Arhive categorie: Evenimente

Traficul de Minori Are Fețe Ascunse!

Astăzi, 18.10.2010, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, lansează Campania de Prevenire a Traficului de Minori Exploatării Copiilor Folosește Internetul cu grijă… Traficul de Minori Are Fețe Ascunse!
Sub sloganul Folosește Internetul cu grijă…! Traficul de minori are Fețe Ascunse ! campania se desfășoară în cadrul proiectului JLS/2007/DAP-1/174 30 „Raising awareness and Empowerment Against Child Trafficking”- “Creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare împotriva traficului de copii”.
Proiectul este coordonat de către ONG Salvați Copiii Italia, cu fonduri prin grantul de finanțare DAPHNE având caracterul unui proiect transnațional implementat în 4 țări: Italia, Bulgaria, România și Danemarca.
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane are calitatea de partener în cadrul proiectului și este instituția responsabilă de implementarea acestuia pe teritoriul României.

Campania urmărește creșterea conștientizării la nivel național cu privire la riscurile aferente utilizării necorespunzătoate a mijloace tehnologice (internetul, telefonul mobil, aparate video și foto, etc) și se desfășoară pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 18.10.2010.
Pentru desfășurarea activităților prevăzute în cadrul campaniei au fost produse un spot animat, afișe și alte tipuri de materiale de sensibilizare și informare a grupului țintă.

Campania va avea două componente:
– Virtuală: popularizarea imaginii campaniei, a mesajului și a clip-urilor create în cadrul campaniei prin intermediul retelelor sociale și prin intermediul site-ului anitp.mai.gov.ro
– Clasică: activități ale Centrelor Regionale ANITP de diseminare a materialelor informative în unități de învățământ.

Raport privind evoluția traficul de persoane în anul 2013

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a elaborat Raportul privind evoluția traficului de persoane în anul 2013.

Raportul conține trei secțiuni, prima surprinzând principalele caracteristici ale victimelor și traficanților, analiza de risc a victimelor și o radiografie a logicii criminale în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane.

A doua secțiune supune atenției publice cele mai importante din acțiunile, evenimentele și manifestările din spectrul luptei împotriva traficului de persoane.

Raportul concluzionează prin decuparea acelor constatări relevante, relative la fiecare din subdomeniile supuse analizei, și încearcă, în același timp să indice posibile perspective asupra cărora să se îndrepte atenția celor interesați.

Click aici pentru RAPORTUL COMPLET !

Raport privind traficul de persoane in 2012

Din ce în ce mai mult, traficul de persoane este considerat a fi o afacere, de cele mai multe ori controlată de crima organizată, care încearcă să obţină maximum de profit din ceea ce ei consideră a fi “bunul” lor, principiul care le guvernează acţiunile fiind „low risk- high profit”.
Reacţia împotriva traficului de persoane trebuie să fie în forță, centrată pe mai multe paliere ale securității, respectării drepturilor și protecției persoanelor precum și justiției, întrucât, ca activitate economică ilegală, traficul este una dintre resursele financiare principale ale crimei organizate; ca încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale omului, este o ofensă adusă demnităţii umane pe care România nu o poate trece cu vederea; ca activitate ilegală transfrontalieră, este un element care ameninţă securitatea şi un domeniu de cooperare important în interiorul UE şi în parteneriat cu state, regiuni şi terţe organizaţii internaţionale.

Click aici pentru RAPORTUL COMPLET !