Întâlnire de lucru cu domnul maior Juan Rodrigo BUENO AGUADO, atașat pentru afaceri interne în cadrul Ambasadei Regatului Spaniei în România

La data de 03 august 2023, la sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, a avut loc o întâlnire de lucru cu domnul maior Juan Rodrigo BUENO AGUADO, atașat pentru afaceri interne în cadrul Ambasadei Regatului Spaniei în România.

Întâlnirea a avut loc ca urmare a importanței acordate de ambele părți dezvoltării relațiilor bilaterale și coordonării pe teme de interes comun, nivelului excelent al relației bilaterale și interesului pentru aprofundarea acesteia, prin consolidarea dialogului și explorarea potențialului cooperării în domeniul prevenirii și repatrierii victimelor traficului de persoane.

Scopul principal al întâlnirii a fost de a prezenta stadiul principalelor activități derulate de ANITP în cursul anului 2023, de a reafirma angajamentul ANITP și al MAI cu privire la demersurile comune în lupta împotriva traficului de persoane, precum și de a prezenta măsurile realizate de «Guardia Civil» în domeniul de referință.

În cadrul discuțiilor, doamna Cristina STEPANESCU, director al A.N.I.T.P.,  a reliefat angajamentul ambelor părți în lupta împotriva acestui fenomen, ce se reflectă inclusiv la nivelul datelor statistice privind victimele traficului de persoane pe relația cu Spania. Efortul ambelor părți trebuie să continue, deoarece unele aspecte pot fi dezvoltate sau adaptate dat fiind specificul Spaniei, inclusiv cu sprijinul partenerilor din societatea civilă sau al organizațiilor internaționale.

Domnul Juan Rodrigo BUENO AGUADO  a prezentat evoluția măsurilor întreprinse de «Guardia Civil» în domeniul luptei împotriva traficului de persoane și disponibilitatea cooperării în acest domeniu cu partea română.

La finalul întâlnirii, ambele părți au susținut necesitatea continuării cooperării în domeniul traficului de persoane, ANITP fiind apreciat drept un partener de dialog pentru dezvoltarea unor parteneriate viitoare, cu accent pe domeniul reducerii cererii.