Conferinţa anuală a Alianţei împotriva traficului de persoane, dedicată combaterii traficului de persoane în scopul exploatării forţei de muncă

În perioada 20 – 21 iunie 2011, o delegaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, condusă de către directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, subcomisar de poliţie Romulus – Nicolae UNGUREANU, a participat la Conferinţa anuală a Alianţei împotriva traficului de persoane, dedicată combaterii traficului de persoane în scopul exploatării forţei de muncă, care a avut loc la Viena, Austria.
Conferinţa a reunit reprezentanţi din partea a 56 de state membre ale OSCE, precum şi ai altor parteneri de cooperare ai Alianţei împotriva traficului de persoane din cadrul organizaţiilor internaţionale – Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OIM, ILO, UNODC. De asemenea, conferinţa a beneficiat de prezenţa Reprezentantului Special OSCE pe problematica traficului de persoane, doamna Maria Grazia Giammarinaro.
Evenimentul a abordat două teme principale, centrându-se atât pe provocările, cât şi pe plus valoarea adusă de parteneriatele multidisciplinare în domeniu, analizând, în aceeaşi măsură, tendinţele actuale şi caracteristicile exploatării prin muncă.
Scopul conferinţei a fost de a susţine implementarea politicilor şi angajamentelor antitrafic ale OSCE şi a celorlalte obligaţii internaţionale relevante, de a dobândi o înţelegere profundă şi de a analiza aspectele multiple care încurajează exploatarea persoanelor, transformând această practică în sclavie modernă.
În cadrul aceleiaşi Conferinţe anuale a Alianţei pentru combaterea traficului de persoane, misiunea Elveţiei la OSCE a organizat un eveniment antitrafic: „Cerşetoria: formă de exploatare a copiilor”.
Evenimentul a reprezentat un forum excelent pentru schimbul de expertiză, bune practici şi îmbunătăţirea dialogului dintre autorităţile naţionale şi alţi decidenţi din domeniu din spaţiul OSCE, ocazie cu care au fost elaborate recomandări privind măsurile ce pot fi luate pentru abordarea problemei traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă.