Proiect ISF02


 

PROIECT

ROFSIP2016OS5A10P02 Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor

PREZENTARE PROIECT ISF02

PROIECT ISF02

 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a semnat la data de 30.06.2017 contractul de finanţare nerambursabilă aferent proiectului ROFSIP2016OS5A10P02Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor, ce se derulează la nivel naţional, pe o perioadă de 41 de luni.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane.

Astfel, proiectul îşi propune dezvoltarea de campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

 
Partenerii proiectului:

 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
 • Fundaţia World Vision România
 • Asociaţia eLiberare.
 • Asociaţia INCA.

Activităţile desfasurate in cadrul proiectului sunt:

 • Producţie documentar, spot tv și radio (pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă și campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării sexuale);
 • Producție materiale de campanie radio (pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă și pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării sexuale);
 • Eveniment de lansare a campaniei de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Servicii curierat materiale informative aferente campaniei de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Servicii de promovare prin intermediul panourilor publicitare pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Organizare mese rotunde la nivel județean pentru prima campanie de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Organizare activități de prevenire pentru campania de prevenire a traficului de persone în scopul exploatării prin muncă;
 • Conferințe naționale pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, organizate la data de 18 octombrie 2017, respectiv 18 octombrie 2018;
 • 3 Reuniuni ale Comitetului Director, organizate la București.

Informaţii de background:

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având o valoare totală de 1.294.963 lei (fără TVA), din care:

– 75% – 971.222 lei (fără TVA) – finanţare externă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;

– 25% – 323.741 lei (fără TVA) – cofinanţare naţională.

 

DOCUMENTE ȘI MATERIALE ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

Prima campanie derulată în cadrul proiectului a fost campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă „CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE! RESPECTĂ-ŢI OBLIGAŢIILE!”.

 

A doua campanie derulată în cadrul proiectului a fost campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale „DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI! TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT”.

 

A treia campanie din cadrul proiectului este campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerşetorie, „DĂ-I LIBERTATE! NU-I PLĂTI EXPLOATAREA!

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Reuniuni ale Comitetului Director

 

25.09.201728.03.201818.09.201826.03.201923.09.2019

În data de 25.09.2017, la sediul ANITP, a avut loc Prima Reuniune a Comitetului Director, în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”.

Deschiderea evenimentului s-a realizat de către dl. Ene Dragoş, şeful Unităţii de Implementare Proiecte şi Relaţii Internaţionale, care a mulţumit invitaţilor pentru disponibilitatea şi suportul acordat de către parteneri, ocazie cu care a prezentat membrii echipei de proiect.

După o scurtă prezentare a obiectivelor proiectului, au fost făcute precizări privind stadiul activităţilor demarate de la semnarea contractului de finanţare.

Partenerii prezenţi au venit în completare cu o serie de sugestii cu privire la modul de implementare a campaniilor, precum şi metode de diseminare a mesajului antitrafic către grupurile ţintă.

În încheiere, a fost agreat împreună cu partenerii din cadrul proiectului ca, după încheierea procedurii de achiziţie a materialelor promoţionale aferente campaniilor ce vor fi derulate în cadrul proiectului să fie realizată o rundă de consultări cu privire la alegerea materialelor şi crearea filmelor documentare.

Cea de-a doua Reuniune a Comitetului Director s-a desfăşurat în data de 28.03.2018, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.


Reuniunea s-a adresat partenerilor proiectului şi a vizat dezbaterea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cursul anului 2018, cât şi analizarea datei pentru lansarea primei campanii de prevenire ce se axează pe fenomenul exploatării prin muncă.

Totodată au fost dezbătute etapele în organizarea activităţilor de prevenire la care vor participa şi partenerii proiectului, dar și etapele pentru realizarea conceptelor grafice din cadrul primei campanii de prevenire.

În data de 18.09.2018, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, a avut loc cea de a treia Reuniune a Comitetului Director.

Reuniunea s-a adresat partenerilor proiectului şi a vizat analizarea activităților ce au fost desfășurate până în prezent, activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul primei campanii de prevenire până la sfârșitul anului 2018, precum și activitățile prevăzute la începutul anului 2019, respectiv lansarea celei de a doua campanii de prevenire ce se axează pe fenomenul traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

De asemenea, în cadrul activității a fost realizată o prezentare detaliată a modului de desfășurare a deplasărilor în cadrul primei campanii de prevenire, formată dintr-o echipă mixtă de câte doi reprezentanți ai ANITP, respectiv doi reprezentanți ai partenerilor.

În data de 26.03.2019, la sediul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), a avut loc a patra Reuniune a Comitetului Director în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”, finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Polițienească.

 

În cadrul Reuniunii Comitetului Director au participat: domnul Victor Ionescu, subsecretar de stat și doamna Andreea Ștefan din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, doamna Carla Conț din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Cătălina Chendea din cadrul Ministerului Educației Naționale, doamna Silivia Deaconu din cadrul Asociației Ecumenice a Bisericilor din România, doamna Oana Șerban din cadrul Fundației World Vision, precum şi reprezentanţi ai ANITP, membri ai echipei de implementare a proiectului, sub coordonarea doamnei Simona Ionescu în calitate de manager de proiect.

 

Activitatea s-a adresat partenerilor proiectului și a avut ca scop stabilirea activităților ce urmează a fi desfăşurate în cadrul celei de-a doua campanii de prevenire ce se axează pe fenomenul exploatării sexuale. De asemenea au fost aduse în discuție rezultatele obținute în urma implementării primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, precum și valorificarea experienței dobândite de către membrii echipei, în vederea implementării cu success și a celei de a doua campanii naționale de prevenire.

 

Mulţumim tuturor partenerilor de proiect, pentru implicarea activă în implementarea proiectului, precum și a sprijinului acordat în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

În data de 23.09.2019, la sediul ANITP, a avut loc a cincea Reuniune a Comitetului Director în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”, finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Polițienească.

Deschiderea evenimentului s-a realizat de către doamna Simona IONESCU, în calitate de manager de proiect, care a mulţumit invitaţilor pentru disponibilitatea şi suportul acordat și pentru participarea activă la implementarea celei de-a doua campanii naționale de prevenire a luptei împotriva traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

De asemenea, a fost amintit faptul că mai sunt 8 luni de proiect, iar luna octombrie va debuta cu lansarea celei de-a treia campanii naționale de prevenire a traficului de persoane, în scopul cerșetoriei și va continua cu organizarea Conferinței naționale dedicată zilei de 18 octombrie, Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane. Pentru ambele evenimente, a fost solicitat sprijinul partenerilor în vederea definitivării agendelor celor două evenimente. S-a menționat și faptul că la finalul proiectului va avea loc și evaluarea ultimei campanii, precum și a întregului proiect.

În ceea ce privește rezultatele obținute în urma implementării celei de-a doua campanii naționale de prevenire, domnul comisar de poliție Marius BURCEA, șeful Serviciului Cooperare Interinstituțională și Proiecte Naționale de Prevenire (SCIPNP) a menționat că, deși capacitatea instituțională a fost redusă, rezultatele au fost mai bune decât cele preconizate, atingându-se un număr mai mare de beneficiari decât cel estimat inițial. A fost realizat întregul set de materiale, precum și filmul documentar. În ceea ce privește promovarea prin panouri publicitare, a existat o problemă cu iluminatul pe timp de noapte, astfel încât în raportul de evaluare va fi menționat că activitatea de panotaj nu a fost realizată conform contractului.

Pentru realizarea evaluării, partenerii au fost rugați să transmită către ANITP date referitoare la numărul de  materiale distribuite, unde a avut loc diseminarea, dacă au existat întâlniri cu grupul – țintă, sau dacă au fost realizate alte activități (în afara proiectului), în cadrul cărora a fost promovat mesajul campaniei (pentru asigurarea vizibilității).

Cea de-a treia campanie de prevenire a traficului de persoane, în scopul cerșetoriei va avea ca grup țintă persoanele vulnerabile, precum și persoanele dispuse să dea bani cerșetorilor, menținându-i în stradă și în exploatare. Totodată, s-a discutat și propunerea de organizare a unor noi activități, constând în deplasarea unei echipe mixte, formată din parteneri și reprezentanți ai ANITP, în țările europene cu comunități de români, în vederea transmiterii mesajelor anti-trafic. Stabilirea locațiilor se va realiza cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Domnul Subsecretar de stat Victor Ionescu, din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a menționat că și la nivelul instituției pe care o reprezintă se vor căuta personalități/ lideri locali din comunitățile românești din străinătate, pentru a promova diverse mesaje anti-trafic. De asemenea, în același scop, a propus și redeschiderea unui dialog cu Autoritatea Națională pentru Romi, și includerea reprezentanților ANR și a primăriilor/ consiliilor locale în viitoare inițiative anti-trafic.

În ceea ce privește deplasările externe, acestea vor avea ca scop creșterea implicării misiunilor diplomatice și a responsabilizării comunităților locale, promovarea mesajelor anti-trafic, diseminarea diverselor materiale în domeniu și a unor contacte ale principalilor actori de stat și ONG. Perioada de desfășurare va fi februarie-aprilie 2020, iar destinațiile vor alese în funcție de problemele și nevoile identificate la nivelul comunității.

În încheiere, domnul comisar de poliție Marius BURCEA a subliniat faptul că în perioada următoare partenerii vor fi capacitați în elaborarea strategiei de dezvoltare a proiectului, prin desfășurarea de activități externe.

 

 

Campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă “Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!” (aprilie-decembrie 2018)
Conferința de lansare a primei campanii de prevenire în scopul exploatării prin muncă – 27.04.2018

La data de 27 aprilie 2018, Hotel Ambasador București a avut loc Conferința de lansare a primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exdploatării prin muncă.

Activitatea a avut ca obiectiv lansarea primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, ce urmărește informarea publicului cu privire la mesajul anti-trafic elaborat în cadrul acestui demers preventiv.

În acest sens, evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor proiectului, astfel: domnul Secretar de Stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Veaceslav Șaramet, doamna Irina Lăpuște din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Cătălina Chendea din cadrul Ministerului Educației Naționale, doamna Ioana Săndescu din cadrul Asociației eLiberare, doamna Silvia Deaconu din cadrul Asociației Ecumenice a Bisericilor din România (AIDRom) și doamna Gabriela Onofrei din cadrul Fundației “World Vision” România.

În deschiderea evenimentului domnul Maximilian Nicolae – director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulţumească participanţilor pentru prezenţă şi pentru susţinerea acordată de către parteneri în lupta anti-trafic.

În continuare, domnul director al A.N.I.T.P. a realizat o scurtă prezentare a proiectului ce are la bază desfășurarea a trei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, exploatării sexuale și cerșetoriei. Deși demararea proiectului s-a derulat pe o perioadă mai lungă de timp, fiind identificate noi tendințe în fenomenul traficului de persoane care au dus la adaptarea mesajului de luptă anti-trafic, această prelungire a facilitat identificarea de noi parteneriate care să sprjine eforturile pentru contracarea acestui flagel. În acest context au fost prezentați cei șase parteneri ai proiectului, Ministerul Afacerilor Externe prin Direcția Generală Consulară, Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Aidrom, Asociația eliberare, Fundația World Vision România și a fost subliniată importanța implicării organizațiilor neguvernamentale, întrucât aportul adus de către ONG-uri în lupta anti-trafic este unul de o importanță deosebită.

Pentru a evidenția amploarea fenomenului traficului de persoane și necesitatea prevenirii și combaterii acestui fenomen s-au adus în discuție statistici la nivel internațional, și mai mult decât atât au fost descrise efectele negative asupra victimelor traficului de persoane, cu precădere traumele fizice și psihice.

În acest sens a fost prezentat scopul celor trei campanii de prevenire, acela de a aduce la cunoștința cetățenilor modalitățile de prevenire și, după caz, protecție în cazul unor situații de risc în care s-ar putea regăsi. Cu această ocazie a fost prezentată conexiunea dintre cerere și ofertă care duce implicit la dezvoltarea fenomenului traficului de persoane, iar prin informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, se urmărește reducerea cererii din perspectiva exploatării prin muncă, exploatării sexuale și cerșetoriei, care implicit va produce efecte și din perspectiva reducerii ofertei.

Efortul comun în lupta împotriva traficului de persoane, prin implicarea în mod proactiv a partenerilor ce desfășoară activități de prevenire și asistență victimelor, a condus la o creștere semnificativă a numărului de victime ale traficului de persoane, respectiv a numărului de condamnări, ca urmare a faptului că acestea au participat în procesele penale, prin depunerea declarațiilor. De asemenea, prin activitățile întreprinse de către A.N.I.T.P. s-a constatat o menținere a numărului beneficiarilor mesajului anti-trafic, și anume peste 1,5 milioane în decursul anului 2018.

În continuarea discuțiilor pe marginea prevenirii traficului de persoane au fost invitați să ia cuvântul reprezentanții partenerilor din proiect, care au adus mulțumiri pentru implicarea deosebită a A.N.I.T.P. în realizarea acestui proiect și, totodată, și-au exprimat dorința de a spijini echipa de proiect în implementarea cu succes a activităților din cadrul celor trei campanii de prevenire. Prin prezentările realizate de fiecare partener în parte, ocazie cu care au fost descrise pe scurt proiectele aflate în implementare la nivelul fiecărui partener, dar și realizările deosebite, a fost accentuat sprijinul partenerilor în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Prezentarea primei campanii naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă – „Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!” s-a realizat de către domnul Marius Burcea – Î. Șef al Serviciului de Cooperare Interinstituțională și Proiecte Naționale de Prevenire, care a realizat o scurtă descriere a obiectivelor și a principalelor activități din cadrul campaniei.

Astfel prima campanie la nivel național se va desfășura în perioada aprilie – decembrie 2018 și are ca obiective:

 • creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;
 • informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării prin muncă;
 • creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane;
 • informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;
 • creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului.

De asemenea, în cadrul primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă se vor desfășura, la nivel național, cu spriinul Centrelor Regionale ale ANITP activități de prevenire și mese rotunde în vederea diseminării materialelor de campanie și a transmiterii mesajului anti-trafic grupurilor țintă aferente proiectului.

 

Activități desfășurate


Deplasare I – Județele Argeș, Dolj și Timiș

ARGEŞ

În cursul lunii octombrie 2018 reprezentanţi ai ANITP Aparat Central şi ai Centrului Regional Piteşti, cu sprijinul partenerilor de proiect: Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei Naţionale au desfăşurat activităţi de prevenire şi de informare a autorităţilor şi societăţii civile cu privire la campania “Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”:

 • Activitate de prevenire a traficului de persoane la Grupul Şcolar Tehnologic Mărăcineni
 • Sesiune de informare a specialiştilor desfăşurată la Instituţia Prefectului Argeş, cu participanţi din: Instituţia Prefectului Argeş, IPJ Argeş, CJRAE Argeş, DGASPC Argeş, DSP Argeş, BCCO Piteşti, CJ Argeş, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, ITM Argeş, AJOFM Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Inspectoratul Şcolar Argeş, C.P.E.C.A. Argeş, Asociaţia Mamelor Argeşene, Asociaţia “Sfinţii Spiridon şi Irina”, DAS Piteşti şi Salvaţi Copiii Filiala Argeş.

DOLJ

În cursul lunii octombrie 2018 reprezentanţi ai ANITP Aparat Central şi ai Centrului Regional Craiova, cu sprijinul partenerilor de proiect: Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei Naţionale au desfăşurat activităţi de prevenire şi de informare a autorităţilor şi societăţii civile cu privire la campania “Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”:

 • Activitate de prevenire a traficului de persoane cu elevii de la Liceul Tehnologic “George Bibescu” din Craiova
 • Sesiune de informare a specialiştilor anti-trafic din cadrul: BCCO Craiova, World Vision – Biroul Zonal Dolj, DSP Dolj, SRTT Dolj, DGASPC Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, IPJ Dolj – Compartimentul Prevenire, IPJ Dolj – Secţia 5 de Poliţie şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova.
 • Întalnire cu reprezentantii institutiilor si organizatiile locale implicate in fenomenul traficului de persoane: BCCO Craiova, IPJ Dolj, IJJ Dolj, GJM Craiova, SRPT Craiova, DGASPC Dolj, DSP Dolj, Baroul Dolj, Fundatia World Vision Dolj, la initiativa structurii centrale – ANITP şi reprezentanţilor MEN, MAE, ANITP – CR Craiova.

TIMIŞ

În cursul lunii octombrie 2018, reprezentanţi ai ANITP Aparat Central şi ai Centrului Regional Timişoara, cu sprijinul partenerilor de proiect: Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei Naţionale, au desfăşurat activităţi de prevenire şi de informare a autorităţilor şi societăţii civile cu privire la campania “Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”:

 • Activitate de prevenire a traficului de persoane cu elevii de la Liceul Tehnologic “Valeriu Branişte” din municipiul Lugoj, jud. Timiş.
 • Sesiune de informare a specialiştilor anti-trafic din cadrul structurilor: Poliţia Locală Lugoj, Serviciul Investigaţii Criminale Lugoj, Serviciul Ordine Publică Lugoj şi specialişti din unităţi de învăţământ şi centre de plasament – Centrul de Plasamanet Găvojdia (DGASPC Timiş), Centrul de Plasament Lugoj (DGASPC Timiş), Liceul Teoretic “Iulia Haşdeu” Lugoj, Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte” Lugoj, desfăşurată în cadrul Liceului Tehnologic “Valeriu Branişte” din municipiul Lugoj, jud. Timiş.
Deplasare II – Județele Mureș și Galați.

MUREŞ
În cursul lunii noiembrie 2018, reprezentanţi ai ANITP Aparat Central şi ai Centrului Regional Tg. Mureş, cu sprijinul partenerilor de proiect: Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni şi ai Asociaţiei AIDRom au desfăşurat activităţi de prevenire şi de informare a autorităţilor şi societăţii civile cu privire la campania “Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”:

 • Activitate de prevenire a traficului de persoane cu elevii Liceului Tehnologic “Petru Maior” din municipiul Reghin
 • Sesiune de informare a specialiştilor anti-trafic din cadrul structurilor: Poliţia Locală Reghin, Direcţia de Asistenţă Socială Reghin, Şcoala Gimnazială “Florea Bogdan” Reghin, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, Liceul Tehnologic “Petru Maior” Reghin, Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” Reghin, Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” Reghin, Şcoala Gimnazială “Augustin Maior” Reghin şi Primăria Reghin, desfăşurată la Primăria Municipiului Reghin

GALAŢI
În cursul lunii noiembrie 2018, reprezentanţi ai ANITP Aparat Central şi ai Centrului Regional Galaţi, cu sprijinul partenerilor de proiect: Asociaţia AIDRom, au desfăşurat activităţi de prevenire şi de informare a autorităţilor şi societăţii civile cu privire la campania “Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”:

 • Sesiune de informare desfăşurată la Universitatea „Danubius” – Facultatea de Drept din Galaţi, cu specialişti anti-trafic din cadrul structurilor: Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, DGASCP Galaţi – Centrul pentru Protecţia Victimelor Traficului de Persoane – Adulţi, Poliţia Locală Galaţi, Serviciul Paşapoarte, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi, Poliţia de Frontieră Galaţi, Inspectoratul de jandarmi Judeţean Galaţi, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Galaţi, Fundaţia Familia şi Asociaţia “Speranţă şi Vis Împlinit”.

 

Extras raport de evaluare

 

Sinteza evaluării
Campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă
CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE! RESPECTĂ-ŢI OBLIGAŢIILE!

 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a implementat, în perioada aprilie – decembrie 2018, campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE! RESPECTĂ-ŢI OBLIGAŢIILE!.

Campania s-a derulat în cadrul proiectului Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor – ROFSIP2016OS5A10P02, ce se implementează la nivel naţional, pe o perioadă de 36 de luni.

Despre proiect:
Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane.

Proiectul vizează dezvoltarea a trei campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

Partenerii A.N.T.I.P. din cadrul proiectului sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România.

Obiectivele campaniei:

 • creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;
 • informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării prin muncă;
 • creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane;
 • informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;
 • creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului.

 

Mesajul campaniei:
Din muncă trebuie să câştige atât angajatorul, cât şi angajatul.
Folosirea serviciilor unei victime a traficului de persoane este pedepsită de lege.

 

Grupuri-ţintă:
Campania s-a adresat minorilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, persoanelor adulte aflate în căutarea unui loc de muncă în ţară sau în străinătate, persoanelor fizice şi juridice susceptibile să utilizeze serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate prin muncă (angajatori, agenţii de recrutare a forţei de muncă etc.), reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, multiplicatorilor de opinie şi publicului larg.

Beneficiari:
Pentru implementarea campaniei, au desfăşurate peste 870 de activităţi de prevenire, care au înregistrat un număr de aproximativ 55.000 de beneficiari direcţi.

Activităţi derulate:
Principalele activităţi de implementare a campaniei au constat în:

 • organizarea unor întâlniri directe cu reprezentanţii grupului ţintă în: Argeş, Dolj, Timiş, Mureş şi Galaţi, la care a participat o echipa mixtă, formată din specialişti ai instituţiilor şi organizaţiilor partenere în cadrul campaniei ;
 • realizarea celor peste 70.000 de materiale promoţionale de promovare a mesajului antitrafic al campaniei;
 • realizarea şi difuzarea unor materiale audio-video (film documentar, spot audio-video, spot audio) privind problematica traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă. Atât moderarea acestora, cât şi transmiterea mesajului campaniei au fost realizate de către CRBL – artistul Eduard Mihail Andreianu.
 • materialele multi-media au fost difuzate la posturile naţionale şi locale de radio şi TV, reţele de televiziune cu circuit închis (transport în comun, în aeroporturi, mall-uri, supermarket-uri), în presa online, în mediile Facebook şi Youtube, paginile web ale ANITP şi ale partenerilor.
 • organizarea unui număr de 47 de mese rotunde, la care au participat instituţii guvernamentale, ONG-uri, autorităţi locale, presă.
 • promovarea la nivel naţional mesajului antitrafic al campaniei prin intermediul a 34 de panouri publicitare stradale.
 • diseminarea materialelor de campanie în cadrul activităţilor de prevenire desfăşurate de specialiştii Centrelor Regionale ale A.N.I.T.P., în vederea susţinerii şi completării întâlnirilor directe cu reprezentanţii grupului ţintă.

Atingerea obiectivelor: Numărul mare al beneficiarilor activităţilor de prevenire desfăşurate precum şi feed-back-ul primit din partea acestora, informaţiile transmise şi canalele de comunicare utilizate au asigurat informarea, conştientizarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la traficul de persoane, atingându-se astfel în totalitate obiectivele campaniei.

Campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit.” (februarie – septembrie 2019)
Conferinţa de lansare a celei de a doua campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale – 26 februarie 2019

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a lansat campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI! TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT, în cadrul conferinţei de la Bucureşti, din data de 26.02.2019.
Conferința a avut ca obiectiv lansarea celei de a doua campanii de prevenire a traficului de persoane, ce urmărește informarea publicului cu privire la mesajul anti-trafic elaborat în cadrul acestui demers preventiv.

Evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor de implementare a proiectului, instituțiilor publice și private cu atribuții în acest domeniu, misiunilor diplomatice ale SUA, Marea Britanie și Spania, organizațiilor internaționale cu sediul în București, organizațiilor neguvernamentale implicate în acest domeniu, precum și de prezența reprezentanților din mass-media.
Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale se derulează în perioada februarie – septembrie 2019, A.N.I.T.P. având ca parteneri: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România.
Imaginea campaniei este cântăreaţa Ada Alexandra Moldovan (ADDA), care a moderat atât filmul documentar, cât şi spotul campaniei.

Obiectivele în cadrul campaniei vizează:

– creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;

– informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării sexuale;

– creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane;

– informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;

– creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului.

Conferinţa de lansare a celei de a doua campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale – 26 februarie 2019

 

Activități desfășurate
Deplasare I – Județele Galaţi şi Bacău

În perioada 13 – 16.05.2019, echipa de implementare a campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul expoatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit” a derulat activităţi preventive în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, precum şi în oraşul Buhuşi şi municipiul Bacău, judeţul Bacău.

Reprezentanţii ANITP, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni s-au adresat deopotrivă specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane din cele două judeţe şi elevilor şi cadrelor didactice din Colegiul Naţional “Spiru Haret” Tecuci şi Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi.

Echipa de implementare a campaniei a transmis celor peste 120 de elevi şi 35 de specialişti informaţii referitoare la fenomenul traficului de persoane, moduri de exploatare, metode de recrutare şi de exploatare a victimelor în scopuri sexuale, sfaturi şi recomandări privind siguranţa în ţară, în străinătate şi în mediul online şi a difuzat materialele video ale campaniei.

Deplasare II – Judeţul Prahova

În data de 21.05.2019, echipa de implementare a campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul expoatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit” a derulat două activităţi preventive în localitatea Filipeştii de Târg din judeţul Prahova.

Reprezentanţii ANITP, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Fundaţiei World Vision s-au adresat deopotrivă specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane din judeţul Prahova, precum şi elevilor şi cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale “Filipeştii de Târg”.

Aproximativ 50 de elevi au primit informaţii generale referitoare la fenomenul traficului de persoane (moduri de exploatare, mijloace, metode de recrutare) şi informaţii specifice referitoare la exploatarea victimelor în scopuri sexuale.

Participanţii au urmărit filmul documentar al campaniei şi au primit sfaturi şi recomandări privind siguranţa în ţară, în străinătate şi în mediul online.

Deplasare III – Judeţul Dolj

În perioada 27-28.05.2019, echipa de implementare a campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul expoatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit” a ajuns în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj.

Activităţile de prevenire s-au adresat atât specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, cât şi elevilor şi cadrelor didactice din liceul tehnologic “Dimitrie Filişanu” Filiaşi.

Specialiştii ANITP, Ministerului Afacerilor Externe şi Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România au transmis informaţii referitoare la fenomenul traficului de persoane, moduri de exploatare, mijloace, metode de recrutare şi de exploatare a victimelor în scopuri sexuale, au difuzat materialele video ale campaniei şi au purtat discuţii interactive cu aproximativ 35 de specialişti şi 120 de elevi.

La finalul activităţilor, participanţii au primit şi sfaturi şi recomandări privind siguranţa în ţară, în străinătate şi în mediul online.

Deplasare IV – Deplasare IV – Judeţul Călăraşi

În data de 29.05.2019, echipa de implementare a campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul expoatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit” a ajuns în judeţul Călăraşi.

Activităţile de prevenire s-au adresat atât specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane în cadrul întâlnirii de la Prefectura Călăraşi, cât şi elevilor şi cadrelor didactice din liceul “Mihai Eminescu”.

Specialiştii ANITP şi ai Asociaţiei eLiberare au transmis informaţii referitoare la fenomenul traficului de persoane, moduri de exploatare, mijloace, metode de recrutare şi de exploatare a victimelor în scopuri sexuale, au difuzat materialele video ale campaniei şi au transmis recomandări anti-trafic.

 

Campania nationala de prevenire a traficului de persoane in scopul exploatarii prin cersetorie DĂ-I LIBERTATE! NU-I PLĂTI EXPLOATAREA! (octombrie 2019 – mai 2020)

Campania se derulează în perioada octombrie 2019 – mai 2020, A.N.I.T.P. având ca parteneri: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România.

Campania a fost lansată printr-o conferință ce urmărește informarea publicului cu privire la mesajul anti-trafic elaborat în cadrul acestui demers preventiv.

Evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor de implementare a proiectului, instituțiilor publice și private cu atribuții în acest domeniu, misiunilor diplomatice ale SUA, Italia, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Moldova și Spania, organizațiilor internaționale cu sediul în București, organizațiilor neguvernamentale implicate în acest domeniu, precum și de prezența reprezentanților din mass-media.

Prezentarea celei de a treia campanii naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie – „DĂ-I LIBERTATE! NU-I PLĂTI EXPLOATAREA!” s-a realizat printr-o scurtă descriere a obiectivelor și a principalelor activități din cadrul campaniei.

Astfel cea de a treia campanie la nivel național se va desfășura în perioada octombrie 2019  – mai 2020 și are ca obiective:

 • creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane
 • informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării prin cerșetorie
 • creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate traficului de persoane
 • informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen
 • creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului

Concepția strategică a campaniei a urmărit să se înscrie în abordarea generală la nivel european în ceea ce privește derularea măsurilor de limitare a efectelor negative ale traficului de persoane. În acest context și al noii strategii naționale pe problematica traficului de persoane aflate în implementare, a fost stabilit ca această campanie să se adreseze integral atât problemei reducererii ofertei, cât și a reducerii ofertei.

La finalul activității a fost difuzat spotul publicitar al campaniei, spot ce a fost moderat de Alex Velea, promotorul filmului documentar realizat în cadrul celei de a treia campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie.

În încheiere, a subliniat faptul că sunt apreciate eforturile tuturor factorilor implicaţi, inclusiv ale personalului A.N.I.T.P. de la nivel central, cât şi regional.

CONFERINTE

Conferinta Europeana de Lupta impotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie 2017

La data de 18 octombrie 2017, Hotel Capitol Bucureşti s-a desfășurat Conferința Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane, activitate ce a a avut ca obiectiv marcarea şi confirmarea eforturilor conjugate ale instituţiilor şi organizaţiilor anti-trafic din România în lupta împotriva traficului de persoane şi consolidarea intereselor României prin marcarea acestei zile.

 

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Subsecretar de Stat al M.A.I. comisar şef de poliţie Mihai Valeriu, a domnului Marius Sălceanu consilier al Ministrului pentru Românii de Pretutindeni – doamna Andreea Păstârnac, respectiv doamna Maria Voica – Director de Programe din cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în România.

 

În deschiderea Conferinţei domnul Maximilian Nicolae – director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulţumească participanţilor pentru prezenţa la eveniment şi pentru susţinerea tuturor partenerilor în lupta anti-trafic.

 

Domnul Subsecretar de Stat comisar şef de poliţie Mihai Valeriu a dorit să reafirme preocuparea continuă a Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile sale abilitate, de a preveni şi contracara cât mai eficient traficul de persoane. Totodată, a subliniat faptul că această Zi Europeană împotriva traficului de persoane este declaraţia de dezaprobare făcută de Uniunea Europeană, ale cărei valori sunt asumate şi de ţara noastră, existenţa acestei forme de criminalitate fiind statuată ca indezirabilă, un flagel care trebuie eradicat. În aceeaşi măsura domnul Subsecretar de Stat a punctat faptul că A.N.I.T.P. este un partener de încredere în lupta anti-trafic.

 
În continuare a luat cuvântul domnul Marius Sălceanu care a dorit să mulţumească organizatorilor pentru invitaţie, punctând faptul că prin sprijinul A.N.I.T.P. şi o cooperare strânsă cu aceasta s-a reuşit derularea unei campanii de prevenire.
 

În ordinea panelului de discuţii, doamna Voica din partea Organizaţiei pentru Migraţie România a luat cuvântul, mulţumind pentru invitaţie şi subliniind faptul că la nivelul Uniunii Europene migraţia este strâns legată de traficul de fiinţe umane, România şi Bulgaria fiind ţări ce furnizează cetăţeni victime ale traficului.

 

Întrucât Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane a fost marcată printr-o serie de activităţi atât la nivel european, cât şi naţional, prezenţa domnului deputat Angel Tîlvăr – Coordonator al Grupului pentru Combaterea traficului de persoane nu a putut să fie asigurată la eveniment, însă acesta a transmis un mesaj de continuare a eforturilor de luptă anti-trafic, mesaj ce a fost dat citirii de către conducerea A.N.I.T.P.


 

Ultimul mesaj de la prezidiu a fost adresat de către directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – domnul Maximilian Nicolae care a realizat o succintă prezentare a fenomenului traficului de persoane la nivel naţional.

 

La finalul activităţii a fost creată oportunitatea luării cuvântului de către invitaţi, ocazie cu care reprezentantul World Vision România – doamna Arnăutu a felicitat A.N.I.T.P. pentru eforturile depuse, urând succes în continuare în prevenirea şi combaterea fenomenului traficului de persoane.

 

Conferinţa Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie 2018

Activitatea a avut ca obiectiv marcarea, aducerea în atenția generală a dimensiunii traficului de persoane, precum și confirmarea eforturilor conjugate ale instituțiilor și organizațiilor anti-trafic din România în lupta împotriva traficului de persoane și consolidarea intereselor României prin marcarea acestei zilei.

Evenimentul a beneficiat de prezența partenerilor instituționali, precum: ministere, asociații, ONG-uri, organizații internaționale și nu în ultimul rând, la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai ambasadelor.

În deschiderea Conferinței domnul Maximilian Nicolae, în calitate de director al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane a dorit să mulțumească participanților pentru prezența la eveniment și pentru susținerea tuturor partenerilor în lupta anti – trafic, ce se manifestă atât prin activități de prevenire, cât și prin acțiuni de combatere a acestui fenomen.

De asemenea domnul Maximilian Nicolae a readus în discuție importanța existenței parteneriatelor, întrucât printr-o abordare multidisciplinară se pot creea condiții favorizante pentru diminuarea atât a cererii cât și a ofertei, două elemente ce coexistă în cadrul fenomenului de trafic de persoane.

Conferinţa Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane se desfășoară în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii traficului persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor, proiect ce își propune să atingă principalele 3 forme de exploatare: prin muncă, sexuală și prin cerșetorie. Abordarea extinsă a proiectului are la bază experiența acumulată în timp, experiență ce a condus la o înțelegere comprehensivă asupra fenomenului de trafic de persoane.

În continuare, domnul director Maximilian Nicolae a dat citire discursului domnului Angel Tîlvăr, Coordonator al grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, care a dorit ca, pe această cale, să aducă mulțumiri instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane. Totodată, domnul Tîlvăr a dorit să puncteze faptul că, ANITP prin campaniile de informare și sensibilizare inițiate și desfășurate continuă să aibă un rol esențial, felicitând ANITP pentru capacitatea sa de a reacționa cu rapiditate.

Domnul Maximilian Nicolae a completat prin faptul că proiectul, în cadrul căruia activitatea se derulează, aduce câteva elemente de noutate prin numărul mare de parteneri, respectiv trei instituții publice și trei organizații neguvernamentale, prin diseminarea mesajelor anti-trafic din cadrul proiectului în afara granițelor țării cu sprijinul misiunilor diplomatice, cât și prin rețele de socializare.

Proiectul ROFSIP2016OS5A10P02 Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor” este un proiect de pionierat, ale cărui responsabilități și rezultate sunt deopotrivă împărțite.

În continuare, invitatul special – CRBL, care este și promotorul filmului documentar realizat în cadrul primei campanii de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, a luat cuvântul în cadrul conferinței, ocazie cu care a mulțumit ANITP pentru efortul depus, subliniind importanța acestor acțiuni cu caracter informativ, ce pot schimba viața potențialelor victime ale traficului de persoane.

Conform agendei de lucru, trei dintre partenerii proiectului au dorit să intervină în cadrul evenimentului, dar și Organizația Internațională pentru Migrație, partener activ al ANITP în lupta traficului de persoane.

La finalul conferinței, domnul director Maximilian Nicolae a dat cuvântul domnului Gigi Petre, Prefect al județului Ialomița și Președinte al Asociației Prefecților și Subprefecților din România. În acest sens, a fost reiterată importanța prevenirii și combaterii fenomenului traficului de persoane prin implicarea activă a tuturor instituțiilor, atât la nivel central, cât și regional.

 

Conferinţa Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie 2019

 

Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane – 18 Octombrie
 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a organizat Conferinţa Naţională pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane în data de 18.10.2019, la Bucureşti.
 
Activitatea a reunit reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale implicate în lupta împotriva traficului de persoane, reprezentanți ai sectorului privat și personal diplomatic acreditat la București.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat un mesaj video din partea coordonatorului european anti-trafic, doamna Myria Vassiliadou.

În acest context, au fost transmise mesaje de susținere a luptei anti-trafic de către artiștii care au promovat activitățile de prevenire a traficului de persoane: BRIGHI (cântăreața Brighita Gheorghe), Călin Goia și Dragoș Bucur.

Ziua de 18 Octombrie a fost instituită în anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, ca zi europeană de luptă împotriva traficului de persoane, pentru a atrage atenţia asupra acestei forme de crimă organizată şi pentru a influenţa în mod pozitiv deciziile şi acţiunile guvernelor, autorităţilor locale şi celorlalte instituţii publice cu privire la sclavia modernă. În egală măsură, rolul acestei zile este de a creşte nivelul de conştientizare a populaţiei şi de a stimula comunicarea şi interacţiunea între organizaţiile care activează în acest domeniu.

Pentru marcarea acestei zile, începând cu luna octombrie 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane organizează, independent sau în colaborare cu partenerii săi guvernamentali şi neguvernamentali, campanii şi activităţi de prevenire la nivel naţional.

 • Instituţii şi organizaţii participante la conferinţă:
 • Ministerul Afacerilor Interne – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane,
 • Ambasada Republicii Italiene,
 • Ambasada Spaniei,
 • Ambasada Regatului Țărilor de Jos,
 • Parlamentul României – Camera Deputaților,
 • Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,
 • Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Generală Consulară,
 • Ministerul Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Municipiul București,
 • Ministerul Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări,
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate,
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române – Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii,
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
 • Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Inspecţia Muncii,
 • Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi,
 • Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Învăţământ Primar şi Gimnazial
 • Ministerul Tineretului și Sportului – Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța,
 • Colegiul Național „Grigore Moisil”,
 • Institutul Național al Magistraturii,
 • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6,
 • Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul România,
 • Agenția ONU pentru Refugiați în România (UNHCR),
 • HA HA HA Production – Brighitta Gheorghe,
 • Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti,
 • OLX,
 • Poliţia Locală a Sectorului 2, Bucureşti,
 • Asociaţia eLiberare,
 • Asociația Sfinții Spiridon și Irina – Pitești,
 • Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom),
 • Asociaţia Telefonul Copilului,
 • Asociaţia Betania – Bacău,
 • Asociația INCA România,
 • Asociația Necuvinte,
 • Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie (ADPARE),
 • Asociaţia The Social Incubator,
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Ialomiţa,
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Galați,
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vrancea,
 • BCCO Craiova,
 • SCCO Mehedinți,
 • SCCO Dâmbovița,
 • BCCO Brașov,
 • BCCO Constanța,
 • Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Bacău,
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş,
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmbovița.