Prietenul tău poate fi un „Loverboy”!

Bucureşti, 15 septembrie: ANITP lansează campania de informare şi conştientizare „Prietenul tău poate fi un Loverboy!” Tehnica de recrutare a tinerelor de către reţelele de trafic de persoane este denumită metoda „prin îndrăgostire”, iar cel care o practică este denumit de către specialiştii structurilor de prevenire şi combatere a fenomenului ca “loverboy”.
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), instituţia publică cu atribuţii de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării politicilor în domeniul traficului de persoane, atrage atenţia asupra acestei metode internaţionale – „loverboy”. Aceasta este utilizată şi în România, ţară de origine, iar adolescenţii trebuie să fie informaţi cu privire la pericolele ascunse dar actuale din comunitate. Astfel, în perioada 12 septembrie – 18 octombrie (Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane) ANITP va implementa o campanie de informare desfăşurată la nivel naţional.
Prin intermediul celor 15 centre regionale se va lansa campania de informare şi conştientizare a metodei de recrutare denumită „loverboy”. În cadrul campaniei, vor fi prezentate, în instituţiile de învaţământ din toată ţara, în special în licee, diferite cazuri ale unor victime ale acestor “loverboys”. Totodată, va fi prezentat şi filmul “Loverboy”, regizat de Cătălin Mitulescu, care este inspirat din mai multe poveşti reale ale victimelor traficului de persoane. Apreciem iniţiativa realizării unui film românesc, recunoscut la nivel internaţional, care atinge această problematică în contextul diversificării informaţiilor adresate tinerilor.
ANITP avertizează că această problemă este una la nivel naţional şi internaţional, existând din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Tinerele trebuie să fie informate cu privire la tehnica menţionată mai sus şi să realizeze primejdiile unei relaţii cu un “loverboy”

Conferinţa anuală a Alianţei împotriva traficului de persoane, dedicată combaterii traficului de persoane în scopul exploatării forţei de muncă

O delegaţie a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane a participat, în perioada 27-29 iunie 2011, la Workshop-ul Transnaţional pe tema exploatării prin muncă, care a avut loc la Sofia, Bulgaria.
Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul unui proiect transnaţional implementat de Centrul Internaţional pentru dezvoltarea Politicilor privind Migraţia (ICMPD) şi finanţat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite ale Americii (USAID).
Workshop-ul a reunit reprezentanţi ai Albaniei, Bosniei, Bulgariei, Croaţiei, Franţei, Muntenegru, respectiv ai Olandei.
De asemenea, reuniunea a beneficiat şi de această dată, de prezenţa doamnei Antoaneta Vassileva, Coordonatorul Naţional Anit-trafic din Bulgaria.
Obiectivele workshop-ului au fost acelea de a expune, în primul rând, cea de-a doua fază a proiectului, de a prezenta cadrul legal internaţional care reglementează exploatarea prin muncă/munca forţată, cât şi de a aborda modelul anti-trafic în Bulgaria, cu accent pe fenomenul exploatării prin muncă.
Workshop-ul a adus în atenţia participanţilor şi modelul francez, respectiv olandez cu privire la metodele de abordare a luptei împotriva exploatării prin muncă.
Delegaţia României a fost condusă de către Director ANITP subcomisar de poliţie Romulus – Nicolae UNGUREANU

Conferinţa anuală a Alianţei împotriva traficului de persoane, dedicată combaterii traficului de persoane în scopul exploatării forţei de muncă

În perioada 20 – 21 iunie 2011, o delegaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, condusă de către directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, subcomisar de poliţie Romulus – Nicolae UNGUREANU, a participat la Conferinţa anuală a Alianţei împotriva traficului de persoane, dedicată combaterii traficului de persoane în scopul exploatării forţei de muncă, care a avut loc la Viena, Austria.
Conferinţa a reunit reprezentanţi din partea a 56 de state membre ale OSCE, precum şi ai altor parteneri de cooperare ai Alianţei împotriva traficului de persoane din cadrul organizaţiilor internaţionale – Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OIM, ILO, UNODC. De asemenea, conferinţa a beneficiat de prezenţa Reprezentantului Special OSCE pe problematica traficului de persoane, doamna Maria Grazia Giammarinaro.
Evenimentul a abordat două teme principale, centrându-se atât pe provocările, cât şi pe plus valoarea adusă de parteneriatele multidisciplinare în domeniu, analizând, în aceeaşi măsură, tendinţele actuale şi caracteristicile exploatării prin muncă.
Scopul conferinţei a fost de a susţine implementarea politicilor şi angajamentelor antitrafic ale OSCE şi a celorlalte obligaţii internaţionale relevante, de a dobândi o înţelegere profundă şi de a analiza aspectele multiple care încurajează exploatarea persoanelor, transformând această practică în sclavie modernă.
În cadrul aceleiaşi Conferinţe anuale a Alianţei pentru combaterea traficului de persoane, misiunea Elveţiei la OSCE a organizat un eveniment antitrafic: „Cerşetoria: formă de exploatare a copiilor”.
Evenimentul a reprezentat un forum excelent pentru schimbul de expertiză, bune practici şi îmbunătăţirea dialogului dintre autorităţile naţionale şi alţi decidenţi din domeniu din spaţiul OSCE, ocazie cu care au fost elaborate recomandări privind măsurile ce pot fi luate pentru abordarea problemei traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă.

 Închidere campaniei „Stop Exploatării Sexuale a Copiilor şi a Tinerilor”

În cadrul campaniei globale „Stop Exploatării Sexuale a Copiilor si Tinerilor”, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) din cadrul Ministerului Adminstraţiei şi Internelor a organizat joi, 23 iunie a.c., un eveniment dedicat primirii de la Salvaţi Copiii – ca reprezentant ECPAT în România şi The Body Shop – a celor 17 mii de semnături de sprijin din partea cetăţenilor români pentru afirmarea susţinerii luptei împotriva traficului de persoane.
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane s-a alăturat demersului „The Body Shop” România şi „Salvaţi Copiii”, ce are ca scop susţinerea activităţii Guvernului în iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni concrete, precum furnizarea unor programe de training specialiştilor din domeniu, îmbunătăţirea sistemului de colectare a datelor statistice sau continuarea implementării campaniilor de informare privind fenomenul de exploatare sexuală în scopuri comerciale a copiilor.
Campania «Stop Exploatării Sexuale a Copiilor şi a Tinerilor» face parte dintr-o campanie globală lansată de The Body Shop si ECPAT International, care a reuşit să strângă peste 6 milioane de semnături cu scopul de a încuraja factorii de decizie să adopte schimbări pe termen lung şi să acţioneze pentru protejarea copiilor şi a tinerilor împotriva exploatării sexuale. România a fost una din cele 65 de ţări implicate în această campanie care a primit recunoaşterea Naţiunilor Unite.

 Ziua Porţilor Deschise pentru copii în Ministerul Administraţiei şi Internelor

În data de 01.06.2011, în intervalul orar 08.30 – 14.30, cu ocazia activităţilor prilejuite de Ziua Porţilor Deschise pentru copii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, lucrători din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane împreună cu un reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale Salvaţi Copiii, au desfăşurat activităţi în vederea popularizării şi mediatizării atribuţiilor agenţiei, dar şi a campaniilor de prevenire desfăşurate la nivelul structurii noastre.
Activitatea de prevenire a avut loc la sediul Ministerul Administraţiei şi Internelor, situat în Piaţa Revoluţiei nr. 1.
Astfel, au fost purtate discuţii cu persoanele interesate, ocazie cu care au fost prezentate aspecte informative cu privire la traficul de persoane, au fost oferite sfaturi utile în vederea evitării pericolului de a deveni victimă, precum şi informaţii cu privire la riscurile aferente exploatării sexuale şi prin muncă.
În vederea mediatizării liniei Telverde şi a site-ului ANITP, au fost oferite fly-ere, acestea fiind însoţite de materiale de promovare a campaniilor defăşurate la nivelul structurii