PROIECT

ROFSIP2016OS6A15P01 SISPOL 2

 

 

Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) a semnat la data de 25.11.2017 contractul de finanţare nerambursabilă aferent proiectului ROFSIP2016OS6A15P01 SISPOL 2” , ce se derulează la nivel naţional, pe o perioadă de 53 de luni.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, Componenta pentru Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general asigurarea securității, performanței și disponibilității sistemului informatic al Poliției Române în scopul creșterii capacității de stocare și de transmitere a datelor, concomitent cu asigurarea disponibilității sistemelor care gestionează informații de interes polițienesc.

Astfel, proiectul îşi propune asigurarea suportului IT&C necesar eficientizării fluxurilor de lucru operaționale ale Poliției Române.

Partenerul proiectului este A.N.I.T.P. care își propune reconfigurarea sistemului integrat de monitorizare și evidență a victimelor traficului de persoane.

 

Activităţile proiectului sunt:

  • asigurarea mobilității echipelor operative în activitatea de culegere de date și informații;
  • asigurarea serviciilor de comunicații;
  • modernizarea infrastructurii SISPOL, consolidarea DataCenteru-ului și extinderea rețelei securizate SIENA;
  • distribuția echipamentelor (90 de stații de lucru, licențe de baze de date, licențe SPSS) – septembrie 2018 conform calendar;
  • asigurarea mobilității echipelor tehnice desemnate pentru intevrențiile complexe în zone greyu accesibile;
  • asigurarea serviciilor de mentenanță adaptivă pentru sistemele SNRI-SEIMD;
  • audit financiar.

 

Rezultatele proiectului:

Pol Ro – R1: Rețeauna SIENA extinsă în cele 42 de unități teritoriale ale Poliției Române;

Pol Ro – R2: Infrastructura IT&C aferentă sistemului informatic integrat SISPOL, modernizată;

Pol Ro – R3: mentenanța adaptivă a sistemului integrat SNRI-SEIMD asigurată pe întreaga durată de implementare a proiectului;

ANITP – R4: SIMEV2 funcțional și actualizat;

ANITP – R5: capacitate operațională îmbunătățită prin scăderea cu 40% a timpului necesar realizării raportărilor statistice către instituțiile naționale și transnaționale.

 

Informaţii de background:

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având o valoare totală de 33.625.035,70 lei (fără TVA), din care:

– 75% -25.0838.761,78 lei (fără TVA) – finanţare externă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;

– 25% – 8.361.253,93 (fără TVA) – cofinanţare naţională.