Declarație Comună a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est

Declarație Comună a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane, 18 octombrie 2021, NOI, Coordonatorii Anti-trafic din Europa de Sud-Est, membri ai Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est , sub egida Președinției Slovene a Consiliului UE 2021:
REAMINTIND angajamentele asumate de Coordonatorii Anti-trafic din Europa de Sud-Est, stipulate în Declarațiile Comune privind îmbunătățirea Mecanismelor Transnaționale de Referire (MTR) și Consolidarea Cooperării în Cazurile de Trafic de Persoane (2012) și consolidarea cooperării regionale în Europa de Sud- Est, pentru combaterea traficului de persoane (2018);
SALUTÂND adoptarea Strategiei UE privind combaterea traficului de ființe umane 2021-2025, precum și revizuirea Directivei UE Anti-trafic;
AVÂND ÎN VEDERE Recomandările adoptate de Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (GRETA), responsabil cu monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Ființe Umane;
RECUNOSCÂND că provocările persistente afectează în continuare regiunea noastră și Europa în ansamblul său, chiar și la 20 de ani de la adoptarea Protocolului de la Palermo;
LUÂND ÎN CONSIDERARE concluziile celei de-a 20-a Conferințe a Alianței OSCE împotriva traficului de persoane, intitulată „Încetarea impunității, asigurarea accesului la justiție prin creșterea capacității de urmărire penală a cazurilor de trafic de persoane”;
RECUNOSCÂND marea discrepanță mondială dintre numărul mare de victime estimate și numărul constant scăzut de victime identificate, pe de o parte, și rata foarte scăzută de urmăriri penale și condamnări, pe de altă parte;

1. REITERĂM prioritățile strategice pentru 2020-2024, stabilite în Documentul de strategie al Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est, adoptat la 4 martie 2020, în special cele privind combaterea culturii impunității prin eforturile de a face investigațiile și urmăririle penale mai eficiente, prin consolidarea capacităților, a schimbului de informații, aplicării legii și cooperării judiciare;
2. DECLARĂM că starea actuală de impunitate pentru infracțiunea de trafic de ființe umane este inacceptabilă;
3. ÎNCURAJĂM dezvoltarea unui răspuns solid al justiției penale pentru efectuarea unor investigații eficiente, creșterea numărului de urmăriri penale, obținerea unui număr mai mare de condamnări și aplicarea unor sentințe corespunzătoare;
4. INVITĂM Uniunea Europeană și statele sale membre să-și îmbunătățească schimbul de informații în domeniul penal și să faciliteze cooperarea operațională și judiciară transfrontalieră și internațională cu țările din afara UE, din regiunea Europei de Sud-Est, în conformitate cu prevederile Strategiei UE privind Combaterea traficului de ființe umane 2021-2025;
5. Într-un efort comun, NE ANGAJĂM:
– să publicăm și să diseminăm mesajele de acțiune informativă dezvoltate sub inițiativa Guvernului Sloveniei de către Secretariatul Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud – Est, care abordează problema impunității în contextul infracțiunii de trafic de persoane;
– să intensificăm eforturile pentru a asigura o mobilizare politică robustă și continuă în vederea combaterii impunității pentru infracțiunea de trafic de ființe umane și alocării resurselor adecvate pentru a permite un răspuns eficient al justiției penale;
– să continuăm să investim resurse pentru o cooperare regională consolidată în lupta împotriva traficului de persoane, în regiunea Europei de Sud-Est, dar și cu Uniunea Europeană și Statele sale Membre;
– să promovăm o cultură a dezvoltării profesionale continue pentru a atinge cele mai înalte standarde profesionale în rândul actorilor de aplicare a legii și ai celor din sistemul judiciar;

6. MULȚUMIM Republicii Slovenia pentru integrarea subiectului combaterii traficului de ființe umane în programul său din cadrul Președinției Consiliului UE și ICMPD pentru sprijinul acordat în calitate de Secretariat al Rețelei informale a Coordonatorilor Anti-trafic din Europa de Sud-Est.

(Traducere neoficială)