Campanie de prevenire a traficului de minori

Campania de prevenire a traficului de minori
„În lumea copilăriei nu este loc pentru traficul de persoane”

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), alături de partenerii săi, Asociaţia „Dintr-un Basm”, Asociaţia „Zâmbetul Îngerilor” şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, derulează campania de prevenire a traficului de minori „În lumea copilăriei nu e loc pentru traficul de persoane” .

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CAMPANIEI
Scopul campaniei îl reprezintă prevenirea traficului de minori în rândul elevilor şcolilor gimnaziale, al beneficiarilor instituţiilor de ocrotire a copilului, şcolilor de vară, taberelor şcolare şi opiniei publice .
Printre obiectivele campaniei se numără:
• informarea elevilor cu privire la acest fenomen şi la metodele de reducere a vulnerabilităţii acestora;
• instruirea cadrelor didactice cu privire la modul de identificare a potenţialelor victime ale traficului de minori ;
• informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul traficului de minori.

GRUPURILE ŢINTĂ
Grupul ţintă principal este format din elevii şcolilor gimnaziale, părinţii şi profesorii acestora, iar grupul ţintă general este reprezentat de publicul larg.

MESAJUL CAMPANIEI: „În lumea copilăriei nu e loc pentru traficul de persoane !”
Mesajul campaniei sintetizează dorinţa noastră de a reduce incidenţa fenomenului traficului de persoane în rândul copiilor, prin oferirea unor mesaje alternative, pozitive, care să sublinieze frumuseţea şi preţuirea vârstei copilăriei. Prin mesajul campaniei dorim să atragem atenţia nu numai elevilor, dar şi opiniei publice asupra lucrurilor importante din viaţa unui copil, a lucrurilor care îi asigură un viitor, precum iubirea, grija, sprijinul nostru.

În acelaşi timp, dorim să evidenţiem faptul că în eventualitatea renunţării la aceste lucruri vitale (mersul la şcoală, educaţia non-formală, consilierea, grija, sprijinul, iubirea, răspunsul la întrebările specifice vârstei, timp petrecut în familie, timp petrecut alături de exemple pozitive de viaţă, activităţi sportive, culturale, artistice, hobby-uri şi ocupaţii constructive etc.), inevitabil se va face loc riscurilor (timp petrecut alături de exemple negative sau în anturaje nefericite, activităţi nocive, riscante, adictive, abandon şcolar, ratare socială, formarea unor concepţii, atitudini şi mentalităţi nesănătoase), inclusiv cel al traficului de persoane.

PERIOADA ŞI ZONA DE IMPLEMENTARE
Campania se va desfăşura în perioada iunie 2017- iunie 2018 în cadrul şcolilor din municipiul Bucureşti. Campania va avea şi o componentă new-media, fiind promovată şi prin intermediul reţelelor de socializare ale ANITP şi ale partenerilor.

DESCRIEREA CAMPANIEI
Pe parcursul perioadei de implementare, reprezentanţii ANITP şi partenerii vor desfăşura activităţi de prevenire a traficului de minori în cadrul şcolilor, instituţiilor de protecţie a copilului şi al şcolilor de vară.
Campania îşi propune influenţarea grupurilor ţintă cu privire la dezvoltarea unei atitudini pozitive, nediscriminatorie faţă de semeni şi identificarea posibilelor situaţii de risc în ceea ce priveşte traficul de minori.
În cadrul activităţilor de prevenire, copiii vor fi încurajaţi să se exprime prin intermediul mesajelor scrise şi al creaţiei plastice asupra măsurilor de prevenire a traficului de minori prezentate în cadrul acţiunilor de prevenire.
Campania se adresează nu doar copiilor, ci şi adulţilor din jurul acestora, părinţi sau profesori, care pot contribui la identificarea timpurie a vulnerabilităţilor copiilor şi care pot acţiona în vederea prevenirii acestui fenomen.

18765748_10155403638328410_8881963464521355554_n 18814340_10155403637853410_6272391339487734043_n IMG_2035 IMG_1933 IMG_1883                                               IMG_2037