Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane -18 ani de activitate

Astăzi, 12 mai, instituția noastră aniversează 18 ani de activitate.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)  este o structură specializată din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ce realizează evaluări ale tendințelor în materie de trafic de persoane și măsoară rezultatele acțiunilor de luptă împotriva traficului, inclusiv prin colectarea de date statistice, în strânsă cooperare cu organizațiile relevante ale societății civile din acest domeniu, îndeplinind rolul de Raportor Național. Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, ANITP cooperează cu instituții publice și organizații neguvernamentale – române și străine – precum și cu organizații regionale și internaționale de resort.

Mandatul Agenției, în afara de prevederile conținute în actele normative, este despre oameni și grija pentru oameni. Grija pentru cei mai vulnerabili dintre noi.

De a lungul celor 18 ani de activitate am avut în permanență în vedere acest aspect. Am crescut instituțional cu acest obiectiv și am căutat în permanență noi modalități de a inova permanent mijloacele și mesajele cu scopul de a ajunge acolo unde a dispărut speranța.

Pe lângă cadrul celor 4 P acceptați la nivel internațional pentru abordarea traficului de persoane (prevenire, combatere, protecție și parteneriat), echipa ANITP acționat întotdeauna cu pasiune și empatie.

Cercetările și analizele realizate de specialiștii noștri ne au arătat cum si unde trebuie sa acționam.

Dincolo de fișa postului, colegii noștri au căutat să sădească speranța în ochii copiilor abandonați, în ochii mamelor vulnerabile, în sufletul celor care sunt la început de drum.

Nu am fost niciodată singuri.  Am căutat în permanență instituțiile si organizațiile care să aibă aceeași deschidere si aceleași sistem de valori și am lucrat în parteneriat. Cele peste 600 de proiecte realizate in parteneriat ne demonstrează că suntem pe drumul cel bun.

Le mulțumim cu această ocazie celor peste 80 de parteneri instituționali si organizaționali cu care colaborăm constant și alături de care am schimbat destine!

Suntem convinși că  drumul ce ni se arată va continua să aducă în fața noastră noi provocări,  însă suntem deciși ca și în noua arhitectură a sistemului antitrafic din România  să continuăm lupta împotriva traficului de persoane la fel de motivați.