Analiză succintă privind traficul de persoane în anul 2019

COMUNICAT
07.03.2020

Analiză succintă privind traficul de persoane în anul 2019

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a centralizat și analizat datele privind situația victimelor traficului de persoane înregistrate la nivel național în anul 2019 și a realizat cuantificarea comparativă a unora dintre indicatorii acestei analize cu cele ale anului 2018 – Analiză succintă privind traficul de persoane în anul 2019.

Analiza a fost realizată pe baza informațiilor privind victimele traficului de persoane, colectate de la instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu atribuții în acest domeniu.

În cadrul acesteia, s-au urmărit o serie de indicatori precum:
 aria geografică văzută dintr-o triplă perspectivă:
o traficul de persoane la nivel național și traficul de persoane la nivel internațional;
o dispunerea pe județe și regiuni a acestui flagel social și ierarhizarea pe tipuri de practici ( ex. zone/județe de exploatare de recrutare, zone/județe de exploatare);
o după mediul de locuire – urban/rural;
 referințe privind coordonatele personale ale victimelor utilizând indicatori: genul, vârsta, cetățenia, educația, starea civilă, mediul familial;
 elemente privind practicile folosite pentru recrutare: modul de recrutare, condițiile de recrutare, relațiile cu recrutorul, modul de exploatare.

Documentul a fost publicat pe site-ul agenției, la rubrica: Cercetare – Analize – Analiză succintă privind traficul de persoane în anul 2019.

Link: https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Cercetare/Analize/Analiza%20succinta%20victime%20identificate%20in%202019.pdf

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional.

A.N.I.T.P. încurajează instituțiile statului, societatea civilă și mediul privat să își unească eforturile în lupta împotriva traficului de persoane.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: https://anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.