Misiuni

16 ianuarie 2019 – Reuniunea de lucru a experţilor în domeniul combaterii traficului de persoane, Bruxelles, Belgia(continuare…)

Tema acestei reuniuni, organizate de către Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN), a fost “Dezvoltarea unei campanii de prevenire la nivelul UE privind traficul de persoane“, susţinută printr-un proiect al Comisiei Europene în cadrul Fondului pentru Securitate Internă. În prezent, şase state membre participă la proiectul pilot, respectiv Republica Cehă, România, Slovacia, Spania, Portugalia şi Croaţia.

 

21-22 martie 2019 – Seminarul franco-român dedicat luptei împotriva traficului de persoane, Paris, Franţa(continuare…)

Seminarul și-a propus să consolideze cooperarea dintre autorităţile române şi franceze în domeniul traficului de persoane şi s-a axat pe două teme prioritare: combaterea traficului de persoane şi sechestrarea bunurilor provenite din infracţiune, respectiv identificarea, protecţia şi asistenţa acordată victimelor traficului de persoane. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai justiţiei, parchetului, poliţiei, ai instituţiilor responsabile cu asigurarea bunurilor provenite din infracţiuni, ai protecţiei şi asistenţei acordate victimelor atât adulte cât şi minore precum şi ai raportorilor naţionali din Franţa şi România.

 

08 – 09 aprilie 2019 – Cea de-a 19-a Conferinţă a Alianţei împotriva Traficului de Persoane, Viena, Austria(continuare…)

Obiectivul evenimentului, organizat de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), a fost de a aborda o formă complexă şi din ce în ce mai răspândită pe scară largă a traficului de persoane, sens în care a fost propusă spre dezbatere tema referitoare la rolul tehnologiei în combaterea traficului de persoane. Scopul conferinţei a fost de a spori coerenţa eforturilor internaţionale şi de a elabora recomandări cuprinzătoare, eficiente şi la nivel de experţi, pentru a putea răspunde adecvat problematicii de referinţă.

 

08-11 aprilie 2019 – Întâlnirea de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ „COBALT (Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool), Plymouth, Marea Britanie.(continuare…)

La acest eveniment au participat specialişti şi parteneri ai proiectului COBALT din Marea Britanie, Franţa, Estonia şi România şi a avut ca scop evaluarea aplicaţiei online de asistenţă la învățare a copiilor şi tinerilor cu deficienţe cognitive, aflaţi în situaţii de risc.

 

07 mai 2019 – Întâlnirea experţilor privind schimbul de bune practici legate de incriminarea utilizării serviciilor prestate de victimele traficului, la Bruxelles, Belgia(continuare…)

Întâlnirea de lucru, organizată de Comisia Europeană – Biroul Coordonatorului European Anti-trafic, și-a propus să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul incriminării utilizatorii serviciilor oferite de către victimele traficului de persoane, cu scopul de a îmbunătăţi răspunsul Statelor Membre UE în domeniul reducerii cererii de servicii. De asemenea, tema întâlnirii de lucru a fost o prioritate asumată de România în cadrul Preşedinţiei Consiliul Uniunii Europene. Prin participarea României la această iniţiativă s-a intenționat realizarea unui transfer de expertiză, fiind recunoscut la nivel european faptul că, România este printre singurele state în care au fost pronunţate hotărâri definitive pentru persoanele care au apelat la serviciile unor victime ale traficului de persoane.

 

13-14 mai 2019 – Reuniunea Reţelei europene informale a Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente privind traficul de persoane, la Bruxelles, Belgia(continuare…)

În conformitate cu obiectivele asumate în cadrul temelor de interes ale Preşedinţiei României la Consiliului Uniunii Europene, reuniunea, organizată de Comisia Europeană şi Preşedinţia României la Consiliului Uniunii Europene, a avut drept temă de dezbatere reducerea cererii în domeniul traficului de persoane, în sensul îmbunătăţirii punerii în aplicare a prevederilor referitoare la incriminarea utilizării serviciilor unei persoane exploatate prevăzute de Directiva 36/2011 privind pregătirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia.

 

20 mai 2019 – Eveniment organizat în marja celei de-a 28-a întâlniri a Comisiei de Prevenire a Criminalităţii şi Justiţie Penală, Viena, Austria(continuare…)

Activitatea a fost organizată de către Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), în vederea creşterii vizibilităţii şi conştientizării cu privire la campania Blue Heart. Totodată, evenimentul a oferit posibilitatea statelor membre de a se ralia campaniei, drept pentru care Franţa, Belgia, Austria, Germania, Suedia, Marea Britanie şi România şi-au anunţat intenţia cu privire la acest aspect. Campania Blue Heart, prin demersul său preventiv, urmăreşte informarea şi conştientizarea populaţiei, la nivel mondial, cu privire la riscurile de a deveni victimă a traficului de persoane.

 

22-24 mai 2019 – Seminar transnaţional organizat în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”, Porto, Portugalia(continuare…)

Obiectivul general al proiectului este de a promova punerea în aplicare şi aderarea la Directiva UE 2012/29 / UE care stabileşte drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, inclusiv victimele traficului de persoane, prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania. Seminarul s-a axat pe rezultatele primei faze a proiectului (evaluarea capacităţii), precum şi pe identificarea celor mai bune sau promiţătoare practici în sprijinirea victimelor şi protecţia drepturilor. Astfel, s-au identificat modalităţile optime de îmbunătăţire a serviciilor şi protecţia drepturilor victimelor în ţările partenere.

 

27-28 mai 2019 – Seminarul internaţional în cadrul proiectului „Justiţia în cele din urmă – acţiunea europeană pentru despăgubirea victimelor infracţiunilor”, Bruxelles, Belgia(continuare…)

Proiectul este coordonat de La Strada International, implementat în colaborare cu parteneri din Bulgaria (Asociaţia Animus), Cehia (La Strada), Spania (SicarCAT şi Esperanza), Germania (KOK), Austria (LEFO), Irlanda (MRCI), România (Adpare), Macedonia (Open Gate/La Strada) şi Serbia (ASTRA) și finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul Programului de Justiţie al Uniunii Europene (2014-2020). Seminarul s-a concentrat pe cooperarea transfrontalieră în cererea de despăgubire a victimelor infracţiunilor, inclusiv a traficului de persoane. De asemenea, a vizat îmbunătăţirea cooperării între toate părţile interesate relevante la nivel naţional şi internaţional pentru asigurarea unui acces adecvat la compensaţii precum şi a nivelul de cunoaştere a instrumentelor juridice existente în materie.

 

29-30 mai 2019 – Reuniunea Coordonatorilor Naţionali Anti-trafic din Sud-Estul Europei, Becici, Muntenegru(continuare…)

Obiectivul acestei reuniuni, organizate de BiroulCoordonatorului Naţional pentru Combaterea Traficului de Persoane din Muntenegru, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), Misiunea Permanentă a Franţei pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena şi Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), a fost de a facilita dezvoltarea şi consolidarea reţelei coordonatorilor naţionali din sud-estul Europei implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, de a identifica platforme şi bune practici care să îmbunătăţească cooperarea regională, precum şi o bună oportunitate de a discuta despre provocările curente şi viitoare în lupta împotriva acestui tip de activitate criminală.

 

09 – 12 iulie 2019 – Activitatea CEPOL 52/2019 cu tema „Train the Trainers”, Nicosia, Cipru(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), s-a adresat formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” interesați în a-și îmbunătăți competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar.

 

09 – 11 Septembrie 2019 – Cea de-a 9-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental la nivel ONU privind traficul de persoane, Viena, Austria(continuare…)

Sesiunea, organizată de Secretariatul Biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate – (UNODC), sub auspiciile Secretariatului General ONU a cuprins două teme majore şi anume: măsuri de prevenire a traficului de persoane și rolul diplomaților, al personalului consular și al ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice și  consulare în lupta împotriva traficului de persoane.

 

16 – 19 septembrie 2019Activitatea CEPOL 53/2019 cu tema „Train the Trainers” Part II, Salonic, Grecia.(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), a contiunat pregătirea formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” interesați în a-și îmbunătăți competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar, începută în luna iulie a acestui an la Nicosia, Cipru.

 

15 – 18 septembrie 2019Vizita de lucru în comunitățile de români din Italia(continuare…)

Activitatea s-a circumscris preocupării constante a A.N.I.T.P. pentru diminuarea cererii în domeniul traficului de persoane, precum și a informării comunităților numeroase de cetățeni români cu privire la riscurile asociate acestui fenomen. Astfel, au fost realizate întâlniri de lucru la Catania, Bari și Roma cu reprezentanții organizațiilor sindicale și confederațiilor, autoritățile locale și regionale, comunitățile și asociațiile de români, preoți și personalul diplomatic acreditat în Italia.

 

22-23 octombrie 2019 – Reuniunea Coordonatorilor Naționali Anti-trafic din regiunea OSCE, Bratislava, Slovacia(continuare…)

Reuniunea, organizată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliul Europei, a avut rolul de a facilita dezvoltarea și consolidarea rețelei coordonatorilor naționali din regiunea OSCE și de a aborda provocărilor actuale din domeniul traficului de persoane, cu accent deosebit pe tema protecției și asistenței acordate minorilor traficați, reducerea cererii, precum și rolul societății civile în prevenirea acestui fenomen și asistența acordată victimelor sale.

 

05-08 noiembrie 2019 – Activitatea CEPOL 08/2019 cu tema „Protecția victimelor traficului de persoane”, Heraklion, Grecia(continuare…)

Activitatea, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), s-a adresat personalului autorităților de aplicare a legii care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, formatorilor din cadrul personalului responsabil cu aplicarea legii, lectorilor şi experţilor în educaţie care sunt înregistraţi în baza de date CEPOL „Lecturers, Trainers, Researchers (LTR)” şi doresc să-şi îmbunătăţească competenţele în cadrul unui mediu de lucru multicultural şi multidisciplinar.

 

07 noiembrie 2019 – Reuniunea de lucru a experţilor în domeniul prevenirii traficului de minori, Bruxelles, Belgia(continuare…)

 

Principalul scop al acestei întâlniri, organizate de către Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (EUCPN), a fost de a se realiza un schimb de experiență și bune practici în domeniul prevenirii criminalității între experți provenind din diverse domenii, inclusiv din cel academic. De asemenea, au existat dezbateri privind legătura dintre traficul de persoane și contrabanda cu migranți, precum și despre cadrul legislativ european referitor la aceste domenii.

 

26-27 noiembrie 2019 – Conferința “Towards maximized effectiveness and unified practical cooperation in the fight against human trafficking”, Varșovia, Polonia(continuare…)

 

Evenimentul a fost organizat de către Grupul de lucru împotriva traficului de persoane din cadrul Consiliului Statelor Baltice, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor din Polonia și a reprezentat ultima activitate a proiectului transnațional “Paving the way for the Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region, având ca scop prezentarea principalelor rezultate obținute, respectiv: realizarea unui mecanism transnațional de referire pentru regiunea Mării Baltice, un glosar de termeni în domeniul traficului de persoane și un set de linii directoare pentru jurnaliștii care mediatizează cazuri de trafic de persoane, precum și realizarea unui schimb de bune practici cu partenerii din proiect și diverse autorități.

 

01-03 decembrie 2019 – Seminar transnaţional organizat în cadrul proiectului „Pro.Vi – Protecţia drepturilor victimelor”(continuare…)

 

Obiectivul general al proiectului este de a promova punerea în aplicare şi aderarea la Directiva UE 2012/29 / UE care stabileşte drepturile şi măsurile de protecţie a victimelor infracţiunilor, inclusiv victimele traficului de persoane prin angajarea într-o serie de acţiuni naţionale şi transnaţionale care implică Italia (Institutul Psihanalitic pentru Cercetare Socială, coordonator de proiect), Germania, Portugalia, România şi Spania. Scopul acestui seminar a fost de a promova schimbul de bune practici și de a crea o rețea de specialiști din instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din cele cinci țări partenere în proiect (Italia, Germania, Portugalia, Spania și România), precum și de a identifica modele de urmat în furnizarea de asistență și protecție acordată victimelor traficului de persoane.

 

09-11 decembrie 2019 – Întâlnirea Grupului de lucru privind elaborarea Mecanismului de Referire Transnațională”, Varșovia, Polonia(continuare…)

 

Principalul obiectiv al acestei reuniuni, organizate de Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), a fost de a revizui Manualul privind Mecanismul de Referire Transnațională, elaborat de ODIHR în cursul anului 2004, potrivit evoluțiilor în domeniul combaterii traficului de persoane, incluzând aspecte referitoare la exploatarea prin muncă, traficul de minori, traficul de persoane în situații de criză, precum și traficul de persoane în scopul comiterii de infracțiuni sau activități teroriste.