Masa rotundă organizată la București de Grupul Consiliului Europei de acțiune împotriva traficului de ființe umane (GRETA) și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANTIP)

Un număr important de  reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, ai organismelor publice și ai societății civile din România s-au întâlnit la București pe 3 martie 2023 pentru a discuta despre progresele înregistrate de România în combaterea traficului de ființe umane.

Masa rotundă a fost organizată de Divizia Antitrafic a Consiliului Europei și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANTIP).

Consiliul Europei a fost reprezentat de doamna Ia Dadunashvili, membră a Grupului Consiliului Europei de Acțiune împotriva traficului de ființe umane (GRETA) și raportor pentru cea de-a treia evaluare a României de către GRETA, dl Kevin Hyland, consultant pentru Consiliul Europei, și Yuriy Paltsev, avocat în cadrul Secretariatului Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane.

Discuțiile s-au centrat pe implementarea recomandărilor care decurg din cel de-al treilea raport de evaluare GRETA privind România. Participanții s-au concentrat în special pe accesul victimelor la despăgubiri, îmbunătățirea anchetei și urmăririi penale a cazurilor de trafic de ființe umane, identificarea victimelor traficului și acordarea de asistență acestora, inclusiv finanțarea adecvată pentru serviciile furnizate de ONG-uri.

Se așteaptă ca România să raporteze Comitetului Părților cu privire la măsurile luate pentru a se conforma recomandării emise de acesta pe baza raportului GRETA până la 4 iunie 2023.

Masa rotundă a oferit, de asemenea, ocazia de a prezenta și discuta noua Recomandare CM/Rec(2022)21 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă.