O Europă care protejează: Comisia solicită continuarea acțiunilor de eradicare a traficului de persoane

Comisia Europeană a prezentat marţi, de 4 decembrie 2018, cel de al doilea raport privind progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane.
Făcând un bilanţ al măsurilor luate începând cu 2015, raportul evidenţiază principalele evoluţii legate de traficul de persoane şi provocările pe care UE și statele membre trebuie să le abordeze în mod prioritar.
Potrivit raportului, în perioada 2015-2016 în UE s-au înregistrat 20 532 de victime ale traficului de persoane – bărbați, femei și copii. Femeile şi fetele sunt, în continuare, cele mai expuse acestui fenomen (68 %), 23 % din victimele înregistrate fiind copii. Dintre toate formele de trafic de persoane, traficul de persoane în scopul exploatării sexuale rămâne forma cea mai răspândită (56 %), urmat de traficul pentru exploatarea prin muncă (26 %). Nivelul urmăririlor penale și al condamnărilor este scăzut: 5 979 de urmăriri penale și 2 927 de condamnări raportate, dintre care numai 18 condamnări pentru utilizarea în cunoștință de cauză a serviciilor furnizate de victime. Raportul evidențiază, de asemenea, o creștere a traficului de persoane în statele membre și faptul că sunt vizate în special victimele tinere și persoanele cu handicap. În raport se menționează utilizarea internetului și a platformelor de comunicare socială pentru recrutarea victimelor, precum și creșterea nivelului de risc de trafic în contextul migrației.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_ro.htm