Misiuni

201920202021
16 ianuarie 2019 – Reuniunea de lucru a experţilor în domeniul combaterii traficului de persoane, Bruxelles, Belgia(continuare…)

Tema acestei reuniuni, organizate de către Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN), a fost “Dezvoltarea unei campanii de prevenire la nivelul UE privind traficul de persoane“, susţinută printr-un proiect al Comisiei Europene în cadrul Fondului pentru Securitate Internă. În prezent, şase state membre participă la proiectul pilot, respectiv Republica Cehă, România, Slovacia, Spania, Portugalia şi Croaţia.

 

21-22 martie 2019 – Seminarul franco-român dedicat luptei împotriva traficului de persoane, Paris, Franţa(continuare…)

Seminarul și-a propus să consolideze cooperarea dintre autorităţile române şi franceze în domeniul traficului de persoane şi s-a axat pe două teme prioritare: combaterea traficului de persoane şi sechestrarea bunurilor provenite din infracţiune, respectiv identificarea, protecţia şi asistenţa acordată victimelor traficului de persoane. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai justiţiei, parchetului, poliţiei, ai instituţiilor responsabile cu asigurarea bunurilor provenite din infracţiuni, ai protecţiei şi asistenţei acordate victimelor atât adulte cât şi minore precum şi ai raportorilor naţionali din Franţa şi România.

 

08 – 09 aprilie 2019 – Cea de-a 19-a Conferinţă a Alianţei împotriva Traficului de Persoane, Viena, Austria(continuare…)

Obiectivul evenimentului, organizat de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), a fost de a aborda o formă complexă şi din ce în ce mai răspândită pe scară largă a traficului de persoane, sens în care a fost propusă spre dezbatere tema referitoare la rolul tehnologiei în combaterea traficului de persoane. Scopul conferinţei a fost de a spori coerenţa eforturilor internaţionale şi de a elabora recomandări cuprinzătoare, eficiente şi la nivel de experţi, pentru a putea răspunde adecvat problematicii de referinţă.

 

08-11 aprilie 2019 – Întâlnirea de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ „COBALT (Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool), Plymouth, Marea Britanie.(continuare…)

La acest eveniment au participat specialişti şi parteneri ai proiectului COBALT din Marea Britanie, Franţa, Estonia şi România şi a avut ca scop evaluarea aplicaţiei online de asistenţă la învățare a copiilor şi tinerilor cu deficienţe cognitive, aflaţi în situaţii de risc.

 

07 mai 2019 – Întâlnirea experţilor privind schimbul de bune practici legate de incriminarea utilizării serviciilor prestate de victimele traficului, la Bruxelles, Belgia(continuare…)

Întâlnirea de lucru, organizată de Comisia Europeană – Biroul Coordonatorului European Anti-trafic, și-a propus să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul incriminării utilizatorii serviciilor oferite de către victimele traficului de persoane, cu scopul de a îmbunătăţi răspunsul Statelor Membre UE în domeniul reducerii cererii de servicii. De asemenea, tema întâlnirii de lucru a fost o prioritate asumată de România în cadrul Preşedinţiei Consiliul Uniunii Europene. Prin participarea României la această iniţiativă s-a intenționat realizarea unui transfer de expertiză, fiind recunoscut la nivel european faptul că, România este printre singurele state în care au fost pronunţate hotărâri definitive pentru persoanele care au apelat la serviciile unor victime ale traficului de persoane.

 

13-14 mai 2019 – Reuniunea Reţelei europene informale a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, la Bruxelles, Belgia(continuare…)

În conformitate cu obiectivele asumate în cadrul temelor de interes ale Preşedinţiei României la Consiliului Uniunii Europene, reuniunea, organizată de Comisia Europeană şi Preşedinţia României la Consiliului Uniunii Europene, a avut drept temă de dezbatere reducerea cererii în domeniul traficului de persoane, în sensul îmbunătăţirii punerii în aplicare a prevederilor referitoare la incriminarea utilizării serviciilor unei persoane exploatate prevăzute de Directiva 36/2011 privind pregătirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia.

 

20 mai 2019 – Eveniment organizat în marja celei de-a 28-a întâlniri a Comisiei de Prevenire a Criminalităţii şi Justiţie Penală, Viena, Austria(continuare…)

Activitatea a fost organizată de către Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), în vederea creşterii vizibilităţii şi conştientizării cu privire la campania Blue Heart. Totodată, evenimentul a oferit posibilitatea statelor membre de a se ralia campaniei, drept pentru care Franţa, Belgia, Austria, Germania, Suedia, Marea Britanie şi România şi-au anunţat intenţia cu privire la acest aspect. Campania Blue Heart, prin demersul său preventiv, urmăreşte informarea şi conştientizarea populaţiei, la nivel mondial, cu privire la riscurile de a deveni victimă a traficului de persoane.

 

22-24 mai 2019 – Seminar transnaţional organizat în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”, Porto, Portugalia(continuare…)

Obiectivul general al proiectului este de a promova punerea în aplicare şi aderarea la Directiva UE 2012/29 / UE care stabileşte drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, inclusiv victimele traficului de persoane, prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania. Seminarul s-a axat pe rezultatele primei faze a proiectului (evaluarea capacităţii), precum şi pe identificarea celor mai bune sau promiţătoare practici în sprijinirea victimelor şi protecţia drepturilor. Astfel, s-au identificat modalităţile optime de îmbunătăţire a serviciilor şi protecţia drepturilor victimelor în ţările partenere.

 

27-28 mai 2019 – Seminarul internaţional în cadrul proiectului „Justiţia în cele din urmă – acţiunea europeană pentru despăgubirea victimelor infracţiunilor”, Bruxelles, Belgia(continuare…)

Proiectul este coordonat de La Strada International, implementat în colaborare cu parteneri din Bulgaria (Asociaţia Animus), Cehia (La Strada), Spania (SicarCAT şi Esperanza), Germania (KOK), Austria (LEFO), Irlanda (MRCI), România (Adpare), Macedonia (Open Gate/La Strada) şi Serbia (ASTRA) și finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului de Justiţie al Uniunii Europene (2014-2020). Seminarul s-a concentrat pe cooperarea transfrontalieră în cererea de despăgubire a victimelor infracţiunilor, inclusiv a traficului de persoane. De asemenea, a vizat îmbunătăţirea cooperării între toate părţile interesate relevante la nivel naţional şi internaţional pentru asigurarea unui acces adecvat la compensaţii precum şi a nivelul de cunoaştere a instrumentelor juridice existente în materie.

 

29-30 mai 2019 – Reuniunea Coordonatorilor Naţionali Anti-trafic din Sud-Estul Europei, Becici, Muntenegru(continuare…)

Obiectivul acestei reuniuni, organizate de BiroulCoordonatorului Naţional pentru Combaterea Traficului de Persoane din Muntenegru, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), Misiunea Permanentă a Franţei pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena şi Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), a fost de a facilita dezvoltarea şi consolidarea reţelei coordonatorilor naţionali din sud-estul Europei implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, de a identifica platforme şi bune practici care să îmbunătăţească cooperarea regională, precum şi o bună oportunitate de a discuta despre provocările curente şi viitoare în lupta împotriva acestui tip de activitate criminală.

 

09 – 12 iulie 2019 – Activitatea CEPOL 52/2019 cu tema „Train the Trainers”, Nicosia, Cipru(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), s-a adresat formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” interesați în a-și îmbunătăți competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar.

 

09 – 11 Septembrie 2019 – Cea de-a 9-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental la nivel ONU privind traficul de persoane, Viena, Austria(continuare…)

Sesiunea, organizată de Secretariatul Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate – (UNODC), sub auspiciile Secretariatului General ONU a cuprins două teme majore şi anume: măsuri de prevenire a traficului de persoane și rolul diplomaților, al personalului consular și al ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice și  consulare în lupta împotriva traficului de persoane.

 

16 – 19 septembrie 2019Activitatea CEPOL 53/2019 cu tema „Train the Trainers” Part II, Salonic, Grecia.(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), a contiunat pregătirea formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” interesați în a-și îmbunătăți competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar, începută în luna iulie a acestui an la Nicosia, Cipru.

 

15 – 18 septembrie 2019Vizita de lucru în comunitățile de români din Italia(continuare…)

Activitatea s-a circumscris preocupării constante a A.N.I.T.P. pentru diminuarea cererii în domeniul traficului de persoane, precum și a informării comunităților numeroase de cetățeni români cu privire la riscurile asociate acestui fenomen. Astfel, au fost realizate întâlniri de lucru la Catania, Bari și Roma cu reprezentanții organizațiilor sindicale și confederațiilor, autoritățile locale și regionale, comunitățile și asociațiile de români, preoți și personalul diplomatic acreditat în Italia.

 

22-23 octombrie 2019 – Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din regiunea OSCE, Bratislava, Slovacia(continuare…)

Reuniunea, organizată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliul Europei, a avut rolul de a facilita dezvoltarea și consolidarea rețelei coordonatorilor naționali din regiunea OSCE și de a aborda provocărilor actuale din domeniul traficului de persoane, cu accent deosebit pe tema protecției și asistenței acordate minorilor traficați, reducerea cererii, precum și rolul societății civile în prevenirea acestui fenomen și asistența acordată victimelor sale.

 

05-08 noiembrie 2019 – Activitatea CEPOL 08/2019 cu tema „Protecția victimelor traficului de persoane”, Heraklion, Grecia(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), s-a adresat personalului autorităților de aplicare a legii care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” şi doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar.

 

07 noiembrie 2019 – Reuniunea de lucru a experţilor în domeniul prevenirii traficului de minori, Bruxelles, Belgia(continuare…)

 

Principalul scop al acestei întâlniri, organizate de către Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN), a fost de a se realiza un schimb de experiență și bune practici în domeniul prevenirii criminalității între experți provenind din diverse domenii, inclusiv din cel academic. De asemenea, au existat dezbateri privind legătura dintre traficul de persoane și contrabanda cu migranți, precum și despre cadrul legislativ european referitor la aceste domenii.

 

26-27 noiembrie 2019 – Conferința “Towards maximized effectiveness and unified practical cooperation in the fight against human trafficking”, Varșovia, Polonia(continuare…)

 

Evenimentul a fost organizat de către Grupul de lucru împotriva traficului de persoane din cadrul Consiliului Statelor Baltice, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor din Polonia și a reprezentat ultima activitate a proiectului transnațional “Paving the way for the Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region, având ca scop prezentarea principalelor rezultate obținute, respectiv: realizarea unui mecanism transnațional de referire pentru regiunea Mării Baltice, un glosar de termeni în domeniul traficului de persoane și un set de linii directoare pentru jurnaliștii care mediatizează cazuri de trafic de persoane, precum și realizarea unui schimb de bune practici cu partenerii din proiect și diverse autorități.

 

01-03 decembrie 2019 – Seminar transnaţional organizat în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”(continuare…)

 

Obiectivul general al proiectului este de a promova punerea în aplicare şi aderarea la Directiva UE 2012/29 / UE care stabileşte drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, inclusiv victimele traficului de persoane prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania. Scopul acestui seminar a fost de a promova schimbul de bune practici și de a crea o rețea de specialiști din instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din cele cinci țări partenere în proiect (Italia, Germania, Portugalia, Spania și România), precum și de a identifica modele de urmat în furnizarea de asistență și protecție acordată victimelor traficului de persoane.

 

09-11 decembrie 2019 – Întâlnirea Grupului de lucru privind elaborarea Mecanismului de Referire Transnațională”, Varșovia, Polonia(continuare…)

Principalul obiectiv al acestei reuniuni, organizate de Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), a fost de a revizui Manualul privind Mecanismul de Referire Transnațională, elaborat de ODIHR în cursul anului 2004, potrivit evoluțiilor în domeniul combaterii traficului de persoane, incluzând aspecte referitoare la exploatarea prin muncă, traficul de minori, traficul de persoane în situații de criză, precum și traficul de persoane în scopul comiterii de infracțiuni sau activități teroriste.

03-04 martie 2020 – participare unor reprezentanți ANITP la Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din Sud-Estul Europei, organizată de Ministerul de Interne din Slovacia și ICMPD;

 

21 mai 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la webinarul “Exploatarea sexuală online a copiilor” (OSEC), organizat de către International Justice Mission (IJM), biroul din Filipine;

 

08 iunie 2020– participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Reuniunea Rețelei europene informale a Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, organizată de Biroul Coordonatorului European Anti-trafic – Comisia Europeană;

 

12 iunie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 26-a reuniune a Comitetului Părților la Convenția Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Persoane;

 

20-22 iulie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 20-a Conferință a Alianței împotriva Traficului de Persoane, organizată de OSCE;

 

10-11 septembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 10-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental la nivel ONU privind traficul de persoane;

 

13 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la ”Conferința de marcare a 20 de ani de la semnarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate”, eveniment organizat de UNODC și susținut de Comisia Europeană și Statele Unite ale Americii;

 

14-15 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem online, la Conferința “Human Trafficking in Times of Corona”, organizată de către Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale din Austria, cu ocazia Zilei Europene împotriva Traficului de Persoane;

 

18 octombrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la o sesiune de informare a comunității românești din Bavaria, eveniment organizat în marja Zilei Europene împotriva Traficului de Persoane de către Consulatul General al României la München;

 

19 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la seminarul ”Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID – 19 Pandemic”, organizat de către Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN Women) și susținut de Biroul Reprezentantului Special al OSCE pentru combaterea traficului de persoane (SRCTHB);

 

20-21 octombrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Reuniunea Rețelei europene informale a Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, organizată de Biroul Coordonatorului European Anti-trafic – Comisia Europeană;

 

26 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la summit-ul privind traficul de persoane pentru exploatare sexuală, organizat de UK Feminista;

 

28 octombrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la side event-ul ”Trafficking of Women and Girls – A Form of Gender-Based Violence”, organizat de către Biroul Reprezentantului Special al OSCE și Coordonator pentru combaterea traficului de persoane și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului;

 

29 octombrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la masa rotundă privind “Mecanismele Naționale de Referire – Eforturi comune pentru protejarea drepturilor victimelor traficului de persoane: provocări, lecții învățate și bune practici”, organizată de Coordonatorul de proiecte OSCE din Uzbekistan și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului;

 

03-04 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din regiunea OSCE;

 

04 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București;

 

05 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei Țărilor de Jos la București;

 

12 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București și ai Patriarhiei Române;

 

16-19 noiembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem online, la Conferința anuală privind migrația, organizată de ICMPD;

 

25 noiembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, ai Primăriei Municipiului București și ai Patriarhiei Române;

 

26-27 noiembrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la prima întâlnire regională a grupului de experți “Facilitating Cooperation between the Public and Private Sector in Combating Trafficking in Persons in South Eastern Europe”, organizată de UNODC, în colaborare cu Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane din Bulgaria și Ministerul Europei și Afacerilor Externe din Franța;

 

03 decembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la side-eventul ”Addressing Emerging Challenges to Combating Trafficking in Human Beings (THB), Especially of Women and Children”, organizat de către OSCE;

 

03 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o conversație despre parteneriatele necesare în prevenirea și combaterea traficului de persoane, organizată de către Ashoka România în parteneriat cu asociația neguvernamentală eLiberare;

 

04 decembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 27-a reuniune a Comitetului Părților la Convenția Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Persoane;

 

07 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la un seminar online în cadrul Programului pentru vizitatori al Regatului Țărilor de Jos, organizat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București;

 

08 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, ai Primăriei Municipiului București și ai Patriarhiei Române

 

09 decembrie 2020 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la webinarul ”Victim Support Services in Europe: Towards National Models”;

 

10 decembrie 2020 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la Conferința de închidere a proiectului TOLERANT, privind integrarea pe piața muncii a victimelor traficului de persoane, organizată de Asociația LEFO, Austria și AIDRom;

 

15 decembrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la o întâlnire de lucru cu doamna Catherine Kay, director adjunct al Oficiului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane, din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii;

 

18 decembrie 2020 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la seminarul privind traficul de persoane organizat de Poliția Națională din Norvegia.

 

26-28 ianuarie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP la Conferința care marchează cea de-a 20-a aniversare a Protocolului de la Palermo și 10 ani de la înființarea Rețelei Coordonatorilor Naționali Anti-Trafic din Sud-Estul Europei, organizată de ICMPD, UNODC și ANITP;

 

11 februarie 2021 – participarea directorului ANITP la o reuniune de consultare a Rețelei Europene Informale a Raportorilor Naționali sau Mecanismelor Echivalente, organizată de Comisia Europeana în sistem de videoconferință;

 

16 februarie 2021 – participarea directorului ANITP la un seminar online pe problematica traficului de persoane, organizat de Ambasada Israelului la București, împreună cu organizația MASHAV din Israel;

 

03-04 martie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință,  la întâlnirea Grupului de Experți la nivel regional: ”Soluții eficiente pentru victimele traficului de persoane din Europa de Sud-Est”, organizată de UNODC;

 

03-04 martie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Grupului de Experți UNODC privind  ”Noul set de instrumente pentru investigarea și urmărirea penală cazurile de trafic de persoane în scopul prelevării de organe”;

 

08 martie 2021 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la o reuniune dedicată traficului de persoane pentru exploatare sexuală, organizată de către Ambasada Franței la București si Ambasada Suediei la București;

 

07 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la seminarul privind noua Strategie Globală de Combatere a Traficului de Persoane – ICAT – UNODC;

 

13-14 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Grupului Regional de experți cu tema ”Traficul de persoane în scopul exploatării în muncă, în special  a copiilor din Sud-Estul Europei”, organizată de UNODC;

 

14 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanti ANITP, în sistem de videoconferință,  la prima Reuniune a Comitetului Director, organizată în cadrul proiectului ”Continuarea consolidării luptei împotriva traficului de ființe umane, concentrându-se pe prevenirea, cooperarea și recuperarea produselor infracționale – WESTEROS 2” de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

 

15 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la sesiunea de informare și îndrumare privind apelul deschis de proiecte cu finanțare nerambursabilă din Programul Național Fondul pentru Securitate Internă – Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească;

 

22 aprilie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem de videoconferință, la ședința de lucru, organizată în cadrul proiectului ”Continuarea consolidării luptei împotriva traficului de ființe umane, concentrându-se pe prevenirea, cooperarea și recuperarea produselor infracționale – WESTEROS 2” de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

 

27-28 aprilie 2021 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la masa rotundă privind combaterea traficului de persoane facilitat de tehnologie în Asia Centrală, organizată de OSCE;

 

04-05 mai 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la conferința “Ending trafficking in children and young persons”, în cadrul proiectului THB LIBERI, finanțat de Uniunea Europeană și GRETA;

 

06-07 mai 2021 – participarea directorului ANITP, în sistem de videoconferință, la reuniunea Raportorilor Naționali sau a Mecanismelor Echivalente;

 

11-12 mai 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea regională a Grupului Regional de Experți privind traficul de persoane pentru exploatare sexuală, organizată de UNODC;

 

25 mai 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la Conferința internațională privind aniversarea a 10 ani de la adoptarea Directivei Europene Anti-Trafic, organizată de către Președinția Portugheză a Consiliului Uniunii Europene;

 

04 iunie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Comitetului Părților – GRETA, (Consiliul Europei);

 

09-10 iunie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea regională a Grupului de experți ”Combaterea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale prin intermediul cooperării internaționale”, organizată de UNODC, în parteneriat cu Serbia, Suedia și Franța;

 

14-16 iunie 2021 – participarea directorului ANITP, în sistem online, la conferința Alianței Împotriva Traficului de Persoane, organizată de către OSCE;

 

24-25 iunie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem online, la conferința ”Traficul de persoane și toate formele de exploatare sexuală – tendințe și strategii pe termen lung”, organizat de către ODIHR;

 

06-07 iulie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la întâlnirea Grupului Regional de Experți ”Addressing Trafficking in Children, particularly for the purpose of forced criminality in South Eastern Europe”, organizat de către UNODC;

 

14-17 septembrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP la activitatea CEPOL 06/2021 cu tema “Trafficking in Human Beings (Sexual exploitation)”, Madrid, Spania;

 

17 septembrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP la Conferința online în cadrul proiectului “Towards a more responsive victim-centered approach of the criminal justice system RE-JUST”, organizată de Asociația ProRefugiu;

 

21 septembrie 2021 – organizarea unei întâlniri de lucru, în sistem de videoconferință, cu reprezentanți ai Poliției Naționale Spaniole;

 

27 septembrie 2021 – participarea unor reprezentanți ai ANITP, în sistem de videoconferință, la evenimentul de nivel înalt privind problematica traficului de persoane – ”Preventing trafficking in persons: The role of public procurement”, organizat de ICAT-UNODC;

 

04-05 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la prima reuniune a DH-TET (CoE);

 

11 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la lansarea documentului Compendium of Promising Practices on Fostering Public-Private Partnerships (PPPs) to Prevent and Counter Trafficking in Persons, activitate organizată de UNODC;

 

12-13 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la cea de-a 11-a reuniune a Grupului de Lucru privind traficul de persoane, organizat de UNODC;

 

13-14 octombrie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la conferința ”Follow the Money: Financial Aspects of Combating Human Trafficking”, organizată de Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Austriei;

 

14-15 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant al ANITP, în sistem de videoconferință, la Grupul de Lucru privind traficul de migranți, organizat de UNODC;

 

19-22 octombrie 2021 – participarea unor reprezentanți ANITP, în sistem online, la conferința internațională “Exit strategies from human trafficking and sexual exploitation in the Danube region”,  organizată sub patronajul Ministerului de Stat din landul Baden-Württemberg, Germania;

 

20-21 octombrie 2021 – participarea unui reprezentant ANITP, în sistem de videoconferință, la cel de-al doilea atelier de consolidare a capacităților instituționale, din cadrul proiectului BRIGHT România, organizat de Asociația INCA.