Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor-Geneva-iulie 2017

Implementarea Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,
6 iulie 2017, la Geneva, Elveţia

ANITP a participat la sesiunea publică pentru susţinerea celui de-al şaptelea şi al optulea Raport periodic al României cu privire la implementarea Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, în data de 6 iulie 2017, la Geneva, Elveţia.

Acest raport periodic înaintat Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeii (CEDAW) este elaborat de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, în calitatea sa de autoritate centrală în domeniu.

Analiza preliminară a acestui raport este urmată de stabilirea unei sesiuni publice în cadrul căreia reprezentanţii statului parte la convenţia mai sus menţionată răspund la întrebările reprezentanţilor celorlalte state membre, referitoare la domeniile acoperite de Convenţie: discriminarea femeii, participarea femeii la viaţa publică, accesul la viaţa socială şi economică, egalitatea între femei şi bărbaţi în faţa legii.

ANITP a prezentat măsurile luate inclusiv în plan legislativ pentru reprimarea traficului de femei şi a prostituării femeii, precum şi cu privire la modul de organizare, coordonare şi monitorizare a luptei împotriva traficului de persoane.

oferta rosu cu negru