sarcinilor ce-i revin dar și de imbunătătirea activității sale, fapt pe care sperăm sa fi reușit sa-l surprindem in acest raport de evaluare.

 

5.1.1.2. Evaluarea și cercetarea fenomenului

Raportul anual privind situaţia traficului de persoane în anul 2014. Raportul prezintă eforturile consistente făcute de România în lupta împotriva traficului de persoane, pe componentele de prevenire, combatere şi asistenţă a victimelor. Cele mai multe victime sunt traficate în afara granițelor țării, exploatarea sexuală fiind cea mai întâlnită formă de trafic iar minorii rămân o categorie extrem de vulnerabilă.

 

Răspunsul României pentru elaborarea TIP Report 2014. Documentul, care răspunde chestionarului Departamentului de Stat al SUA, surprinde realitatea dinamică a fenomenului traficului de persoane, în România, punctând reperele evoluţiilor înregistrate în anul 2014.

 

Evaluarea implementării, la nivel național, a Convenției CE privind acțiunea împotriva traficului de persoane. În contextul vizitei de monitorizare, realizată de către „Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA)”, al Consiliului Europei, ANITP a intermediat legătura cu reprezentanţii instituţiilor publice de la nivel central şi local şi a organizat diverse întâlniri la sediul ANITP.

 

Evaluarea statistică a situaţiei victimelor traficului de persoane. Documentul a urmărit prezentarea publică a caracteristicilor socio-demografice ale populaţiei de victime ale traficului de persoane, a tendinţelor geografice (provenienţă şi destinaţie), dar şi prezentarea unei analize a tipologiei relaţiilor existente între victime şi recrutori.

Strategia naţională împotriva traficului de persoane 2012-2016. ANITP a continuat demersurile relaționate implementării și monitorizării implementării Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane. Pentru creșterea calității și eficienței rezultatelor vizate prin SNITP, Agenția și-a concentrat eforturile și către identificarea și mobilizarea unor resurse suplimentare, financiare și umane, prin intermediul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

 

5.1.1.3. Monitorizare, evaluare şi coordonare victime

Monitorizarea asistenței acordate victimelor. În anul 2015 s-au desfășurat două activități de monitorizare a asistenței acordate victimelor traficului de persoane, pentru anul 2014, respectiv semestrul I 2015. Pentru prima dată au fost definiți și utilizați indicatori privind situația victimelor care nu beneficiază de servicii de asistență.

 

Referirea transnaţională. În termeni statistici, 129 de victime au fost repatriate în anul 2015 – 39 de victime din Danemarca, 12 din Marea Britanie, câte 9 din Grecia și Irlanda, 38 din Spania, câte 4 din Germania și Italia, 3 din Olanda, câte 2 din Austria, Bulgaria și Cipru iar câte una din Elveția, Franța, Norvegia și Portugalia. O premieră o reprezintă sprijinul pentru repatrierea unei victime, cetățean grec, din România în Grecia.

 

Coordonarea participării victimelor în procesul penal. La nivelul structurii centrale, această activitate a vizat un număr de 17 cazuri, pentru coordonarea a 55 de victime ale traficului în procedurile penale. Activitățile au inclus însoțirea la instanță sau parchete, informarea cu privire la diferitele acte procedurale, facilitarea audierii victimelor prin intermediul mijloacelor audio-video (ex: prin internet cu instanțe din Spania – 19 victime sau Marea Britanie – 10 victime).

 

Analiză de caz

Unul dintre cele mai complexe cazuri a fost solicitarea Poliţiei Naţionale Daneze adresată ANITP pentru sprijinirea organizației ADPARE, în identificarea unui număr de 26 de victime, cetățeni români, exploatați în Danemarca, în vederea informării cu privire la faptul că au fost invitați în Danemarca pentru audieri. În cursul lunii decembrie, Poliţia Naționale Daneză a transmis ANITP o solicitare având ca obiect acordarea de sprijin în vederea audierii unui număr de 24 de victime. Solicitările au venit în contextul referirii transnaţionale realizate în luna martie 2015, de către ANITP, cu sprijinul IGPF – Punctul de trecere a frontierei – Aeroport Henri Coandă, organizaţia ADPARE şi OIM Romania, a unui număr de 34 de victime ale traficului de persoane, cetăţeni români, activitate prezentată şi aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

5.1.1.4. Prevenire

Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. În anul 2015, Agenţia a implementat cu succes un număr total de 59 campanii/proiecte/ iniţiative de prevenire din care 4 naţionale de prevenire şi 55 locale. Totodată, a participat la implementarea unui proiect tranfrontalier. Au fost desfăşurate 1.485 activităţi de prevenire, în urma cărora s-au înregistrat peste1.800.000 beneficiari din care 313.710 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 1.500.000 beneficiari indirecţi/tangenţiali.

Cooperarea interinstituţională a reprezentat modalitatea de implementare a iniţiativelor în domeniile specifice Agenţiei, concretizate în: 9 protocoale de colaborare şi 23 de planuri de acţiune, 52 de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene, 133 de sesiuni de instruire, la care au participat 2.535 specialişti şi participarea la 196 de activităţi de cooperare interinstituţională.

 

Linia HelpLine a fost apelată de peste 900 de ori, fiind solicitate informaţii referitoare la traficul de persoane, activitatea A.N.I.T.P. şi plecarea la muncă în străinătate. Din acestea, 5 apeluri au reprezentat posibile cazuri de trafic, care au fost referite, în vederea soluţionării, instituţiilor competente.

Compartimentul de relaţii publice a reuşit să promoveze în mass-media activităţile A.N.I.T.P şi cele desfăşurate în comun cu partenerii, aceasta realizându-se prin 66 de apariţii radio-televizuale, 77 comunicate de presă, 8 conferinţe de presă, 1.036 articole de presă scrisă, 2.037de apariţii online, 1.038 de postări peFacebook, 59 postări pe site-ul Agenţiei şi 4 postări pe Youtube.

Bună practică

În anul 2014 A.N.I.T.P. a lansat prima campanie de comunicare online interactivă de lungă durată, care s-a derulat până în luna aprilie 2015 ”Exploatarea ucide suflete – Alege sa cunoşti, Alege să previi, Alege să nu judeci”. Campania online a urmărit dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor de social media prin lansarea unui concurs cu premii, care presupune cunoaşterea unor informaţii de bază cu privire la cele trei tipuri de exploatare şi redactarea unui scurt eseu, în care concurenţii trebuie să justifice de ce nu ar utiliza serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual, prin cerşetorie sau prin muncă. Cele mai creative eseuri au fost premiate de A.N.I.T.P.

 

5.1.1.5. Programe şi relaţii internaţionale

Afaceri europene. Activitatea în acest domeniu a presupus fundamentarea, coordonarea şi monitorizarea eforturilor în vederea consolidării profilului României în domeniul luptei împotriva traficului de persoane precum şi promovarea în cadrul grupurilor de lucru interministeriale şi ale structurilor UE (JAI, COSI, GENVAL, CATS, HLWG, COREPER, EMPACT). Un punct deosebit de important pe agenda europeană îl reprezintă participarea la Reuniunile Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente, organizate de către Comisia Europeană sub egida Coordonatorului European.

 

Cooperare internaţională. În acest segment, se remarcă o creştere a numărului de activităţi de relaţii internaţionale cu o serie de state de destinaţie. S-a avut în vedere consolidarea parteneriatelor cu SUA, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Norvegia, Republica Moldova, Olanda, Grecia, Bulgaria, Spania, Cipru, Macedonia, Belgia, Suedia şi Ungaria. Evoluţia se remarcă şi prin numărul ridicat de invitaţii de participare la diferite evenimente: 24 de deplasări la care au participat 38 de reprezentanţi ai ANITP şi întâlniri bilaterale cu reprezentanţi ai Consiliul Europei, Germania, Spania, Cehia, SUA, Franţa, Olanda, Suedia.

 

Fonduri externe nerambursabile

Proiecte finalizate

 • Victims of Child Trafficking: Our Responsability: VICTOR”, având ca parteneri instituţii publice şi ONG-uri din Bulgaria, Slovenia, Grecia, Ungaria, Serbia, Moldova, Ucraina şi România. Buget: 402.866 de euro.
 • Not For Sale – Say Stop to Human Trafficking”, alături de Organizaţia Salvați Copiii şi organizaţii din Republica Moldova şi Ucraina. Buget: 166.838 euro.
 • ICARUS – Îmbunătăţirea coordonării şi responsabilizării cu privire la securitatea minorilor români neînsoţiți”, alături de Fundaţia „Terre des Hommes” şi parteneri din Ungaria şi Marea Britanie. Buget: 337.483,35 euro.

 

Proiecte în implementare

 • Acordarea de suport organizațiilor non-guvernamentale din Romania pentru asistența victimelor traficului de persoane”. Buget: 2.082.767.23 CHF.
 • „Abordarea naţională privind compensaţia victimelor traficului de persoane. Buget: 250.000 de euro.
 • „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane”. Buget: 410.000 EUR.
 • Trafficking As a Criminal Enterprise- TRACE” ANITP, alături de universităţi, organizaţii şi instituţii din Belgia, Olanda, Cipru şi Bulgaria. Buget: 1.006.492 de euro.

 

Proiecte aprobate aflate în contractare

În baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român, ANITP a extins colaborarea prin elaborarea proiectului „Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu!”. Buget: 264.063 euro.

Perioada de programare 2014-2020 – Fondul pentru Securitate Internă

 • Reducerea amplitudinii traficului de persoane, prin întărirea capacităţii de autoprotecţie a cetăţenilor şi societăţii faţă de ameninţările acestui fenomen. Buget: 600.000 de euro.
 • Human Trafficking – centred victim approach. Buget: 300.350 de euro.
 • SISPOL 2, ANITP are statutul de partener, alături de IGPR: Buget: 1 milion de euro.

5.1.1.6. Concluzii

 

ANITP a răspuns mandatului său instituțional, valorificând oportunitățile relevante și încercând să găsească răspuns pentru variatele obstacole care s-au ivit.

 

Puncte tari

 

 • Coordonarea victimelor în cadrul procedurilor judiciare a cunoscut atât o dezvoltare cantitativă cât și un nivel de performanță și specializare remarcabile
 • Domeniul cercetării aplicate s-a diversificat, fiind inițiate activități avangardiste/cu caracter de noutate de cercetare progresivă
 • Activitatea de prevenire a traficului de persoane a abordat principalele forme de manifestare ale acestui fenomen, a acoperit atât mediul urban cât şi cel rural şi a atins o paletă largă de grupuri ţintă; au fost utilizate modalităţi diversificate de diseminare a mesajelor preventive şi a fost implemetată prima campanie naţională de prevenire online;
 • Parteneriatul social cu diverse instituţii şi organizaţii a fost consolidat
 • Relaţiile europene şi internaţionale au fost extinse
 • Proiectele cu finanţare externă nerambursabilă în care ANITP este implicată, alături de parteneri interni sau externi, abordează domenii variate şi însumează aproximativ 6.000.000 de euro
 • De remarcat este faptul că s-au inregistrat progrese în asigurarea, incepand cu 2016, a finanţării ONG-urilor care furnizează asistenţă victimelor traficului, răspunzând astfel uneia din criticile constante adresate României în evaluările interne şi internaţionale.

 

Puncte slabe

 • Schema de organizare subdimensionată
 • Mobilitate redusă la nivelul Centrelor Regionale cauzată de slaba dotare cu mijloace auto

 

Priorităţi

Priorităţile Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane se subscriu prevederilor cadrului normativ care reglementează activitatea agenţiei, în principal: HG 460/2011, privind organizarea si functionarea ANITP, Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi Planul de Acţiune pentru implementarea acesteia (2015-2016):

 

 1. Dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora
 2. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale
 3. Creşterea capacităţii de absorţie a fondurilor externe nerambursabile
 4. Creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor privind traficul de persoane
 5. Optimizarea şi extinderea procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională

 

 • Studii

Documentele se află pe site la secţiunea „Cercetare”.