ANITP a participat la reuniunea Reţelei Europene Informale a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane

În perioada 19-20 mai 2016, o delegaţie a ANITP a participat la Reuniunea Reţelei Europene Informale  a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, la Bruxelles, Belgia.

Reuniunea a fost organizată de Comisia Europeană şi preşedinţia olandeză a Consiliului Uniunii Europene, a fost prezidată de doamna Myria Vassilliadou, Coordonatorul European Antitrafic şi doamna Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Raportorul naţional olandez pentru combaterea traficului de persoane şi a violenţei sexuale împotriva copilului şi a reunit reprezentanţi ai celor 28 State Membre ale UE.

 Evenimentul a facilitat schimbul de informaţii privind rolul şi atribuţiile raportorului naţional, a inclus prezentarea principalelor activităţi ale Statele Membre în domeniul prevenirii traficului de persoane, protecţiei şi asistenţei victimelor, precum şi dezbateri privind rolul instituţiilor financiare în prevenirea şi combaterea acestui fenomen.

Cu acest prilej, delegaţia ANITP a transmis rezultatele naţionale înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane şi a cooperării regionale pe linie antitrafic, precum şi pe cele referitoare la consolidarea şi îmbunătăţirea răspunsului autorităţilor din statele partenere, faţă de traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă.

În paralel cu acest eveniment, a fost prezentat şi Raportul de progres al Uniunii Europene în lupta împotriva traficului de persoane. Raportul prezintă tendinţele fenomenului, progresele înregistrate, principalele provocări şi priorităţi ale Uniunii Europene şi ale Statelor Membre, precum şi necesitatea intensificării eforturilor pentru a lupta eficient împotriva acestui fenomen.

 Link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1757_ga.htm

 Delegaţia ANITP a fost formată din domnul comisar şef de poliţie Adrian PETRESCU, împuternicit director, şeful delegaţiei şi domnul comisar şef de poliţie Maximilian NICOLAE, şeful Serviciului Cooperare Inter-instituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire