Participarea ANITP la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO)

În perioada 31 august – 3 septembrie 2023, lumina credinței a strălucit la cea de-a VII-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO), un eveniment de amploare cu participare națională și internațională, aprobat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Această întâlnire s-a consacrat, încă de la prima ediție, ca un eveniment al comuniunii, al armoniei, al bucuriei și al cultivării relațiilor interortodoxe, reușind să reunească în acest an aproximativ 3.500 de tineri ortodocși cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani, care au participat la slujbe, activități recreative, conferințe și ateliere educaționale.

Specialiștii antitrafic ai A.N.I.T.P. s-au alăturat acestui demers prin susținerea prezentării “Traficul de persoane – un fenomen în schimbare într-o societate în schimbare”, prilej cu care participanții au primit informații legate de fenomenul traficului de persoane și formele acestuia de manifestare, precum și sfaturi utile pentru adoptarea unei conduite preventive în vederea evitării situațiilor de risc. Totodată, a fost subliniat rolul esențial pe care cererea de servicii sexuale sau de forță de muncă ieftină îl joacă în perpetuarea acestui flagel, evidențiind necesitatea de a descuraja utilizarea unor astfel de servicii.

Dezvoltarea de acțiuni comune de prevenire a traficului de persoane la nivel local, regional sau naţional și realizarea și diseminarea de materiale informative despre problematica traficului de persoane reprezintă unul din obiectivele partenerialului încheiat de A.N.I.T.P. cu Patriarhia Română.

Suntem convinsi că informarea corectă a publicului cu privire la adevărata semnificație a traficului de persoane, poate contribui la schimbarea percepției unor întregi comunități asupra victimelor traficului de persoane, și poate conduce la creșterea gradului de implicare a societatii în reducerea acestui fenomen.

Informații de background

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) este structura de specialitate, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ce realizează evaluări ale tendinţelor în materie de trafic de persoane şi măsoară rezultatele acţiunilor de luptă împotriva traficului, inclusiv prin colectarea de date statistice, îndeplinind rolul de raportor naţional.Totodată, A.N.I.T.P. dezvoltă campanii de prevenire a traficului de ființe umane și colaborează cu instituții publice sau private și organizații neguvernamentale pentru a implementa campanii și programe comune.

Informaţii suplimentare:


Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, Fax: 021-319 01 83, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania, Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane