Inchidere proiect ISF 01

Comunicat de presă

Conferința de închidere a proiectului
„TRAFICUL DE PERSOANE – O ABORDARE CENTRATÃ PE VICTIME”
București, 16 iulie 2019

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a organizat Conferința de închidere a proiectului ROFSIP2016OS5A10P01 „Traficul de persoane – o abordare centratã pe victime”, precum și cea de-a 5-a Reuniune a Comitetului Director, în data de 16 iulie 2019, în București, la Hotelul Yesterday.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public Inspectoratului General al Poliţiei Române, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum şi alți actori relevanţi implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 29 de luni, având ca obiectiv general creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, prin îmbunătăţirea capacităţii de implementare a Mecanismului naţional de identificare şi referire (MNIR) şi a cooperării cu societatea civilă.

Conferința de închidere a avut scopul de a prezenta rezultatele obținute, respectiv:
 Indicatori pentru identificarea victimelor traficului revizuiți și imbunătățiți,
 Evaluări standardizate de risc privind victimele traficului de persoane identificate,
 Proceduri standardizate de repatriere asistată a victimelor traficului de persoane,
 Mecanism naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane îmbunătăţit,
 Lucrători instruiți pentru implementarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.

Ca urmare a derulării a 17 sesiuni, au fost instruiți 385 de lucrători care fac parte din toate categoriile profesionale ce pot intra în contact cu o victimă a traficului de persoane și care au responsabilități în implementarea Mecanismului Național de Identificare și Referire. Aceste activităţi au contribuit, în mod semnificativ, la îndeplinirea obiectivului specific al proiectului, respectiv: ”Îmbunătățirea capacității de identficare timpurie a victimelor și de referire către furnizorii de servicii specializate”.

Pe toată durata celor 17 sesiuni de instruire, participanții au fost instruiți de către doi experți în baza unei versiuni îmbunătățite a Mecanismului Național de Identificare și Referire a victimelor traficului de persoane. Instrumentul constă într-un set de măsuri și activități implementate de către instituții publice și diverse organizații non-guvernamentale, cu responsabilități în domeniul traficului de persoane, în vederea identificării și referirii victimelor traficului de persoane către serviciile de asistență specializate.

Sesiunile de instruire au avut ca scop îndeplinirea obiectivului specific aferent Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane – ” Îmbunătățirea capacității de identificare timpurie a victimelor și de referire către furnizorii de servicii acordate în regim special”.

Informaţii de background:
Proiectul a fost finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă – Componenta pentru Cooperare Poliţienească, cu un buget total de 806.043 RON.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane coordonează, evaluează şi monitorizează la nivel naţional aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane