Participarea secretarului de stat Traian Hristea la cea de-a 43-a sesiune a Grupului de Lucru privind Evaluarea Periodică Universală din cadrul Consiliului ONU al Drepturilor Omului

Comunicat preluat de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe

https://www.mae.ro/node/61767

Secretarul de stat Traian Hristea a condus marți, 2 mai 2023, la Geneva, delegația României la prezentarea Raportului național privind situația respectării drepturilor omului în România, în cadrul celui de-al patrulea ciclu al Examinării Periodice Universale (“Universal Periodic Review” – UPR), ce se realizează sub auspiciile Consiliului Drepturilor Omului al ONU.

Cu acest prilej, secretarul de stat și reprezentanții instituțiilor naționale au prezentat progresele realizate de autoritățile române în domeniul drepturilor omului, accentuând politicile în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, al respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, al prevenirii și combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și aspecte conexe domeniului justiției și aplicării documentelor programatice relevante.

Toate aceste tematici, dar și altele care au făcut obiectul recomandărilor adresate României de 87 de state membre ONU, din toate grupurile geografice, au fost abordate în cadrul dialogului interactiv din cadrul sesiunii de examinare. Componența extinsă a delegației române, inclusiv reprezentarea la nivelul Senatului României, precum și la nivel de conducere a principalelor instituții autonome cu atribuții în monitorizarea respectării drepturilor omului – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Avocatul Poporului –, a facilitat acest dialog.

Delegația României a inclus reprezentanți ai principalelor instituții responsabile în implementarea recomandărilor primite de România în cadrul precedentului ciclu de evaluare UPR: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Departamentul pentru Relații Interetnice, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Romi, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

În etapa subsecventă acestei examinări, până la sesiunea din septembrie a Consiliului Drepturilor Omului, autoritățile române vor iniția, conform procedurii aplicabile Examinării, un proces de identificare a recomandărilor care vor fi acceptate.

 

Informații suplimentare:

Evaluarea situației de ansamblu a respectării drepturilor omului în România de către Consiliul ONU al Drepturilor Omului (CDO) are loc în cadrul examinării generale a tuturor statelor membre ONU, la nivelul Mecanismului Internațional de Examinare Periodică Universală (“Universal Periodic Review” – UPR) al Consiliului Drepturilor Omului, principalul for al Organizației Națiunilor Unite cu competențe în domeniu. Acest exercițiu este cea mai complexă evaluare la nivel universal a nivelului de promovare și respectare a drepturilor omului, atât a celor civile si politice, cât și a celor economice, sociale și culturale.

Potrivit prevederilor Rezoluției Adunării Generale a ONU 60/251, prin care a fost creat Consiliul, statele membre trebuie să se supună unei „evaluări universale periodice”, pe parcursul unei perioade de cinci ani. România a fost evaluată, până în prezent, în cadrul primelor trei cicluri UPR, în anii 2008, 2013 și 2018.

Examinarea respectării drepturilor omului în fiecare dintre statele membre ONU se face pe baza raportului național furnizat de state şi a două documente, elaborate de Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), respectiv o compilație a informațiilor furnizate în cadrul cooperării cu mecanismele ONU (proceduri speciale, organe convenționale) și o sinteză a comentariilor transmise de alte părți interesate (în special organizații neguvernamentale).

Examinarea efectivă constă din întrebări formulate de statele interesate, precum și din recomandările adresate statului examinat de către orice stat membru interesat cu privire la orice problemă de drepturile omului, în principal în baza celor trei documente menționate mai sus.