Întâlnirea Reprezentantului Special OSCE şi Coordonator pentru combaterea traficului de persoane, doamna Maria Grazia Giammarinaro, cu autorităţile române, organizată de ANITP

În perioada 27 – 29 februarie 2012, s-au reunit la Bucureşti reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale care activează în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Europa, pentru încheierea proiectului „Îmbunătăţirea cooperării transnaţionale în cazurile de trafic de persoane din Europa de Sud-Est” (TRM-II), finanţat de USAID (Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite) şi implementat de ICMPD (Centrul Internaţional pentru Elaborarea de Politici în Domeniul Migraţiei).
Seminarul Transnaţional Final, organizat în colaborare cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, a fost deschis de către dl. Mihai Cătălin Necula – Director General al Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (MAI), dl. Peter Widermann, Director General al ICMPD, dna. Maria Grazia Giammarinaro, Reprezentant Special OSCE şi Coordonator pentru Combaterea traficului de persoane, precum şi de dna. Catherine Cozzarelli, Consilier Grupuri Vulnerabile şi Antitrafic şi Consilier al Biroului pentru Egalitatea de Gen, USAID.

În continuarea zilei de 28 februarie 2012, Reprezentantul special al OSCE şi Coordonatorul pentru combaterea traficului de persoane, dna. Maria Grazia Giammarinaro, împreună cu dl. subcomisar de poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU, Director ANITP, au avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii autorităţile române de la nivel înalt, respectiv dl. Mihai Botorog – Director General al Departamentului pentru Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dna. Alina Bica – Secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi dl. chestor de poliţie Ioan Dascălu – Secretar de Stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică,
Dna. Maria Grazia Giammarinaro a încurajat efortul autorităţilor române în ceea ce priveşte consolidarea capacităţii de a identifica, în mod proactiv, cazuri de exploatare prin muncă, şi de a spori monitorizarea agenţiilor de recrutare şi a intermediarilor privind ocuparea locurilor de muncă, în vederea reducerii vulnerabilităţii de a deveni victime ale traficului de persoane.
Totodată, dna. Maria Grazia Giammarinaro a subliniat importanţa abordării traficului de persoane în ceea ce priveşte exploatarea prin muncă, având în vedere creşterea continuă a cazurilor de trafic, în diferite sectoare precum agricultură, construcţii şi turism.
În cursul întâlnirilor sale, reprezentantul special al OSCE a salutat interesul reprezentanţilor României de a participa în cadrul sesiunilor de formare a specialiştilor privind recunoaşterea şi abordarea fenomenului traficului de persoane, în special cu privire la exploatarea prin muncă.
În încheiere, dna. Maria Grazia Giammarinaro a subliniat importanţa colaborării internaţionale în identificarea celor mai eficiente soluţii în abordarea fenomenului traficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin muncă, din perspectiva îmbunătăţirii sistemului de identificare, referire şi asistenţă a victimelor, cât şi din perspectiva informării publicului larg şi a factorilor de decizie implicaţi.