La nivelul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, sunt vacante următoarele funcţii:

 

Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat

– 1 funcţie de agent I;

 

Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime

Compartimentul Coordonare referire victime

– 1 funcţie de ofiţer specialist principal I;

Compartimentul Centrul de cercetare şi informare publică

– 1 funcţie de ofiţer specialist principal I (sociolog);

Compartimentul Baza naţională de date privind traficul de persoane

– 1 funcţie de ofiţer specialist principal I;

 

Compartimentul Juridic

– 2 funcţii de ofiţer specialist principal I (consilier juridic);

 

Compartimentul Logistic

– 2 funcţii de agent I.

Ocuparea acestor posturi se va realiza în conformitate cu prevederile art. 27^1 lit. f), art. 27^19 şi art. 27^34 lit.b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14-16 şi art. 18 din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare, prin mutare, la cerere sau interesul serviciului, cu recrutare din rândul personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, care corespunde cerinţelor postului.

Rapoartele de mutare ale personalul interesat, vor fi transmise Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, până la data de 14.07.2017, prin poştă sau fax la nr. 021.319.01.83.

Pentru detalii referitoare la condiţiile necesare ocupării posturilor vacante menţionate mai sus, vă puteţi adresa Compartimentului Resurse Umane la tel. nr. 021/311.89.72 sau 021/311.89.82 int. 15476.