Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă

„CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE ! RESPECTĂ-ŢI OBLIGAŢIILE !”

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a semnat la data de 30.06.2017 contractul de finanţare nerambursabilă aferent proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor” , ce se derulează la nivel naţional, pe o perioadă de 36 de luni.
Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane.
Proiectul îşi propune dezvoltarea de campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 Producţie documentare şi materiale de campanie anti-trafic,
 Întâlniri cu grupul ţintă,
 Organizare de activităţi de prevenire,
 Organizare de mese rotunde la nivel judeţean,
Conferinţe naţionale pentru marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane

Partenerii proiectului sunt :
 Ministerul Afacerilor Externe
 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
 Ministerul Educaţiei Naţionale
 Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
 Fundaţia World Vision România
 Asociaţia eLiberare.

În cadrul proiectului sunt prevăzute derularea a trei campanii naţionale de prevenire axate pe principalele forme de exploatare.

Prima campanie este dedicată prevenirii a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă.

Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă
„Cunoaşte-ţi drepturile ! Respectă-ţi obligaţiile !”

Campania urmăreşte prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă şi se implementează, la nivel naţional, în perioada aprilie – decembrie 2018.

Obiectivele urmărite de campanie:
 creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;
 informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării prin muncă;
 creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane;
 informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;
 creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului.
Grupul ţintă al campaniei este formata din tineri cu vârste până în 18 ani, persoane adulte aflate în căutarea unui loc de muncă în ţară sau în străinătate, precum şi persoane fizice şi juridice susceptibile să utilizeze serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate prin muncă (angajatori, agenţii de recrutare a forţei de muncă etc.).

MESAJUL ŞI LOGO-UL CAMPANIEI

Mesajul campaniei:

„ Din muncă trebuie să câştige atât angajatorul, cât şi angajatul. Folosirea serviciilor unei victime a traficului de persoane este pedepsită de lege. “

Sloganul campaniei:

„Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”

Spotul video: https://www.youtube.com/watch?v=idgODMK3FhI

Filmul documentar: https://www.youtube.com/watch?v=4RakOQ9d14Y

Spotul audio: https://fil.email/VcIRrNMI