Conferinţa de lansare a Proiectului „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane”

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a lansat miercuri, 29 aprilie 2015, la Hotel Ramada Majestic, Proiectul „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane”, finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului RO20 “Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui sistem integrat pentru acordarea asistenței victimelor traficului de persoane. Proiectul este implementat pe o perioadă de 24 de luni şi beneficiază de un buget de 410.000 de euro (348.500 euro din fonduri norvegiene).

Partenerii implicaţi în cadrul proiectului sunt: Consiliul Europei, Poliţia din Oslo, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

Conferinţa de lansare a beneficiat de prezenţa partenerilor interni şi internaţionali ai ANITP, a reprezentantului Consiliului Europei, precum şi a unui expert în domeniu şi a avut ca obiectiv facilitarea schimbului de experienţă între principalii actori implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, prin prezentarea activităţilor proiectului şi rezultatelor preconizate în cadrul acestuia.

Parteneri in Proiectul RO 20