Posturi Vacante

Posturi vacante

       

Comunicat: 04.10.2019 

 Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti,  str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs in vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în conditiile Legii nr. 53/2003 –

Rezultate finale

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Erata data desfasurare proba interviu

Rezultate evaluare psihologica 

 Programare evaluare psihologica candidati admisi

Rezultate selectie dosare 

(click pentru anuntul integral…)

————————————————————————————-

Comunicat: 04.10.2019 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti,  str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs in vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în conditiile Legii nr. 53/2003 

Rezultate finale CR Galati

Rezultate finale CR Bucuresti

Rezultate finale CR Cluj-Napoca

Rezultate finale dupa cotestatii

Rezultatul solutionarii contestatiilor

Rezultate proba interviu

Rezultate proba scrisa

Rezultate evaluare psihologica

Programare evaluare psihologica candidati admisi

Rezultate selectie dosare

(click pentru anuntul integral…)

 

Comunicat: 16.09.2019    03.10.2019     22.10.2019

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

…(click pentru anuntul integral)

 

Comunicat: 27.06.2019

În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale MAI, în condiţiile legii, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă existenţa a 5 posturi de execuţie vacante: 3 de ofiţer de poliţie şi 2 de agent de poliţie pentru a căror ocupare este necesară …

(…click pentru anunțul integral)

 

Comunicat: 04.04.2019               Update 30.05.2019                            Update 28.05.2019              Update 20.05.2019                   Update 10.05.2019             Update 08.05.2019       Update 17.04.2019      Update 15.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările…

… ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, poziţia 72 din statul de organizare al A.N.I.T.P., prin încadrare directă, din rândul persoanelor…

(…click pentru anunțul integral)

 

Comunicat: 14.03.2019         Update 17.04.2019        Update 10.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante … ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) …

(…click pentru continuare)

 

 

Comunicat: 05.03.2019         Update 12.04.2019     Update 10.04.2019  

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne cu nr…

(…click pentru continuare)

 

 

 

Comunicat: 22.02.2019      Update 22.05.2019        Update 04.04.2019     Update 27.03.2019      Update 25.03.2019          Update 20.03.2019      Update 11.03.2019        Update 06.03.2019       Update 05.03.2019 

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în de poliţie ale Ministerului Afacerilor…

… ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I (sociolog) la Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Centrul de Cercetare şi Informare Publică din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, poziţia 17 din statul de organizare al A.N.I.T.P., prin încadrare directă â, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Potrivit art.22 alin.(2) lit.d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I,cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la Compartimentul resurse umane, tel.021/311.89.72 int. 15470/15476

(…click pentru continuare)

 

 

 

 

Comunicat: 23.01.2019       Update 21.02.2019           Update 19.02.2019

Având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.22948/13.11.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director adjunct al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane …

(…click pentru continuare)

Comunicat: 10.01.2019       Update 12.02.2019     Update 14.01.2019

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.22948 din 13.11.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind…

(…click pentru continuare)

Comunicat: 27.11.2018
Update 10.12.2018

Având îm vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.20963 din 30.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi nr.23/2015 privind…

(…click pentru continuare)

Comunicat: 27.11.2018 Update 10.12.2018

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.20963 din 30.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind…

(…click pentru continuare)

Comunicat: 26.11.2018 Update 12.12.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual …

(… click pentru continuare)

Comunicat: 30.10.2018

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” , înregistrat cu nr.12724 din 07.05.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile …

(… click pentru continuare)

Comunicat : 29.12.2017

Update 23.02.2018 Update 22.02.2018 Update 19.02.2018 Update 14.02.2018 Update 31.01.2018 Update 15.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului şi O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Compartimentul Baza naţională de date privind …

… click pentru continuare

Comunicat : 29.12.2017

Update 14.03.2018 Update 09.03.2018 Update 06.03.2018 Update 01.03.2018 Update 07.02.2018 Update 22.01.2018 Update 18.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioada nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de inspector de specialitate gr…

… click pentru continuare

Comunicat : 29.12.2017 Update 14.03.2018 Update 09.03.2018 Update 06.03.2018 Update 01.03.2018 Update 07.02.2018 Update 22.01.2018 Update 18.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioada nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 %