Lansarea proiectului “Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie”

Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane lansează astăzi, 22 februarie 2011, proiectul JLS/2009/ISEC/AG/207 – „Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Programului General Prevention of and Fight against Crime.
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea dimensiunilor traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă în ţările de origine, tranzit şi destinaţie.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, respectiv februarie 2011 – august 2013 şi beneficiază de un buget de 499 444 de euro (349 610.80 de euro din fonduri europene).
Partenerii implicaţi în acest proiect sunt: Organizaţia de Drept Public European din Grecia, Ministerul de Interne din Ungaria, Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria, Organizaţia pentru Egalitate, Sprijin şi Antirasism (KISA) din Cipru, respectiv Ministerul de Interne din FYROM.
Inspectoratul General al Poliţiei Române prin ANITP, împreună cu partenerii din proiect urmăresc identificarea celor mai eficiente soluţii în abordarea fenomenului traficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin muncă, din perspectiva îmbunătăţirii sistemului de identificare, referire şi asistenţă a victimelor, cât şi din perspectiva informării publicului larg şi factorilor de decizie implicaţi.