Parteneriatul cu societatea civilă

COMUNICAT DE PRESĂ
27.06.2019

Masă rotundă
„Dezvoltarea colaborării în domeniul traficului de persoane
între societatea civilă şi reprezentanţii sectorului public”
Bucureşti, 13 iunie 2019

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a organizat în data de 13 iunie, la sediul acesteia din Bucureşti, masa rotundă „Dezvoltarea colaborării în domeniul traficului de persoane între societatea civilă şi reprezentanţii sectorului public”.

Evenimentul a urmărit extinderea şi aprofundarea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul prevenirii traficului de persoane, asistenţei şi protecţiei victimelor acestui flagel, precum şi cu operatorii economici care prestează activităţi care pot avea tangenţă cu victimele acestui fenomen.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Fundaţiei „Terre des Hommes”, Asociaţiei „The Social Incubator”, Asociaţiei pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie (ADPARE), Asociaţiei eLiberare, Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România (AIDRom), Asociaţiei „FREE”, Asociaţiei „Salvaţi Copiii”, Asociaţiei „Zâmbetul Îngerilor” (AZI), Federaţiei Industriei Hoteliere din România, Portalului OLX, precum şi ai Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (O.I.M.) – Biroul România.

Parteneriatul şi dialogul cu societetea civilă reprezintă un element – cheie în reducerea dimensiunilior traficului de persoane, fenomen ce reclamă coagularea şi acţiunea unitară a tuturor actorilor sociali.

Informaţii de background:
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

Informaţii suplimentare:
Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania,
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane