Conferinţa Naţională pentru facilitarea schimbului de experienţă şi închiderea proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”

program

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) va organiza la București, Hotel Ramada Majestic, în perioada 16 – 17 octombrie 2014, o Conferinţă Naţională menită să marcheze finalul Proiectului „(P)revention, (I)dentification, (P)rotection”.

Proiectul şi evenimentul se derulează în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. În calitate de beneficiar, A.N.I.T.P. a implementat acest proiect pe o perioadă de 32 de luni, începând cu aprilie 2012, cu termen limită de finalizare noiembrie 2014. Valoarea totală a bugetului de proiect este de 531.745 CHF cu o contribuţie a partenerului elveţian în valoare de 451.983 CHF (reprezentând 85% din bugetul proiectului). Valoarea co-finanţării A.N.I.T.P. este de 79.761 CHF (reprezentând 15% din bugetul proiectului).

Obiectivul general al proiectului a vizat reducerea dimensiunii traficului de fiinţe umane în România. Activităţile proiectului au inclus:
• Sesiuni de instruire pentru A.N.I.T.P. și autorităţile de aplicare a legii privind identificarea, reintegrarea, protecţia şi prevenirea traficului de fiinţe umane;
• Elaborarea studiului privind exploatarea prin cerşetorie în relaţie cu traficul de persoane;
• Vizite de studiu în Elveţia şi România;
• Campania de prevenire „Nu te lăsa păcălită – Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” cu actorul Dragoş Bucur;
• Seminarii locale privind managementul de proiect, organizate în Timişoara, Suceava, Craiova şi Galaţi;
• Elaborarea unei broşuri „Identificarea, referirea şi repatrierea victimelor traficului de persoane”, ce va fi distribuită în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Scopul Conferinţei Naţionale vizează facilitarea schimbului de experienţă între principalii actori implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, prin prezentarea activităţilor proiectului şi evaluarea rezultatelor acestuia.

Conferinţa va beneficia de prezenţa Directorului Adjunct al FEDPOL Elveţia, domnul Adrian LOBSIGER; Excelenţei Sale, domnul JEAN-HUBERT LEBET, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România; Preşedintelui Comisiei pentru Afaceri Europene în România, domnul Angel TÎLVAR (TBC); Secretarului de Stat al Ministerului Afacerilor Interne (TBC); Directorului ANITP, domnul Romulus – Nicolae UNGUREANU. Totodată, vor participa reprezentanţi ai Statelor Membre U.E., societăţii civile şi instituţiilor guvernamentale implicate în lupta traficului de persoane.