Proiectul ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”

ANITP lansează Proiectul

”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane”
RO21-MAI-ANITP-PDP 3

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), alături de Consiliului Europei demarează implementarea proiectului ”Abordarea națională privind compensația victimelor traficului de persoane” (National approach to compensation of victims of human trafficking) RO21-MAI-ANITP-PDP 3.

Proiectul este finanțat de către Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanțare “Cooperare în spațiul SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante”– Programul RO 21.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea cooperării dintre autorități și factorii interesați, inclusiv organizațiile nonguvernamentale, privind acordarea de asistență victimelor traficului de persoane în vederea asigurării accesului la compensație financiară și consiliere juridică.

Grupul ţintă al activităților de informare prevăzute în proiect este format din:
– victime ale traficului de persoane (cuprinzând toate categoriile și formele de exploatare)
– actori guvernamentali (judecători, procurori, ofițeri de poliție, asistenți sociali etc.) și nonguvernamentali implicați în lupta împotriva traficului de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
 elaborarea unui studiu național în vederea identificării posibilelor neajunsuri în exercitarea dreptului victimelor la compensație financiară,
 organizarea unor workshop-uri și sesiuni de instruire privind dreptul victimelor traficului de persoane la compensație financiară și consiliere juridică, precum și modalitățile de accesare, pentru factorii interesați (poliție, procurori, judecători, reprezentanți ai ANITP) și reprezentanți ai ONG-urilor,
 elaborarea unei broșuri cu informații privind dreptul victimelor de a solicita compensație financiară, consiliere juridică și modalitățile de accesare,
 organizarea unei conferințe finale pentru a prezenta principalele rezultate ale proiectului, incluzând studiul național privind compensația, materialele elaborate și sesiunile de instruire organizate în acest sens pentru reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, media, societății civile, organizațiilor non-guvernamentale cu competențe în acordarea de asistență pentru victimele traficului, reprezentanți ai Consiliului Europei, Operatorului de Program,
 organizarea unei conferințe internaționale în vederea facilitării schimbului de experiență și de intensificare a cooperării între statele membre UE, țări terțe și reprezentanți a sectorului privat, în acordarea de asistență victimelor pentru a beneficia de compensație financiară și consiliere juridică.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni (termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor este de 12 luni de la termenul limită pentru implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2016).

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti și în cele 7 regiuni din România

Informaţii de background:

Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 1.097.050 lei, din care:
– 85% – 932.492,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar Norvegian;
– 15% – 164.557,5 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.

Persoana de contact: Madălina TURZA; ofiţer de presă al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.
 tel: 021.311.89.81;
 fax: 021.319.01.83;
 e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro.
 web: https://anitp.mai.gov.ro/