Posturi vacante

Comunicat: 27.11.2018        Update 10.12.2018

Având îm vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.20963 din 30.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi nr.23/2015 privind…

(…click pentru continuare)

 

Comunicat: 27.11.2018       Update 10.12.2018   

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr.20963 din 30.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind…

(…click pentru continuare)

 

Comunicat: 26.11.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual …

(… click pentru continuare)

 

Comunicat: 30.10.2018

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” , înregistrat cu nr.12724 din 07.05.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile …

(… click pentru continuare)

 

Comunicat : 29.12.2017        Update 23.02.2018    Update 22.02.2018     Update 19.02.2018      Update 14.02.2018    Update 31.01.2018     Update 15.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului şi O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Compartimentul Baza naţională de date privind …

… click pentru continuare

 

Comunicat : 29.12.2017        Update 14.03.2018      Update 09.03.2018        Update 06.03.2018    Update 01.03.2018     Update 07.02.2018     Update 22.01.2018     Update 18.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioada nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare,  1 post vacant de inspector de specialitate gr…

… click pentru continuare

 

Comunicat : 29.12.2017      Update 14.03.2018     Update 09.03.2018     Update 06.03.2018    Update 01.03.2018      Update 07.02.2018     Update 22.01.2018      Update 18.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioada nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de inspector de specialitate gr…

… click pentru continuare

 

Comunicat : 25.07.2017

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

Rezultatele în urma susținerii interviului

Tabel cu rezultatele finale obținute

 

Comunicat : 07.07.2017

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în vederea încadrării, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer specialist principal I … click pentru continuare / (sau click Anunț integral – format pdf)

 

Comunicat : 28.06.2017 

La nivelul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, sunt vacante următoarele funcţii:

Compartimentul … click pentru continuare

 

Comunicat : 12.04.2017

 Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

 

Comunicat : 14.11.2016

Examen de promovare a personalului contractual: 28.10-11.11.2016
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice … click pentru continuare

 

Comunicat : 15.07.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin.