A 6-a sesiune a Grupului de lucru la nivel ONU privind traficul de persoane

A.N.I.T.P. a participat la Viena, Austria, în perioada 16-18 noiembrie 2015, la cea de-a 6-a sesiune a Grupului de lucru la nivel ONU privind traficul de persoane, organizat de către Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate – UN Office for Drugs and Crime (UNODC).
Adunarea Generală a invitat Comisia privind Prevenirea Criminalităţii şi Justiţie Penală şi Grupul de lucru privind traficul de persoanele să organizeze sesiuni de lucru cu reprezentanţi ai mecanismelor naţionale de coordonare a luptei împotriva traficului de persoane, cu scopul de a facilita schimbul de informaţii şi bune practici ce ar putea determina o mai bună coordonare la nivel global.
Reuniunea a cuprins trei sesiuni de lucru, având următoarele teme:
• Rolul agenţiilor de recrutare a forţei de muncă şi importanţa taxelor de recrutare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane;
• Mecanismele naţionale de coordonare împotriva traficului de persoane;
• Concepte cheie ale Protocolului privind Traficul de Persoane, cu accent pe documentele emise de către Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate în domeniul abuzului privind starea de vulnerabilitate, consimţământ şi exploatare.
Delegaţia A.N.I.T.P. a fost formată din domnul Maximilian NICOLAE, directorul împuternicit al Agenţiei, respectiv domnul Dan CRISTEA, împuternicit şef al Unităţii de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale din cadrul A.N.I.T.P.