30 IULIE – ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane a fost instituită de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 2013, reprezentând un îndemn la acțiune pentru contracararea traficului de persoane, ce vizează depistarea abuzatorilor, protejarea categoriilor vulnerabile de copii, femei și bărbați împotriva exploatării, precum și susținerea și reintegrarea victimelor.

Parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a dat dovadă de un angajament real în cooperarea cu alte instituții implicate în lupta anti-trafic, precum și cu societatea civilă și cu partenerii externi în vederea identificării unor soluții concrete și în oferirea unui răspuns integrat la problematica prevenirii și combaterii traficului de persoane.

La nivelul ANITP (Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane) există o preocupare constantă pentru creșterea gradului de informare, conștientizare și sensibilizare a publicului, în cursul anului 2023 fiind organizate aproximativ 1.700 de activități preventive cu peste 120.000 de beneficiari direcți. În cadrul demersurilor preventive, au fost implementate și campanii de prevenire a traficului de minori, un exemplu în acest sens fiind reprezentat de campania națională “Siguranța ta nu e o joacă!”, derulată în parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului.

Totodată, în această perioadă ANITP desfășoară campania națională „Distracție în siguranță!”, cu scopul de a informa adolescenții și tinerii prezenți la evenimente publice de mare anvergură (ex. festivaluri de muzică, festivaluri de film, activități sportive), despre implicațiile traficului de persoane și modalitățile de evitare a potențialelor riscuri.

De asemenea, în acest an, a debutat colaborarea cu Fundația Vodafone, sub forma dezvoltării unei secțiuni anti-trafic în cadrul aplicației Bright Sky.  Aplicația recent actualizată, include, astfel, un ghid de prevenție a fenomenului traficului de persoane, care conține informații despre cum se manifestă acest fenomen, ce categorii de persoane sunt în risc să devină victime, cum se pot proteja de traficanți, unde se poate solicita ajutor.

Pentru a îmbunătăți capacitatea de a identifica și de a oferi sprijin  potențialelor victime, de la începutul anului și până în prezent au fost desfășurate peste 80 de sesiuni de instruire, adresate unui număr de aproximativ 2.900 de specialiști – procurori, polițiști, judecători, inspectori de muncă etc.. În anul precedent, au fost instruite  aproximativ 10.000 de persoane în cadrul a peste 500 de sesiuni.

O atenție sporită a fost acordată proceselor de instruire și formare a polițiștilor implicați în combaterea traficului de persoane, fiind organizate sesiuni specializate cu privire la interacțiunea cu minorii, victime ale traficului de persoane, precum și la detectarea traficului sexual online prin utilizarea unor sisteme informatice de ultimă generație.

Protejarea celor vulnerabili, în special a copiilor și adolescenților, a reprezentat o preocupare continuă a autorităților române, iar la nivelul ANITP fiind înregistrați peste 100.000 de beneficiari ai activităților preventive, din rândul elevilor, studenților și tinerilor.

Progresele înregistrate de autoritățile române în domeniul îmbunătățirii procedurilor de identificare a victimelor traficului de persoane și a facilitării referirii lor către furnizorii de servicii specializate au culminat cu finalizarea unui amplu proces de actualizare a Mecanismului Național de Identificare și Referire. Scopul principal al acestui proces a fost acela de a asigura victimelor un sprijin cât mai integrat și adaptat nevoilor și situațiilor individuale pe care le întâmpină, rezultând în adoptarea noului Mecanism Național, la finalul lunii ianuarie 2023 prin Hotărârea Guvernului.

Totodată, în anul 2023, Agenția a manifestat o preocupare constantă pentru sprijinirea și suportul emoțional al victimelor traficului pe parcursul procedurilor penale, precum și pentru referirea acestora către furnizorii de servicii specializate. Monitorizarea asistenței acordate victimelor, reprezintă un proces constant și menit să asigure accesul victimelor la măsuri de protecție adecvate și adaptate nevoilor identificate.

Pentru protejarea cetățenilor români, dar și pentru identificarea rapidă și pedepsirea făptuitorilor, la nivelul ANITP există o puternică implicare în crearea și dezvoltarea de parteneriate cu principalele țări europene în care sunt identificate victime ale traficului de persoane de origine română.

În cadrul reuniunilor Comisiei mixte româno-spaniole, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Poliția Română și Poliția Spaniolă au stabilit necesitatea unei campanii de conștientizare comune, derulate simultan în România, ca țară de origine, și în Spania, ca țară de destinație pentru victimele traficului de persoane, cetățeni români. De asemenea, România și Marea Britanie au semnat un Plan comun de acțiune pentru lupta împotriva traficului de persoane.

Totodată, având în vedere că România devine o țară atractivă pentru cetățenii străini din afara spațiului european, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, ANITP desfășoară constant evenimente dedicate colaborării cu reprezentanțele diplomatice/oficiilor consulare ale cetățenilor terți aflați pe teritoriul României, precum Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan, Vietnam, Maroc și Egipt.

La nivel național, ANITP a dezvoltat o rețea de peste 80 de parteneriate cu instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale sau reprezentanții sectorului privat, alături de care desfășoară proiecte și acțiuni dedicate protejării celor vulnerabili și asistenței specializate pentru victimele traficului de persoane  . De asemenea, ANITP susține  activ cooperarea cu platforma de organizații neguvernamentale ProTECT, o rețea constituită din peste 20 de organizații specializate în prevenirea, protecția, asistența victimelor, proceduri penale, civile, lobby și advocacy pentru inițiative cu un impact mai mare în lupta împotriva traficului de persoane.