DELEGATII

16 ianuarie 2019 – Vizita unei delegații a organizației ”International Justice Mission”(continuare…)

Activitatea s-a circumscris obiectivului strategic de menținere și dezvoltare a colaborării dintre ANITP și organizațiile neguvernamentale și a reprezentat o continuare a sprijinului acordat procesului de operaționalizare deplină a sucursalei din România. În cadrul vizitei, au fost prezentate obiectivele stabilite pentru anul 2019 și echipa managerială a IJM România.

 

13 martie 2019 – Vizita de lucru a unei delegații a Organizației Țărilor de la Marea Baltică (CBSS)(continuare…)

Scopul vizitei de lucru a fost de a analiza mecanismul național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane și de a realiza un schimb de bune practici în vederea dezvoltării activităților de referire și repatriere.

 

28 iunie 2019 – Vizita de studiu a unei delegaţii din Austria și Olanda, în cadrul proiectului ISFP-2017-AG-THBX-815267-WESTEROS “Întărirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produselor acestei infracțiuni prin investigații financiare avansate(continuare…)

Scopul acestei vizite de studiu a fost identificarea și schimbul de bune practici referitoare la cooperarea judiciară în lupta împotriva traficului de persoane și a investigării veniturilor provenite din acesta.

 

19 septembrie 2019 – Vizita de lucru a domnului Jorn van Rij, manager al proiectului „Predictive Policing on organised crimes structures with the help of Crime Mapping and Geo-visualisation on the basis of the use of internet”(continuare…)

În cadrul demersului de perfecționare continuă a activității ANITP, a fost realizată o întâlnire de lucru cu domnul Jorn van Rij, în vederea prezentării proiectului „Predictive Policing on organised crimes structures with the help of Crime Mapping and Geo-visualisation on the basis of the use of internet” și analizării posibilității de a fi parteneri în cadrul proiectului. Proiectul, dezvoltat de către Poliţia Naţională Olandeză, își propune să utilizeze o serie de instrumente digitale, capabile să identifice şi să urmărească modalitatea prin care, o parte a activității infracționale în domeniul traficului de persoane s-a replicat și se realizează în mediul virtual, inclusiv în cazul căutărilor în dark web.

 

30 septembrie 2019 – Delegaţie din partea organizației neguvernamentale Hors la Rue din Franța(continuare…)

Hors la Rue este o organizație care ajută copiii aflați în situații dificile, printre care și copiii victime ale traficului de persoane. Misiunea sa este îndeosebi educativă, dar organizația are și un rol important în asigurarea protecției copiilor. Vizita în țara noastră a avut ca scop cunoașterea sistemului anti-trafic din România, precum și prezentarea modalităților prin care organizația sprijină copiii (și cu cetățenie română), aflați în situație de risc în Paris și în suburbiile sale.

 

>17 octombrie 2019 – Vizita unei delegații din Suedia la Centrul Regional împotriva traficului de persoane Pitești(continuare…)

Această activitate a reprezentat o continuare a vizitei de anul trecut a delegației suedeze la sediul central al A.N.I.T.P. din București și a avut ca scop îmbunătățirea comunicării dintre autorităţile de stat şi organizaţiile neguvernamentale române şi partenerii suedezi, precum și găsirea de noi modalități de preîntâmpinare a exploatării victimelor traficului de persoane sub diferite forme, pe teritoriul Suediei.

 

04 noiembrie 2019 – Vizita unei delegaţii din Republica Federală Germania(continuare…)

Vizita în România s-a desfășurat în perioada 04-08 noiembrie 2019 și a avut ca scop realizarea unui schimb de experiență cu omologi din administrația publică din București, Alexandria și Roșiorii de Vede, în contextul mutării unui număr semnificativ de persoane, inclusiv cetățeni de etnie romă, din Teleorman la Berlin.

 

04 noiembrie 2019 – Vizita unei delegații a Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului Regatului Suediei(continuare…)

Scopul vizitei a fost de a realiza o documentare despre România și instituțiile relevante implicate în prevenirea și combaterea traficului de persoane, dar și al celor care activează în domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de persoane, precum și de a identifica oportunități de extindere a relațiilor bilaterale.

 

05-06 noiembrie 2019 – Vizita în România a domnului Valiant Richey, Reprezentant Special al OSCE și Coordonator pentru Combaterea Traficului de Persoane(continuare…)

Vizita în România a Reprezentantului Special al OSCE și Coordonator pentru Combaterea Traficului de persoane, domnul Valiant Richy a avut rolul de a evalua progresul realizat de țara noastră de la vizita anterioară, ce a avut loc în perioada 12-13 septembrie 2016, a analiza evoluția traficului de persoane din perspectiva provocărilor și soluțiilor existente în acest domeniu și de a realiza un schimb de experiență și bune practici în domeniul incriminării și condamnării utilizatorilor serviciilor oferite de victimele traficului de persoane.