Proiectul “Prevention, Identification, Protection”

In cadrul proiectului “Prevention, Identification, Protection” – PIP, implementat in prezent de ANITP, in baza Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a organizat la Timisoara, in perioada 07-08 aprilie 2014 seminarul local in vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile si consolidarii capacitatii autoritatilor locale de mobilizare a resurselor financiare.
Activitatea si-a propus sa identifice programele de cooperare transfrontaliera in vederea imbunatatirii capacitatii autoritatilor locale de a aplica si primi fonduri externe nerambursabile pentru activitati transnationale in domeniul traficului de persoane.
Pe parcursul celor doua zile, reprezentanti ai autoritatilor locale din Timisoara, Arad, Hunedoara, Caras-Severin au beneficiat de expertiza in domeniul managementului de proiect, ocazie cu care au fost prezentate etapele intreprinse in procesul de planificare, implementare si evaluare a unui proiect.
Participantii in cadrul evenimentului au fost activ implicati in discutii pe marginea procesului de implementare a proiectelor si au luat parte la o serie de exercitii in cadrul unor grupuri de lucru create special in vederea adresarii nevoilor practice.
Concluziile seminarului s-au axat pe organizarea de evenimente viitoare similare, intrucat informatiile furnizate asigura baza necesara pentru identificarea si aplicarea de proiecte pe diverse linii de finantare.