#ÎmpreunăAjutămMaiMult

Autoritățile române au elaborat un răspuns coordonat pentru a gestiona cât mai bine problemele cu care se confruntă refugiații, pe toate palierele, inclusiv în ceea ce privește riscul ca aceștia să fie exploatați în cadrul traficului de persoane, sens în care toți actorii implicați au desfășurat activități care să înlăture sau să limiteze posibilitatea victimizării refugiaților prin trafic de persoane. La nivelul MAI, se acționează prin măsuri specifice pe componenta de combatere a traficului, precum și pe cea de prevenire și suport.

ANITP împreună cu partenerii instituționali (instituții guvernamentale, autorități locale, organizații neguvernamentale și organizații internaționale), desfășoară activități susținute prin punerea la dispoziția refugiaților a informațiilor necesare, în limba ucraineană pentru prevenirea victimizării.

Astfel, au fost elaborate numeroase materiale (flyere, broșuri), ce conțin și numerele de telefon de urgență, care sunt distribuite în punctele de trecere a frontierei și centrele de azil, aceste informații fiind postate și pe site-urile și rețelele de socializare ale actorilor implicați în lupta împotriva traficului de persoane, inclusiv ale Guvernului României.

De asemenea, personalul ANITP, la nivelul întregii țări, desfășoară acțiuni de informare/instruire a specialiștilor care pot intra în contact cu potențiale victime, cu privire la indicatorii de trafic și la modul de acțiune în astfel de situații.