Arhive categorie: Noutăți

UNODC a lansat cerere de propunere de proiecte

UNODC

Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) a lansat o cerere de propuneri de proiecte în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, deschisă până la data de 30 septembrie 2014.
Organizațiile non-guvernamentale, din întreaga lume, ce oferă asistență directă victimelor traficului de persoane sunt invitate să trimită propuneri de proiecte, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, stabilite în Ghidul pentru Cerere de Propuneri.
Pentru mai multe informații accesați:
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2014-call-for-proposals-small-grants-facility.html

Seminarii locale PIP

În cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat în prezent de ANITP, în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi, în perioadele 07-08.04.2014, 26-27.05.2014, 23-24.06.2014 respectiv 26-27.06.2014, 4 seminarii locale în vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile şi consolidării capacităţii autorităţilor locale de mobilizare a resurselor financiare.

Seminar GalatiActivităţile şi-au propus să identifice programele de cooperare transfrontalieră în vederea îmbunătăţirii capacităţii autorităţilor locale de a aplica şi primi fonduri externe nerambursabile pentru activităţi transnaţionale în domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul zilelor alocate desfăşurării acestor activităţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin, Suceava, Botoşani, Iaşi, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vrancea, Brăila şi Galaţi au beneficiat de expertiză în domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele întreprinse în procesul de planificare, implementare şi evaluare a unui proiect.
Participanţii în cadrul evenimentelor au fost activ implicaţi în discuţii pe marginea procesului de implementare a proiectelor şi au luat parte la o serie de exerciţii în cadrul unor grupuri de lucru create special în vederea adresării nevoilor practice.
Concluziile seminariilor s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, întrucât informaţiile furnizate asigură baza necesară pentru identificarea şi aplicarea de proiecte pe diverse linii de finanţare.

Proiectul „Prevention, Identification, Protection”

In cadrul proiectului „Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat in prezent de ANITP, in baza Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timisoara, in perioada 07-08 aprilie 2014 seminarul local in vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile si consolidarii capacitatii autoritatilor locale de mobilizare a resurselor financiare.
Activitatea si-a propus sa identifice programele de cooperare transfrontaliera in vederea imbunatatirii capacitatii autoritatilor locale de a aplica si primi fonduri externe nerambursabile pentru activitati transnationale in domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul celor doua zile, reprezentanti ai autoritatilor locale din Timisoara, Arad, Hunedoara, Caras-Severin au beneficiat de expertiza in domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele intreprinse in procesul de planificare, implementare si evaluare a unui proiect.
Participantii in cadrul evenimentului au fost activ implicati in discutii pe marginea procesului de implementare a proiectelor si au luat parte la o serie de exercitii in cadrul unor grupuri de lucru create special in vederea adresarii nevoilor practice.
Concluziile seminarului s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, intrucat informatiile furnizate asigura baza necesara pentru identificarea si aplicarea de proiecte pe diverse linii de finantare.

Raport privind evoluția traficul de persoane în anul 2013

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a elaborat Raportul privind evoluția traficului de persoane în anul 2013.

Raportul conține trei secțiuni, prima surprinzând principalele caracteristici ale victimelor și traficanților, analiza de risc a victimelor și o radiografie a logicii criminale în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane.

A doua secțiune supune atenției publice cele mai importante din acțiunile, evenimentele și manifestările din spectrul luptei împotriva traficului de persoane.

Raportul concluzionează prin decuparea acelor constatări relevante, relative la fiecare din subdomeniile supuse analizei, și încearcă, în același timp să indice posibile perspective asupra cărora să se îndrepte atenția celor interesați.

Click aici pentru RAPORTUL COMPLET !

Proiectul „Prevention, Identification, Protection”

(P)REVENIRE, (I)DENTIFICARE, (P)ROTECŢIE
– Prezentare Proiect –

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul (P)revenire, (I)dentificare, (P)rotecţie pentru o perioadă de 32 de luni, începând cu luna Aprilie 2012 şi cu termen limită de finalizare Noiembrie 2014.
Valoarea totală a proiectului este de 531.745 CHF, cu o contribuție din partea elveţiană de 451.983 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) și cofinanțat de către ANITP cu 79.761 CHF (reprezentând 15% din totalul bugetului).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la scăderea traficului de ființe umane în România.

Obiective specifice:
– Consolidarea capacității de intervenție a actorilor guvernamentali din România (reprezentanți ai ANITP, ofițeri de poliție, procurori, judecători) implicați în prevenirea, identificarea, repatrierea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane;
– Vizarea potențialelor victime ale traficului de persoane din România, prin campanii de prevenire publice cu accent pe grupurile cele mai vulnerabile;
– Dezvoltarea activităților în domeniul prevenirii traficului de ființe umane prin consolidarea capacității locale de identificare și absorbție a fondurilor externe nerambursabile (FEN) și mobilizarea resurselor;
– Elaborarea unor recomandări pentru Planul Naţional de Acţiune PNA 2014-2016.

Rezultate:
– Capacitate instituţională sporită a ANITP în gestionarea sarcinilor ce-i revin în relație cu partenerii locali și internaționali;
– Creșterea gradului de conștientizare în rândul potențialelor victime ale traficului de persoane în România cu privire la riscurile de a fi exploatate și traficate;
– Cooperare și capacitate locală sporită de a dezvolta activități viitoare;
– Recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență victimelor din România.