Evaluarea activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru anul 2020

COMUNICAT
10.02.2021

Evaluarea (bilanţul) activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane
– pentru anul 2020 –

Astăzi, 10.02.2021, a avut loc activitatea de evaluare a activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), pentru anul 2020, prin sistem de tip video-conferință.
Activitatea s-a desfăşurat cu participarea domnului domnul chestor general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică din Ministerul Afacerilor Interne.
Evaluarea a surprins principalele repere calitative şi cantitative ale activităţilor derulate pentru prevenirea situațiilor de victimizare, cercetarea aplicată a fenomenului traficului de persoane, monitorizarea asistenței acordate victimelor traficului, sprijinirea procesului judiciar și exercitarea rolului de actor european anti-trafic.
Astfel, cu sprijinul partenerilor – instituţii de stat, ONG, autorităţi locale şi mediul privat – au fost desfăşurate activităţi care au vizat implementarea Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului Naţional de Acţiune 2018-2020, a fost monitorizată asistenţa acordată victimelor traficului și au fost repatriate 33 de victime, cetăţeni români.
În ceea ce priveşte eforturile de prevenire a traficului de persoane, mesajele şi recomandările transmise în cadrul campaniilor au ajuns la aproximativ 150.000 de beneficiari direcți. În mediul online, impactul postărilor pe Facebook a fost de 2.500.000 unici.
De asemenea, au fost încheiate noi protocoale de colaborare şi planuri de acţiune, iar prin intermediul Centrelor Regionale au fost organizate 37 de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene.
Tot în cursul anului 2020, au fost implementate patru proiecte finanţate prin fonduri externe nerambursabile, derulate în parteneriat cu alte structuri M.A.I., ministere și organizații neguvernamentale.
Dorim să mulţumim tuturor partenerilor noştri pentru iniţiativele avute în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, precum şi pentru colaborarea consistentă oferită de-a lungul întregului an.
A.N.I.T.P. urmărește asigurarea îndeplinirii mandatului său la un nivel calitativ ce are ca referință bunele practici și standardele internaționale din domeniu.

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, îndeplinind rolul de raportor naţional.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: https://anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.