PROIECT

ROFSIP2016OS5A10P02 Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor

Prezentare Proiect

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a semnat la data de 30.06.2017 contractul de finanţare nerambursabilă aferent proiectului ROFSIP2016OS5A10P02Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor, ce se derulează la nivel naţional, pe o perioadă de 36 de luni.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane.

Astfel, proiectul îşi propune dezvoltarea de campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

 

Partenerii proiectului:

 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
 • Fundaţia World Vision România
 • Asociaţia eLiberare.

 

Activităţile ce au fost derulate până la acest moment în cadrul proiectului sunt:

 • Producţie documentar, spot tv și radio (pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă și campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării sexuale);
 • Producție materiale de campanie radio (pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă și pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării sexuale);
 • Eveniment de lansare a campaniei de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Servicii curierat materiale informative aferente campaniei de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Servicii de promovare prin intermediul panourilor publicitare pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Organizare mese rotunde la nivel județean pentru prima campanie de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Organizare activități de prevenire pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Conferințe naționale pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, organizate la data de 18 octombrie 2017, respectiv 18 octombrie 2018;
 • 3 Reuniuni ale Comitetului Director, organizate la București.

 

Informaţii de background:

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având o valoare totală de 1.294.963 lei (fără TVA), din care:

– 75% – 971.222 lei (fără TVA) – finanţare externă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;

– 25% – 323.741 lei (fără TVA) – cofinanţare naţională.

 

DOCUMENTE ȘI MATERIALE ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Documente și materiale elaborate

 1. Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă:

Film documentar: https://www.facebook.com/ANITPCentral/videos/388195865266659/

CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE! RESPECTĂ-ŢI OBLIGAŢIILE! DIN MUNCĂ TREBUIE SĂ CÂŞTIGE ATÂT ANGAJATORUL, CÂT ŞI ANGAJATUL. FOLOSIREA SERVICIILOR UNEI VICTIME A TRAFICULUI DE PERSOANE ESTE PEDEPSITĂ DE LEGE. O campanie naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, derulata de A.N.I.T.P. (Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane).

Spot: https://www.facebook.com/ANITPCentral/videos/2298083213760976/

CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE! RESPECTĂ-ŢI OBLIGAŢIILE! DIN MUNCĂ TREBUIE SĂ CÂŞTIGE ATÂT ANGAJATORUL, CÂT ŞI ANGAJATUL. FOLOSIREA SERVICIILOR UNEI VICTIME A TRAFICULUI DE PERSOANE ESTE PEDEPSITĂ DE LEGE. O campanie naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, derulata de A.N.I.T.P. (Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane).

 

 1. FILM DOCUMENTAR şi SPOT – ÎNCĂRCARE YOUTUBE şi FACEBOOK

Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale

“Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit.”.

 

SPOT –Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit. – Spot – 30 sec

https://www.youtube.com/watch?v=Vu7B_o-hCFk

https://www.facebook.com/ANITPCentral/videos/1710672439078489/

CEREREA DE SERVICII SEXUALE CONDUCE LA CREŞTEREA VICTIMIZĂRII.

FOLOSIREA SERVICIILOR UNEI VICTIME A TRAFICULUI DE PERSOANE ESTE PEDEPSITĂ DE LEGE.

O campanie naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, derulată de A.N.I.T.P. (Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane).

Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: AnitpRomania

Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

 

Proiectul Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor” – ROFSIP2016OS5A10P02, finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească.

Operă muzicală: Circle of Life

Autor muzică: Martynas Lau

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

Prima Reuniune a Comitetului Director - 25.09.2017

În data de 25.09.2017, la sediul ANITP, a avut loc Prima Reuniune a Comitetului Director, în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”.

 

Deschiderea evenimentului s-a realizat de către dl. Ene Dragoş, şeful Unităţii de Implementare Proiecte şi Relaţii Internaţionale, care a mulţumit invitaţilor pentru disponibilitatea şi suportul acordat de către parteneri, ocazie cu care a prezentat membrii echipei de proiect.

 

După o scurtă prezentare a obiectivelor proiectului, au fost făcute precizări privind stadiul activităţilor demarate de la semnarea contractului de finanţare.

 

Partenerii prezenţi au venit în completare cu o serie de sugestii cu privire la modul de implementare a campaniilor, precum şi metode de diseminare a mesajului antitrafic către grupurile ţintă.

 

În încheiere, a fost agreat împreună cu partenerii din cadrul proiectului ca, după încheierea procedurii de achiziţie a materialelor promoţionale aferente campaniilor ce vor fi derulate în cadrul proiectului să fie realizată o rundă de consultări cu privire la alegerea materialelor şi crearea filmelor documentare.

Conferinta Europeana de Lupta impotriva Traficului de Persoane - 18 octombrie 2017

La data de 18 octombrie 2017, Hotel Capitol Bucureşti s-a desfășurat Conferința Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane, activitate ce a a avut ca obiectiv marcarea şi confirmarea eforturilor conjugate ale instituţiilor şi organizaţiilor anti-trafic din România în lupta împotriva traficului de persoane şi consolidarea intereselor României prin marcarea acestei zile.

 

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Subsecretar de Stat al M.A.I. comisar şef de poliţie Mihai Valeriu, a domnului Marius Sălceanu consilier al Ministrului pentru Românii de Pretutindeni – doamna Andreea Păstârnac, respectiv doamna Maria Voica – Director de Programe din cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în România.

 

În deschiderea Conferinţei domnul Maximilian Nicolae – director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulţumească participanţilor pentru prezenţa la eveniment şi pentru susţinerea tuturor partenerilor în lupta anti-trafic.

 

Domnul Subsecretar de Stat comisar şef de poliţie Mihai Valeriu a dorit să reafirme preocuparea continuă a Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile sale abilitate, de a preveni şi contracara cât mai eficient traficul de persoane. Totodată, a subliniat faptul că această Zi Europeană împotriva traficului de persoane este declaraţia de dezaprobare făcută de Uniunea Europeană, ale cărei valori sunt asumate şi de ţara noastră, existenţa acestei forme de criminalitate fiind statuată ca indezirabilă, un flagel care trebuie eradicat. În aceeaşi măsura domnul Subsecretar de Stat a punctat faptul că A.N.I.T.P. este un partener de încredere în lupta anti-trafic.

 

În continuare a luat cuvântul domnul Marius Sălceanu care a dorit să mulţumească organizatorilor pentru invitaţie, punctând faptul că prin sprijinul A.N.I.T.P. şi o cooperare strânsă cu aceasta s-a reuşit derularea unei campanii de prevenire.

 

În ordinea panelului de discuţii, doamna Voica din partea Organizaţiei pentru Migraţie România a luat cuvântul, mulţumind pentru invitaţie şi subliniind faptul că la nivelul Uniunii Europene migraţia este strâns legată de traficul de fiinţe umane, România şi Bulgaria fiind ţări ce furnizează cetăţeni victime ale traficului.

 

Întrucât Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane a fost marcată printr-o serie de activităţi atât la nivel european, cât şi naţional, prezenţa domnului deputat Angel Tîlvăr – Coordonator al Grupului pentru Combaterea traficului de persoane nu a putut să fie asigurată la eveniment, însă acesta a transmis un mesaj de continuare a eforturilor de luptă anti-trafic, mesaj ce a fost dat citirii de către conducerea A.N.I.T.P.

 

Ultimul mesaj de la prezidiu a fost adresat de către directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – domnul Maximilian Nicolae care a realizat o succintă prezentare a fenomenului traficului de persoane la nivel naţional.

 

La finalul activităţii a fost creată oportunitatea luării cuvântului de către invitaţi, ocazie cu care reprezentantul World Vision România – doamna Arnăutu a felicitat A.N.I.T.P. pentru eforturile depuse, urând succes în continuare în prevenirea şi combaterea fenomenului traficului de persoane.

 

A doua Reuniune a Comitetului Director - 28.03.2018

Cea de-a doua Reuniune a Comitetului Director s-a desfăşurat în data de 28.03.2018, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

Reuniunea s-a adresat partenerilor proiectului şi a vizat dezbaterea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cursul anului 2018, cât şi analizarea datei pentru lansarea primei campanii de prevenire ce se axează pe fenomenul exploatării prin muncă.

Totodată au fost dezbătute etapele în organizarea activităţilor de prevenire la care vor participa şi partenerii proiectului, dar și etapele pentru realizarea conceptelor grafice din cadrul primei campanii de prevenire.

Conferința de lansare a primei campanii de prevenire în scopul exploatării prin muncă - 27.04.2018

La data de 27 aprilie 2018, Hotel Ambasador București a avut loc Conferința de lansare a primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exdploatării prin muncă.

 

Activitatea a avut ca obiectiv lansarea primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, ce urmărește informarea publicului cu privire la mesajul anti-trafic elaborat în cadrul acestui demers preventiv.

 

În acest sens, evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor proiectului, astfel: domnul Secretar de Stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Veaceslav Șaramet, doamna Irina Lăpuște din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Cătălina Chendea din cadrul Ministerului Educației Naționale, doamna Ioana Săndescu din cadrul Asociației eLiberare, doamna Silvia Deaconu din cadrul Asociației Ecumenice a Bisericilor din România (AIDRom) și doamna Gabriela Onofrei din cadrul Fundației „World Vision” România.

 

În deschiderea evenimentului domnul Maximilian Nicolae – director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulţumească participanţilor pentru prezenţă şi pentru susţinerea acordată de către parteneri în lupta anti-trafic.

 

În continuare, domnul director al A.N.I.T.P. a realizat o scurtă prezentare a proiectului ce are la bază desfășurarea a trei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, exploatării sexuale și cerșetoriei. Deși demararea proiectului s-a derulat pe o perioadă mai lungă de timp, fiind identificate noi tendințe în fenomenul traficului de persoane care au dus la adaptarea mesajului de luptă anti-trafic, această prelungire a facilitat identificarea de noi parteneriate care să sprjine eforturile pentru contracarea acestui flagel. În acest context au fost prezentați cei șase parteneri ai proiectului, Ministerul Afacerilor Externe prin Direcția Generală Consulară, Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Aidrom, Asociația eliberare, Fundația World Vision România și a fost subliniată importanța implicării organizațiilor neguvernamentale, întrucât aportul adus de către ONG-uri în lupta anti-trafic este unul de o importanță deosebită.

 

Pentru a evidenția amploarea fenomenului traficului de persoane și necesitatea prevenirii și combaterii acestui fenomen s-au adus în discuție statistici la nivel internațional, și mai mult decât atât au fost descrise efectele negative asupra victimelor traficului de persoane, cu precădere traumele fizice și psihice.

 

În acest sens a fost prezentat scopul celor trei campanii de prevenire, acela de a aduce la cunoștința cetățenilor modalitățile de prevenire și, după caz, protecție în cazul unor situații de risc în care s-ar putea regăsi. Cu această ocazie a fost prezentată conexiunea dintre cerere și ofertă care duce implicit la dezvoltarea fenomenului traficului de persoane, iar prin informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, se urmărește reducerea cererii din perspectiva exploatării prin muncă, exploatării sexuale și cerșetoriei, care implicit va produce efecte și din perspectiva reducerii ofertei.

 

Efortul comun în lupta împotriva traficului de persoane, prin implicarea în mod proactiv a partenerilor ce desfășoară activități de prevenire și asistență victimelor, a condus la o creștere semnificativă a numărului de victime ale traficului de persoane, respectiv a numărului de condamnări, ca urmare a faptului că acestea au participat în procesele penale, prin depunerea declarațiilor. De asemenea, prin activitățile întreprinse de către A.N.I.T.P. s-a constatat o menținere a numărului beneficiarilor mesajului anti-trafic, și anume peste 1,5 milioane în decursul anului 2018.

 

În continuarea discuțiilor pe marginea prevenirii traficului de persoane au fost invitați să ia cuvântul reprezentanții partenerilor din proiect, care au adus mulțumiri pentru implicarea deosebită a  A.N.I.T.P. în realizarea acestui proiect și, totodată, și-au exprimat dorința de a spijini echipa de proiect în implementarea cu succes a activităților din cadrul celor trei campanii de prevenire. Prin prezentările realizate de fiecare partener în parte, ocazie cu care au fost descrise pe scurt proiectele aflate în implementare la nivelul fiecărui partener, dar și realizările deosebite, a fost accentuat sprijinul partenerilor în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

 

Prezentarea primei campanii naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă – „Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!” s-a realizat de către domnul Marius Burcea – Î. Șef al Serviciului de Cooperare Interinstituțională și Proiecte Naționale de Prevenire, care a realizat o scurtă descriere a obiectivelor și a principalelor activități din cadrul campaniei.

Astfel prima campanie la nivel național se va desfășura în perioada aprilie – decembrie 2018 și are ca obiective:

 • creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;
 • informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării prin muncă;
 • creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane;
 • informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;
 • creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului.

 

De asemenea, în cadrul primei campanii de prevebnire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă se vor desfășura, la nivel național, cu spriinul Centrelor Regionale ale ANITP activități de prevenire și mese rotunde în vederea diseminării materialelor de campanie și a transmiterii mesajului anti-trafic grupurilor țintă aferente proiectului.

A treia Reuniune a Comitetului Director - 18.09.2018

În data de 18.09.2018, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, a avut loc cea de a treia Reuniune a Comitetului Director.

Reuniunea s-a adresat partenerilor proiectului şi a vizat analizarea activităților ce au fost desfășurate până în prezent, activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul primei campanii de prevenire până la sfârșitul anului 2018, precum și activitățile prevăzute la începutul anului 2019, respectiv lansarea celei de a doua campanii de prevenire ce se axează pe fenomenul traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

De asemenea, în cadrul activității a fost realizată o prezentare detaliată a modului de desfășurare a deplasărilor în cadrul primei campanii de prevenire, formată dintr-o echipă mixtă de câte doi reprezentanți ai ANITP, respectiv doi reprezentanți ai partenerilor.

Conferinţa Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane - 18 octombrie 2018

Activitatea a avut ca obiectiv marcarea, aducerea în atenția generală a dimensiunii traficului de persoane, precum și confirmarea eforturilor conjugate ale instituțiilor și organizațiilor anti-trafic din România în lupta împotriva traficului de persoane și consolidarea intereselor României prin marcarea acestei zilei.

 

Evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor instituționali, precum: ministere, asociații, ONG-uri, organizații internaționale și nu în ultimul rând, la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai ambasadelor.

 

În deschiderea Conferinței domnul Maximilian Nicolae, în calitate de director al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulțumească participanților pentru prezența la eveniment și pentru susținerea tuturor partenerilor în lupta anti – trafic, ce se manifestă atât prin activități de prevenire, cât și prin acțiuni de combatere a acestui fenomen.

De asemenea domnul Maximilian Nicolae a readus în discuție importanța existenței parteneriatelor, întrucât printr-o abordare multidisciplinară se pot creea condiții favorizante pentru diminuarea atât a cererii cât și a ofertei, două elemente ce coexistă în cadrul fenomenului de trafic de persoane.

 

Conferinţa Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane se desfășoară în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor, proiect ce își propune să atingă principalele 3 forme de exploatare: prin muncă, sexuală și prin cerșetorie. Abordarea extinsă a proiectului are la bază experiența acumulată în timp, experiență ce a condus la o înțelegere comprehensivă asupra fenomenului de trafic de persoane.

 

În continuare, domnul director Maximilian Nicolae a dat citire discursului domnului Angel Tîlvăr, Coordonator al grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, care a dorit ca, pe această cale, să aducă mulțumiri instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane. Totodată, domnul Tîlvăr a dorit să puncteze faptul că, ANITP prin campaniile de informare și sensibilizare inițiate și desfășurate continuă să aibă un rol esențial, felicitând ANITP pentru capacitatea sa de a reacționa cu rapiditate.

 

Domnul Maximilian Nicolae a completat prin faptul că proiectul, în cadrul căruia activitatea se derulează, aduce câteva elemente de noutate prin numărul mare de parteneri, respectiv trei instituții publice și trei organizații neguvernamentale, prin diseminarea mesajelor anti-trafic din cadrul proiectului în afara granițelor țării cu sprijinul misiunilor diplomatice, cât și prin rețele de socializare.

 

Proiectul ROFSIP2016OS5A10P02 Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor” este un proiect de pionierat, ale cărui responsabilități și rezultate sunt deopotrivă împărțite.

 

În continuare, invitatul special – CRBL, care este și promotorul filmului documentar realizat în cadrul primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, a luat cuvântul în cadrul conferinței, ocazie cu care a mulțumit ANITP pentru efortul depus, subliniind importanța acestor acțiuni cu caracter informativ, ce pot schimba viața potențialelor victime ale traficului de persoane.

 

Conform agendei de lucru, trei dintre partenerii proiectului au dorit să intervină în cadrul evenimentului, dar și Organizația Internațională pentru Migrație, partener activ al ANITP în lupta traficului de persoane.

 

La finalul conferinței, domnul director Maximilian Nicolae a dat cuvântul domnului Gigi Petre, Prefect al județului Ialomița și Președinte al Asociației Prefecților și Subprefecților din România. În acest sens, a fost reiterată importanța prevenirii și combaterii fenomenului traficului de persoane prin implicarea activă a tuturor instituțiilor, atât la nivel central, cât și regional.

Conferinţa de lansare a celei de a doua campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale - 26 februarie 2019

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a lansat campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI! TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT, în cadrul conferinţei de la Bucureşti, din data de 26.02.2019.

Conferința a avut ca obiectiv lansarea celei de a doua campanii de prevenire a traficului de persoane, ce urmărește informarea publicului cu privire la mesajul anti-trafic elaborat în cadrul acestui demers preventiv. Evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor de implementare a proiectului, instituțiilor publice și private cu atribuții în acest domeniu, misiunilor diplomatice ale SUA, Marea Britanie și Spania, organizațiilor internaționale cu sediul în București, organizațiilor neguvernamentale implicate în acest domeniu, precum și de prezența reprezentanților din mass-media. Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale se derulează în perioada februarie – septembrie 2019, A.N.I.T.P. având ca parteneri: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România. Imaginea campaniei este cântăreaţa Ada Alexandra Moldovan (ADDA), care a moderat atât filmul documentar, cât şi spotul campaniei.

Obiectivele  în cadrul campaniei vizează:

– creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;

– informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării sexuale;

– creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane;

– informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;

– creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului.

 

A patra Reuniune a Comitetului Director - 26.03.2019

În data de 26.03.2019, la sediul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), a avut loc a patra Reuniune a Comitetului Director în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”, finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Polițienească.

 

În cadrul Reuniunii Comitetului Director au participat: domnul Victor Ionescu, subsecretar de stat și doamna Andreea Ștefan din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, doamna Carla Conț din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Cătălina Chendea din cadrul Ministerului Educației Naționale, doamna Silivia Deaconu din cadrul Asociației Ecumenice a Bisericilor din România, doamna Oana Șerban din cadrul Fundației World Vision, precum şi reprezentanţi ai ANITP, membri ai echipei de implementare a proiectului, sub coordonarea doamnei Simona Ionescu în calitate de manager de proiect.

 

Activitatea s-a adresat partenerilor proiectului și a avut ca scop stabilirea activităților ce urmează a fi desfăşurate în cadrul celei de-a doua campanii de prevenire ce se axează pe fenomenul exploatării sexuale. De asemenea au fost aduse în discuție rezultatele obținute în urma implementării primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, precum și valorificarea experienței dobândite de către membrii echipei, în vederea implementării cu success și a celei de a doua campanii naționale de prevenire.

 

Mulţumim tuturor partenerilor de proiect, pentru implicarea activă în implementarea proiectului, precum și a sprijinului acordat în îndeplinirea obiectivelor proiectului.